Juhendid

Juhendid

Üldised juhendid

Siit leiate kõik juhendid, mida on vaja, et ERPLY Booksi kasutama hakata.

Üldine juhend

Sisaldab kõiki peamisi funktsioone ja nende kirjeldust, kuidas neid kasutada.

Eriformaadid arvete importimisel

ERPLY Booksi seadistamine ERPLY kasutajatele

ERPLY lao seadistamise juhend.

Kuidas alustada ERPLY Books’i kasutamist null bilansiga

Seadistused

Andmete Importimine ERPLY  Booksis

Kasutajate rollid

Kontaktide haldamine ERPLY Booksis

ERPLY Books’i registreerumine

Kuidas alustada ERPLY Books’i kasutamist?

Hinnakirja seadistused ERPLY Booksis

Üldised sätted 

Aruandlus

Intrastat aruanne

Automaatsed saldoteatised/maksemeenutused

Saldoteatiste saatmine, kliendi raporti jälgimine.

KMD Lisa ERPLY raamatupidamine abil

1000 EUR aruande printimine ERPLY Booksis.

Aruandegeneraator ERPLY Books-is

Kui mingid aruanded pole standardis, siis saate aruandegeneraatori abil selle disainida.

Käibedeklaratsiooni täitmise juhend

E-mailide jälgimine ERPLY Books­’is

ERPLY Books salvestab saadetud ja vastuvõetud emailid.

Koondaruanne

ERPLY müügi- ja ostuaruannete kompleksaruanded ERPLY Booksis

Pöördkäibemaks ERPLY Booksis

Erinevad aruanded ja nende kasutamine ERPLY Booksis

Isedisainitud aruanded

Eelarve

Eelarve koostamine ja jälgimine ERPLY Booksis

ERPLY Booksis on lihtne eelarvemoodul.

Kulude periodiseerimine

Ettemaks

Ettemaksude arvestamine A ja O

Ettemaksu lisamine, tagastamine.

Ettemaksu käibemaksu juhend

Ettemaksugrupid ERPLY Booksis

Arved, maksed, laekumised

Töötajaga arveldamine ERPLY Booksis

Sisaldab aruandva isikuga seotud nüansse ning palga arvestamise juhendit.

Panga maksefaili koostamine ERPLY finantsis

SEPA maksefaili koostamise juhend kõigi Eesti pankade jaoks.

Maksefaili koostamise eripärad ERPLY Booksis

Juhuks kui maksefaili koostamisel soovite kasutada muid reegleid kui ERPLY Booksis vaikimisi on määratud.

Pangaimport ERPLY Books’is

Kõik pangaimpordiga seotud nüansid.

Laekumata arvete meeldetuletused ERPLY Books’is

Laekumiste haldamine ERPLY kasutajatele

Sisaldab kõiki peamisi laekumise liike: klientide ettemaksud, nende tagastamine, tehingute tasaarveldamine jne.

Perioodilised arved ERPLY Books­is

Perioodiliste arvete saatmine, seadistamine jne.

Arve saatmine e-mailiga ERPLY Books’ist

Arveid saab saata ühe kaupa või massiliselt emailiga ERPLY Booksis.

Ümardamine ERPLY Booksis

Ümardamisreeglid tasuks läbi vaadata, kui integreerite ERPLY Booksi mingi välise süsteemiga.

Arvete kinnitamine

Perioodi lukustamine või lõpetamine ERPLY Books’is

Faktooring kasutusjuhend

Arvete makstuks märkimine ERPLY Books’is

Ostuarvete postkast

Erinevad maksetüübid ERPLY Books’is

Ostu-Müügi artiklid ERPLY Booksis

Kinkekaardid ERPLY Books’is

Kaarditerminali maksete kinnitamine pangas

Müügiarved ERPLY Booksis

Valuutadega arveldamine ERPLY Booksis

Automaatsed reeglid ostuarvete loomiseks

Ümardusreeglid ERPLY Booksis

Maksete ja laekumiste omavahelised ühendused

Kreeditarve lisamine ERPLY Booksis

Kinnisvaramoodul

Projektid ERPLY Books’is

Tulu-kulukohad, dimensioonid, kuidas iganes neid nimetada soovite – kõiki neid nimetatakse ERPLY Booksis projektideks.

Kinnisvaramoodul

Kliendid

Üks klient, mitu osakonda – kuidas lahendada?

Kontaktide haldamine ERPLY Booksis

Massmuudatused

Massmuudatuste tegemine ERPLY finantsis

Paranduste, muude massmuudatuste tegemiseks.

Andmete Importimine ERPLY  Booksis

Nõuete ja võlgade haldamine

Laekumata arvete meeldetuletused ERPLY Books’is

Automaatsed saldoteatised/maksemeenutused

Saldoteatiste saatmine, kliendi raporti jälgimine.

Laekumiste haldamine ERPLY kasutajatele

Sisaldab kõiki peamisi laekumise liike: klientide ettemaksud, nende tagastamine, tehingute tasaarveldamine jne.

Laenuarvestuse juhend ERPLY Booksis

Kui olete andnud või võtnud laenu, siis saate laenumakseid jälgida läbi laenumooduli.

Palk, aruandev isik

Töötajaga arveldamine ERPLY Booksis

Sisaldab aruandva isikuga seotud nüansse.

Palgamoodul

Pank

Pangaimport ERPLY Books’is

Kõik pangaimpordiga seotud nüansid.

Panga maksefaili koostamine ERPLY finantsis

SEPA maksefaili koostamise juhend kõigi Eesti pankade jaoks.

Pangareeglid pangaväljavõtte automatiseerimiseks

Pangaimporti saab automatiseerida, lisades selle jaoks erinevaid reegleid.

Pangaväljavõtte kohandamine ERPLY Books’is

Kaarditerminali laekumised ERPLY Books’is

Kaarditerminali maksete kinnitamine pangas

Põhivarad

Põhivarad ERPLY Books’is

ERPLY Booksis on põhivarad eraldi moodulis.

Projektihaldus

Projektid ERPLY Books’is

Tulu-kulukohad, dimensioonid, kuidas iganes neid nimetada soovite – kõiki neid nimetatakse ERPLY Booksis projektideks.

Projektigrupid

Võlgade haldamine

Laekumata arvete meeldetuletused ERPLY Books’is

Automaatsed saldoteatised/maksemeenutused

Saldoteatiste saatmine, kliendi raporti jälgimine.

Laenuarvestuse juhend ERPLY Booksis

Kui olete andnud või võtnud laenu, siis saate laenumakseid jälgida läbi laenumooduli.

E-mailide jälgimine ERPLY Books­’is

ERPLY Books salvestab saadetud ja vastuvõetud emailid.

Integratsioonid

API

ERPLY Books’i seadistamine ERPLY kasutajatele

ERPLY lao seadistamise juhend.

Seadistused

Pangareeglid pangaväljavõtte automatiseerimiseks

Pangaväljavõtte kohandamine ERPLY Books’is

Kontaktide haldamine ERPLY Booksis

Automaatsed kontode reeglid ERPLY Books’is

Üldine juhend

Sisaldab kõiki peamisi funktsioone ja nende kirjeldust, kuidas neid kasutada.

ERPLY Books’i seadistamine ERPLY kasutajatele

ERPLY lao seadistamise juhend.

Kuidas alustada ERPLY Books’i kasutamist null bilansiga

Seadistused

Andmete Importimine ERPLY  Booksis

Kasutajate rollid

Kontaktide haldamine ERPLY Booksis

Maksefaili koostamise eripärad ERPLY Booksis

Juhuks kui maksefaili koostamisel soovite kasutada muid reegleid kui ERPLY Booksis vaikimisi on määratud.

Hinnakirja seadistused ERPLY Booksis

Kannete valideerimine

Üldised sätted

Ümardusreeglid ERPLY Booksis

Viitenumbrid ERPLY Booksis

Lisainformatsiooni lisamine moodulitesse

Kande mallid

Vigade parandus

Vigade parandus

Kuidas toimida, kui andmed jäävad sünkroniseerimata?