Müügiarved ERPLY Booksis

Müügiarved ERPLY Booksis

Käesolev juhend selgitab, millised müügiarved on ERPLY Booksis ning milliseid toiminguuid nendega teostada saab.

1. Müügiarve koostamine

Müügiarve koostamisel on oluline eelnevalt sisestatud informatsioon, nagu näiteks müügiartiklid ja kliendid.

1.1 Ostu-müügiartiklite parameetrid

Artikkel on ERPLY Booksis tunnus/ parameeter, mis töötab arvete moodulis. Artiklitega saab siduda tulu, kulu ja põhivara kontosid. Lisaks saab määrata, et kas artikkel on seotud ostu- või müügiarvega.

Artikleid saab sisestada laos ning seejärel on võimalus need ERPLY Booksi sünkroniseerida (“Sätted” > “ERPLY Kassa ja lao sätted” > “Sünk teenused ja KM väärtused” > “Sünkroniseeri (Ostu-müügiartiklid)”) või siis saab neid sisestada ERPLY Booksis. Artiklid leiate, minnes ülamenüüst “Ost”/ “Müük” > “Ostu-müügi artiklid”.

Ostu- ja müügiartiklite kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Eraldi räägime baashinna, juurdehindluse (%lisa) ja hind parameetritest.

Ostu-müügiartiklite all saate märkida baashinda, juurdehindlust ja sellest tulenevalt kujuneb müügiartikli hind. Need pole kohustuslikud parameetrid, mida täita. Kui märgite artiklile baashinna, siis müügiarvel antud artiklit valides on müügiartikli hinnaks see, mis baashinnaks määratud. Kui lisate juurdehindlusprotsendi, siis on müügiartiki hinnaks baashind+juurdehindlus.

Eraldi ainult juurdehindlusprotsenti määrates see automaatselt arvele ei lisanud, peab määrama ka baashinna.

1.2 Kliendid

Kliente saate sisestada “Müük” > “Kontaktid” või siis saate neid sünkroniseerida laost (“Sätted” > “ERPLY Kassa ja lao sätted” > “Sünkroniseeri kliendid ja hankijad”).

1.3. Müügiarve koostamine

Kui olete ERPLY laoga seotud klient, siis müügiarve koostamiseks trükkige pealehe otsingusse “Müügiarve”. Kui Te ei ole laoga seotud, leiate “Müügiarve” nupu “Müük” menüü alt. Täitke väljad. Kliendi kohta käivat informatsiooni saate hiljem vajadusel muuta. Kui olete arve salvestanud, ilmub kliendi nime kõrvale “i” ikoon ja sinna vajutades avaneb lehekülg “Kontakti detailid” saate informatsiooni muuta. Kui arve on koostatud, vajutage alamenüüs rohelist salvestamise nuppu

2. Arve saatmine

Kui arve on salvestatud, on Teil võimalus vajadusel see alla laadida (PDF fail) või edasi saata. Kui vajutate ümbriku märgiga nupule siis on Teil võimalus saata tehtud arvet e-mailiga. Arve e-maili teksti on Teil võimalik muuta, kui lähete “Sätted” > “Üldised sätted” ja sisestate soovitud teksti lahtrisse “Arve e-maili tekst”. Jälgida tuleks teksti sisestamise kuju. Lisaks e-mailiga saatmise võimalusele saate saata ka e-arvet. Vajutades nupule “E-arve” laete alla XML faili, mida on Teil võimalus saata edasi klientidele. E-arve saatmise võimalus on ka e-mailile saates, kui teete linnukese “Lisa e-arve” lahtrisse: