Kuidas töötab ERPLY Booksi tarkvara investeerimisettevõtte kasuks kõige hõlpsamini?

 

Investeerimisvaldkond on kiiresti muutuv, mis tähendab, et selles ja sellega töötavad inimesed peavad olema pidevas arengus. Täpselt nii nagu on seda ERPLY Booksi raamatupidamistarkvara. Investeerimine võimaldab olla pidevalt suurenevast inflatsioonist üle ning raha väärtust hoopis suurendada, mis tähendab, et inimese/ettevõtte ostujõud ei vähene. Investeerimisettevõtte raamatupidaja peab omama teadmisi ning orienteeruma selles mitmekülgses muutuvas investeeringute maailmas. ERPLY Books saab tulla investeeringute raamatupidajale appi ning aidata niigi keerulist paberimajandust veidi lihtsamini lahendada.

Jälgi ligi 50 erinevat suhtarvu

Vastavalt soovile saab graafikutele lisada nt põhilisemaid finantssuhtarve:

  • ROE; ROA; ROR
  • Likviidsuse suhtarvud
  • Pankroti suhtarvud

Hoia ettevõtetel silm peal

Kogudes kokku ettevõtte finants- ja maksuaruanded, saad näha nimekirja ettevõtetest, kes pole aruandeid esitanud.

 

Halda kõiki ettevõtteid ühe kasutaja alt

Kogu informatsioon ja andmed on ühes kohas. Lisaks on võimalus kopeerida uus ettevõte, võttes aluseks juba loodud ettevõtte seadistused.

 

Dimensioonid

Filtreeri aruandeid objektide, projektide ning osakondade järgi. ERPLY Books on need koondanud projektideks ja projektigruppideks.

Märguanded

Juhuks, kui soovid e-mailile meeldetuletust üle tähtaja läinud müügiarve kohta, saad sa selle seadistada. Teavitus tuleb kasuks ka siis, kui tahad ettevõtte juhti igakuiselt kursis hoida müükidest. 

 

Hulgaliselt integratsioone

Integreeri arvukate lahendustega, mis võimaldavad tööprotsesse täiendada.