Kasutajate haldus ERPLY Booksis

Käesolev juhend kirjeldab kasutajate haldamise erinevaid protsesse ERPLY Booksis. 

 

Kuidas lisada uusi kasutajaid? 

Uute kasutajate lisamiseks ava Sätted -> Kasutajad. Avanenud moodulis saab hallata nii olemasolevaid kasutajaid kui lisada uusi.

Uue kasutaja lisamiseks vajuta kollast ‘’Lisa kasutaja’’ nuppu: 

 

 

Järgnevalt on vaja täita kasutajate info (email, roll organisatsioonis ja projekt): 

 

Kasutajaõiguste massiline kopeerimine

Uue kasutaja lisamisel kuvatakse ka lahter ‘’Kopeeri kasutajaõigused teiselt kasutajalt’’, kus on võimalik valida juba olemasolev kasutaja, kellelt kopeeritakse uuele kasutajale kõik samad kasutajaõigused. 

 

 

Kasutajate rollid

Ettevõtetes on vastavalt spetsiifilisusele erinevad kasutajate rollid. Erinevate rollidega kaasnevad erinevad õigused. ERPLY Books’is on kasutajate rollid määratud kasutajatüüpidega. Kasutajate lisamiseks ava “Sätted” > “Kasutajad” ja avanenud lehel vajuta kollast nuppu “Lisa kasutaja”.

 

 

E-mail

Kasutajate rollid on võimalik volitada kasutadaes kasutaja e-maili. NB: kasutajale ei saadeta automaatselt e-maili. Kui vastava e-mailiga kasutajakonto puudub, peab ta konto registreerima. Registreerumisel tuleb firma nimeks märkida täpselt sama firma nimi, mis Sul on – vastasel juhul tehakse uus organisatsioon.

 

Kasutajate rollid organisatsioonis

Võimalik on valida kuue kasutajarolli vahel:

   • Administraator – kõik õigused
   • Raamatupidaja – kõik õigused, välja arvatud kasutajate lisamine ja õiguste haldamine
   • Võlgade jälgija – raamatupidaja õigused, kuid puuduvad kustutamise ja põhiaruannete õigused
   • Sisestaja – saab sisestada arveid, teha kandeid ning importida pangafaili. Näeb üksnes enda tehtud toiminguid, ei näe aruandeid
   • Vaataja – ligipääs aruannetele, kuid muudatusi teha ei saa
   • Väikeettevõtjasaab sisestada arveid ja näha aruandeid, aga üldisemaid seadistusi ja kandeid teha ei saa

Kuna administraatoril on kõik õigused, siis soovitame ettevõttes ainult ühele kasutajale administraatori õigused anda. Sel juhul tead kindlamalt, et ainult ühe inimese kaudu saab määrata kasutajatele õiguseid.

 

Projekt

Kasutaja on võimalik siduda projektiga. Projektiga seotud kasutaja saab jälgida ja muuta ainult oma projektiga seotud andmeid. Näiteks seotakse kasutaja projektiga, kui ettevõttel on kaks osakonda ja soovitakse osakonna juhtidele võimaldada nende osakondade aruandlust jälgida.

 

Privileegid

Kasutaja privileegide nägemiseks tee topeltklikk kasutaja e-mailil. Seejärel avaneb nimekiri kasutajale määratud õigustest. Lisades või kustutades erinevate privileegide ees olevatesse kastidesse linnukesi, saab anda valitud kasutajale erinevaid õiguseid.

 

 

Iga tarkvaras tehtava operatsiooni jaoks on kolm võimalust:

   • Muuda – annab võimaluse lisada ja muuta arveid ja erinevaid dokumente
   • Vaata – annab õiguse vaadata erinevaid raporteid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta, lisada või kustutada
   • Kustuta – annab õiguse dokumenti vaadata ja kustutada, kuid ei anna õigust neid muuta ja lisada

Kasutajatega seotud privileegide tähendused:

PrivileegÕigused toiminguteks
Kustuta – kustuta arveÕigus vaadata ja kustutada arveid
Kustuta – kontoÕigus kontoplaanis olevaid kontosid kustutada. Kustutada saab vaid neid kontosid, millega pole seotud ühtegi tehingut või arvet
Kustuta – kanneÕigus kustutada raamatupidamiskandeid
Kustuta – kustuta kande ridaÕigus kustutada kandel olevaid ridasid
Kustuta – kustuta arve ridaÕigus kustutada arvesse lisatud ridasid
Kustuta – arvete maksed/ laekumisedÕigus kustutada arvetega seotud makseid ja laekumisi
Kustuta – ostu-müügi artiklidÕigus kustutada arvetega seotud artikleid, kuid ei saa kustutada neid, mis on seotud mõne arvega
Kustuta – kontaktidÕigus kustutada kliente ja hankijaid
Kustuta – projektidÕigus kustutada projekte, mis pole seotud arvete, töötajate, kannetega jne.
Muuda – tasaarveldusÕigus teha tasaarveldusi erinevate arvete vahel
Muuda – sünkroniseeri kliendid ja hankijadÕigus sünkroniseerida ERPLY ja ERPLY Books’i vahel kliente ja hankijaid
Muuda – kontoÕigus muuta kontosid
Muuda – arvesta palgadÕigus teha muudatusi palgaarvestuse moodulis
Muuda – impordi kandedÕigus impordi moodulis kandeid importida
Muuda – palgaarvestuse reeglidÕigus muuta palgaarvestuse moodulis palgaarvestuse reegleid
Muuda – töötajadÕigus teha töötajaga seotud muudatusi palgaarvestuse moodulis
Muuda – osta põhivarasidÕigus põhivarasid arvele võtta
Muuda – aruandva isiku ostudÕigus pidada arvestust aruandva isiku ostude üle
Muuda – seo ettemaksugaÕigus kasutada ettemaksude sidumist arvetega
Muuda – arvete maksed/ laekumisedÕigus sisestada arvetele makseid ja laekumisi
Muuda – süsteemikontodÕigus lisada uusi süsteemikontosid ja kustutada olemasolevaid. Õigus muuta kontosid, mis on süsteemikontodega seotud
Muuda – ostu-müügi artiklidÕigus lisada uusi ostu-müügi artikleid
Muuda – hinnapakkumineÕigus koostada hinnapakkumisi
Muuda – ostuarvedÕigus koostada ostuarveid
Muuda – kontaktide korrigeerimineÕigus muuta olemasolevaid kontakte
Muuda – kontaktidÕigus lisada uusi kontakte
Muuda – arvuta amortisatsiooniÕigus kasutada amortisatsioonimoodulit
Muuda – ERPLY kassa & lao sünkroniseerimineÕigus sünkroniseerida omavahel ERPLY kassat ja ladu
Muuda – ostuarved (import)Õigus lisada impordiga seotud ostuarveid
Muuda – müügiarved (import)Õigus lisada impordiga seotud müügiarveid
Muuda – sisesta algsaldodÕigus sisestada kontodega seotud algsaldosid
Muuda – pangaimportÕigus teha pangaimporti
Muuda – projektidÕigus muuta olemasolevaid ja sisestada uusi projekte
Muuda – müügiarvedÕigus muuta müügiarveid
Muuda – saada e-mailÕigus kasutada kontakti olemasolevat e-maili
Muuda – KM liigidÕigus lisada uusi ja muuta olemasolevaid käibemaksuliike
Muuda – kandedÕigus sisestada ja muuta arvetega seotud kandeid
Muuda – eelnevalt üleslaetud failidÕigus lisada ja kustutada üleslaetud faile
Vaata – Palgaraport
Vaata – võrdlev raport
Vaata – põhivarad
Vaata – bilanss 12 kuud
Vaata – kasumiaruanne 12 kuud
Vaata – kasumiaruanne
Vaata – käibeandmik
Vaata – artiklite raport
Vaata – bilanss
Vaata – hinnapakkumised
Vaata – ostuarved
Vaata – rahavoogude aruanne
Vaata – VD aruanne
Vaata – kliendi raport
Vaata – päevaraamat
Vaata – pearaamat
Vaata – raha liikumine ajas
Vaata – võlad minevikus
Vaata – maksmata ostuarved
Vaata – maksmiste raport
Vaata – projektiraport
Vaata – laekumiste raport
Vaata – aruandegeneraator
Vaata – saldoaruanne
Vaata – müügiarved
Vaata – koondaruanne
Vaata – hankija raport
Vaata – kanded
Vaata – käibemaksuaruanne

Lisaks operatsioonidele “Muuda”, “Kustuta” ja “Vaata” määratakse õiguseid veel “Seaded” all.

PrivileegÕigused toiminguteks
Seaded – attribuutÕigus lisada üldiseid reegleid (palgareeglid, ERPLY sünk parameetrid jms)
Seaded – kinnitajaÕigus arvete kinnitusringis arveid kinnitada
Seaded – üldised sättedÕigus muuta üldiseid sätteid
Seaded – ERPLY kassa & lao sättedÕigus teha muudatusi ERPLY kassa ja lao sätetega
Seaded – arve kohandamineÕigus valida arve mall, lisada logo ja keel
Seaded – kasutajadÕigus näha erinevaid kasutajaid ja teha muudatusi

 

Õiguste, projektide ja privileegide muutmine 

Juhul, kui soovid kasutaja õigusi või projekte muuta, tuleb volitus eemaldada ja see uuesti koos õigete privileegidega lisada. Admin saab kasutajaõiguseid teistel kasutajatel ka ära võtta. Näiteks, kui soovid kasutajale jätta ainult arvete kinnitamise õigused, siis kasutaja roll peab olema “Raamatupidaja” ning talle tuleb alles jätta ainult “Seaded – Kinnitaja” õigused. 

Kui muudad teise kasutaja privileege ja ta on sisse logitud, siis tema sessioonile hakkavad need muudatused mõjuma 5 minuti jooksul. 

 

Välised kasutajad 

ERPLY Books’i välised kasutajad tulevad ERPLY laost. Esmalt on nende staatus “Ootel”. Kui soovid kasutajale ERPLY Books’is kasutajaõiguseid anda, siis aktiveeri hiireklikiga kasutaja ja vajuta sinist nuppu “Kinnita”.Kui soovid hiljem lao kasutajal õigused ära võtta, siis vajuta “Lükka tagasi” nuppu ja kasutaja staatus muutub tagasi olekusse “Ootel”. “Ootel” staatuses kasutajatel pole ERPLY Books’is õiguseid.

 

Kuidas seadistada, et kasutaja saab näha ainult kindlaid kliente? 

Kui soovid ERPLY Booksi kasutada võimalust, et kasutajad saavad näha vaid kindlaid neile määratud kliente, siis seda on võimalik seadistada reegliga.

Selle funktsionaalsuse vajadus võib võib tulla näiteks olukorrast, kus ettevõttes töötab transporditööline, kes toimetab kliendile kaupu ning kliendid maksavad sellele samale transpordi töötajale. Seejärel saab transporditööline otsida kindla märksõnaga klienti ja avada maksmata arved ning võtta vastu sularaha. 

Reegli seadistamiseks tuleb avada Üldised sätted (Sätted -> Üldised sätted) ning otsida üles rubriik ‘’Kasutajapõhine klientide otsingu piirang’’ 

 

Vajutades ‘’Halda’’ nupule avaneb aken:

 • Arve peab kinnitama? – saad valida kasutaja, kes kinnitab arve
 • Väärtus – siia lisa märksõna mille järgi klienti otsitakse
 • ID-s – kliendi ID-de otsimise järgi lahendust on võimalik hardcodeda

Lõpus salvesta muudatused ja värskenda lehte. 

 

Kasutajaõiguste limiteerimine erinevates kanalites

Tarkvara on kättesaadav vaikimisi kõigis kanalites ning ei ole mobiili, browseri ega API piiranguid. Kasutaja saab ligi läbi kasutajaliidese, automaatselt tagataustal töötavate töödena ja läbi API. Erinevate privileegide piiranguid erinevatele kanalitele anda pole võimalik, küll aga saab API kaudu anda IP piirangu ehk, et mis kohtadest saab API-le ligi (saab määrata näiteks kontori ip aadressid, mõne kasutaja kodused IP aadressid)

Kui tahta, et kasutaja üldse API-t ei saaks kasutada, siis selle saab maha keerata rollide alt: API – integratsioonid. Kui aga kasutajatele on määratud 2FA, siis see siiski ei takista API ligipääsu. Küll aga kui API token luuakse läbi kasutajanime ja parooli ning 2FA on peal, siis pead ikkagi 2FA läbi tegema enne kui võti antakse. 

 

Kes saab hallata kasutajaid?

Uusi kasutajaid saab lisada, privileege muuta ning eemaldada vaid need kasutajad, kes on määratud kasutajate seadete all ‘’Admin’’ staatusega. 

 

Kes näeb kasutajaid? 

Kasutajate nägemine ERPLY Booksis sõltub kasutaja rollist. Kasutajate nägemise õigused on olemas raamatupidaja ja admini rolliga olevatel kasutajatel. Kasutajad on nähtavad näiteks ostuarvete postkastis, kui kasutatakse arvete kinnitusringi või maksmata ostuarvete moodulis. 

Ostuarve saatmisel ostuarvete postkasti on vajalik selle kinnitamine. Seda on võimalik teha vajutades ‘’Küsi kinnitust’’ nuppu ning valides seejärel kasutaja (e-mail), kes peab arve kinnitama. 

 

 

Samuti on Maksmata ostuarvete moodulis võimalik sorteerida maksmata arveid kasutajate järgi, kellel on vaja arve kinnitada. 

 

 

Kasutaja eemaldamine ja temaga seotud andmed 

Kui soovid kasutajat eemaldada, tuleb vajutada kasutaja rea peale (muutub siniseks) ja valida ‘’Eemalda volitus’’ ja kinnitada vajutades ‘’Jah’’

 

 

Kasutaja eemaldatakse kasutajate alt, temaga seotud andmed jäävad alles, aga hiljem on siiski võimalus vaadata nt et kes mida lisas, kustutas või muutis, sest alles jääb selle eemaldatud kasutaja ID mitte nimi ning ID järgi saab meie klienditugi vaadata, kes see kasutaja oli, kes neid tegevusi tegi.

Kui eemaldad kasutaja ja tal on aktiivne sessioon, siis tema session invalideeritakse 5 minuti jooksul. 

 

Õiguste eemaldamine

Kasutajate all nähtava nupu ‘’Lükka tagasi’’ funktsioon seisneb selles, et kasutajalt võetakse kõik õigused maha, aga seda kasutajat kuvatakse siiski kasutajate all. Seda nuppu on võimalik kasutada näiteks juhul kui ettevõtte vahetab raamatupidajat ning oleks nähtav eelneva raamatupidaja tegevuse logi. 

Õiguste maha võtmiseks tee esmalt kasutaja rida aktiivseks (muutub siniseks) ning seejärel vajuta ”Lükka tagasi”.

 

 

Kasutajanime muutmine

Kasutajanime muutmine ERPLY Booksis pole võimalik. Selleks tuleb lihtsalt vana kasutaja kustutada ning lisada uus kasutaja, uue kasutajanimega (e-mailiga). 

 

Kasutajarolli muutmine

Kui soovid kasutajarolli muuta, siis tuleb kasutaja eemaldada ja seejärel uue rolliga lisada. Ainukene erand on raamatupidaja rolliga kasutajal, keda on võimalik koheselt adminiks muuta vajutades ‘’Tee adminiks’’ nuppu. 

 

 

 

Kasutaja tegevuste jälgimine 

Kui soovid oma ettevõttes auditit läbi viia, peab olema võimalik kontrollida kogu ettevõtte ajalugu. ERPLY Booksis on võimalik näha kõiki tegevusi, mida ja kelle poolt tehtud on. Näiteks tehingu puhul – saad kontrollida kes selle lõi, millal redigeeriti, millal kustutati ja kõigi muudatuste ajalugu. 

Kogu infot erinevate kasutajate tegevuste jälgimise võimaluste ja vastavate reeglite kohta saad lugeda siit

 

Turvameetmed ERPLY Booksis

ERPLY Booksi kasutajad peavad tagama, et nende antud parool on turvaline. Paroolide uuendamise juhiseid saad lugeda siit

Lisaks saavad kasutajad täiendava turvalisuse tagamiseks lubada 2FA (two-factor authentication). Emaili põhise topeltautentimise kohta saad lugeda täpsemalt siit

Kasutaja juurdepääsu turvalisus

Lisaks kasutajate halduse turvalisusele on väga oluline ka API turvalisus. API-juurdepääsu saab piirata konkreetsete IP-aadressidega. Kasutajad näevad ainult neid andmeid, milleks tal on õigus. See tähendab: ERPLY Booksi kasutajatel on juurdepääs N organisatsioonile. Kuid ta ei näe kunagi andmeid organisatsioonidelt, mis on väljaspool volitatud organisatsioone. Turvakaalutlustel kui kellelgi 5 korda järjest sisselogimine ebaõnnestub, blokeeritakse IP-aadress 20 minutiks. 

 

Välistele isikutele ligipääsud

Kui soovid tagada ligipääsu ettevõtte välistele isikutele (nt audiitorid, kliendid, hankijad jne), siis tuleb lisada need isikud vaataja kasutaja rolliga ning: 

 • Projekti lahtrist saad valida kindla projekti, mille tehinguid kasutaja näeb
 • Privileegide all saad määrata milliseid mooduleid kasutaja näeb

 

Kasutaja automaatne välja logimine 

Üldiste sätete all on võimalik seadistada reegel selle jaoks, et kasutaja logitakse tarkvarast välja kui ta on olnud mitteaktiivne teatud sekundite aeg. 

Otsi Üldiste sätete alt reegel ‘’Logi kasutaja välja kui ta on olnud mitteaktiivne rohkem kui N sekundit’’. 

 • Aktiveeri:  vali ‘’Jah’’ ning
 • Kogus: sekundid, mille puhul reegel rakendatakse.