Eelarve koostamine ja jälgimine ERPLY Books’is

Eelarve koostamine ja jälgimine ERPLY Books’is

Eelarve moodul ERPLY Books’is võimaldab järgmist:

  • sisestada planeeritavat tulemust kontode lõikes;
  • võrrelda planeeritavat tulemust kontode lõikes.

Eelarve lisamine

Eelarve lisamine näeb välja järgmine:

eelarve-lisamine

Nagu näha, saab valida kuupäevavahemiku (soovitavalt kuu algus ja lõpp) ning projekti (valikuline).

Teeme läbi näite, kui soovite lisada terve aasta kasumiaruande eelarvevõrdluseks.

  • Esmalt peate sisestama kõikide kuude saldod.
  • Saldode sisestamisel pidada silmas järgmisi tingimusi:
    • alustama peaks jaanuarist;
    • veebruari tulud-kulud peaksid olema lõppsaldod – mitte sisaldama vaid veebruaris tehtud käivet (ehk kui jaanuari prognoositav müük on 10 000 ja veebruaris 8000, siis veebruari prognoosilahtrisse tuleks kirjutada 18 000);
    • kui soovite ainult tulude-kulude võrdlust, siis bilansikontod võite nulliks jätta.

Eelarve võrdlus reaalsusega

Võrdluse vaatamiseks tuleb pealehe otsingukastist otsida “Võrdle eelarvet saldoaruandega.”

Seejärel küsib programm kuupäevavahemikku ja projekti. Näiteks, kui tahate võrrelda veebruari saldosid, siis märkige kuupäevaks veebruari lõpp. Tulemus näeb välja järgmine:

eelarve-vordlus-reaalsusega

Nagu pildilt näha, eeldasime, et saame veebruaris tulu 20k EUR. Reaalsuses oleme kogunud 19143.47 ehk puudu on 856.53 ja koos on eesmärgist 95.72%. Kuna me pole saavutanud tulude eesmärki, siis see on ka punane.

Kulude poole pealt on näha, et tootekulude poolest oleme samuti puudujäägis. Aga see on hea – kulud on olnud väiksemad – seepärast on tulemus ka roheline.

Ehk kokkuvõttes näitab eelarve võrdlus koondsummas puudujääki/ülejääki ja seda, kui mitu protsenti me eesmärgist täitnud oleme.