Mis on jäätmearuanne ja millest see koosneb?

 

Antud juhend kirjeldab jäätmearuande komponente ja nende kontrolli.  Soovitame jäätemaruande kasutamiseks võtta juurutuse. Vastava sooviga palun pöörduda info@erplybooks.com.

Jäätmearuanne on piltlikult öeldes aruanne, mis ütleb, palju oli alguses jäätmeid, kust tuli neid juurde, kuhu nad läksid ja palju oli jäätmete lõppsaldo. Jäätmearuanne on koostatud riiklikule jäätmearuande vormile, kuid tänu paindlikkusele on seda võimalik rakendada suvaliste jäätmeanalüüside jaoks. 

Riiklik jäätmearuanne ei ole paraku üksik aruanne, vaid on kombineeritud mitme aruande kogum. Kõik väljundid on aruandegeneraatori põhjal üles ehitatud ja neid saab ühtse aruandena kombineeritult alla laadida. 

Lisainfot jäätmekäituse kohta ERPLY Booksis vaata siit.

 

Jäätmearuande kasutamine ERPLY Booksis

Jäätmearuanne on koostatud paljude eeldustega (kõik eeldused on vastavalt seadistusele muudetavad): 

 • Jäätmekoodi märgime artiklite all info lahtrisse (saab juurutada ka eraldi koodi lahtrisse)
 • Ainsa dimensioonina on kasutusel osakond (saab juurutada ka projektigrupipõhiselt)
 • Laosüsteemina on kasutusel Erply ladu või laohaldus puudub (st kõik funktsioonid on ERPLY Booksi põhised – siis rakendub alg- ja lõppsaldode jaoks teine aruanne)
 • Kontakti koodina on kasutusel kliendi omavalitsus (saab kasutada ka suvalist muud lahtrit selle jaoks)
 • Laohaldus on tonnides
 • Aruandegeneraatorile on lisatud reegel GLOBAL_GENERATOR_ROUNDING, kuhu väärtuseks märgitud kolm komakohta
 • Lao arvelevõtmised on ERPLY Booksis ostusaatelehtedena, nii et hankijaks on märgitud teie enda firma. Saatelehe lisainfo=REGISTRATION
 • Lao mahakandmised on ERPLY Booksis müügisaatelehtedena, nii et kliendiks on märgitud teie enda firma. Saatelehe lisainfo=WRITEOFF
 • Ladudevahelised liikumised on ERPLY Booksis müügisaatelehtedena, nii et kliendiks on märgitud teie enda firma. Saatelehe lisainfo=TRANSFER
 • Jäätmete ümbertöötlemine on ERPLY Booksis ostusaatelehtedena, nii et hankijaks on märgitud teie enda firma. Saatelehe lisainfo=RECYCLING
 • Jäätmete ümbertöötlemine peab koguseliselt nulli minema – ehk koguseliselt peab RECYCLING tehing andma nullsummamängu. 
 • Tärniga (*) on märgitud ohtlikud jäätmed. 

NB: see kõik on üldiselt osa ringmajandusettevõtte juurutusest. 

 

Jäätmearuande koostamine

Mitme aruande korraga allalaadimise jaoks avage kõik aruanded (ärge otsige) järjekorras, mis järgnevalt välja toodud. Seejärel esimeses otsige ja seejärel Veel -> Lisa: aruandegeneraator ning avatud aknas valige kõige aruanded ükshaaval samas järjekorras.

Esiteks lae alla sissetulekud ühtse failina: 

 • Toodete saldod (nii alg- kui lõppsaldod)
 • Ost: EE jur > 10t (non *)
 • Ost: EE jur > 0.1t (*)
 • Ost: non jur
 • Ost: non EE
 • Ost: reg
 • Ost: article-to-article
 • Ostud: EE jur < 10t (non *)
 • Ostud: EE jur < 0.1t (*)
 • Ost: transfer

Seejärel lae alla väljaminekud ühe failina: 

 • Müük: article-to-article
 • Müük: transfer
 • Müük: tavamüük
 • Müük: writeoff

Seejärel kontrolli, kas väärtused klapivad. See tähendab, kas kehtib valem: 

Algsaldo + sissetulekud – väljaminekud – lõppsaldo = 0. 

Valem peab kehtima iga jäätmekoodi lõikes – ehk iga jäätmekoodi lõikes peab vahe olema 0. Kui vahe on erinev nullist, siis on kaks võimalust: 

 • Mingi aruanne on valesti koostatud
 • Mingil kliendil/hankijal on puudu riik või muu tunnus, mis on vajalik jäätmearuande jaoks

Kontrolli jaoks jäta lahti järgmises järjekorras aruanded: 

 • Algsaldod
 • Sissetulekud
 • Väljaminekud (va ümbertöötlus)
 • Väljaminev ümbertöötlus
 • Lõppsaldod

Seejärel vajuta suvalises aruanded “Veel” -> “Lisa valem”: 

 • Vali sinna aruanded samas järjekorras nagu eelnevalt kirjeldatud. 
 • Lisa grupeeritava välja juurde selline väärtus: categoryName|ARTICLE_INFO|ARTICLE_INFO|ARTICLE_INFO|categoryName
 • Summa lahtrisse järgmine väärtus: amountInStock|ARTICLE_ROW_QUANTITY|ARTICLE_ROW_QUANTITY-|ARTICLE_ROW_QUANTITY|amountInStock-
 • Vajuta “Tehtud”
 • Süsteem kuvab aknas jäätmekoodide lõikes, kas valem klapib. 

 

 

Ost: EE jur > 10t (non *)

Aruanne kuvab juriidilistelt isikutelt tehtud ostud, kui juriidiliselt isikult on ostetud rohkem kui 10 tonni. Tärn tähistab mitteohtlikke jäätmeid. 

 

 

Näide: Otsing, mis leiab 2021 aasta ostuarved, kust mitteohtlikke jäätmeid on Eesti juriidilistelt isikutelt ostetud rohkem kui 10 tonni eest.

Tabelitena kasutame: 

 1. “Ostu-müügi artiklid”, 
 2. “Arved (Rows)” 
 3. “Arved”,
 4. “Kontaktid”
 5. “Arve otsinguparameetrid”

Väljunditena kasutame: 

 1. “Ostu-müügiartiklid.nimi”, 
 2. “Ostu-müügiartiklid.info”, 
 3. “Arved (Rows). Project (ID),
 4. “Arved” (Rows).Kogus, 
 5. “Kontaktid.nimi”, “Kontaktid.Kood”, “Kontaktid.Riik (Õiguslik) ja “Kontaktid.Reg. nr”

Näitame neid gruppides

 1. “Kontaktid.Nimi”, 
 2. “Ostu-müügiartiklid.info”, 
 3. “Arved (Rows).Project (ID)”

Lisaks tuleb kasutada kindlaid filtreid:

1. Arve otsinguparameetrid.Aasta = 2021

Kuvab ainult 2021 aasta arveid

2. Arved (Rows).Tüüp võrdub Artiklid ostuarvetel, Ostu-saateleht

Kuvab ainult ostuarved ja ostu-saatelehed

3. Arved (Rows).Kogus “Rohkem kui (pärast grupeerimist)” on ENTITY.REGISTRATION_CODE=9,999

Kuvab ainult arved rohkem kui 9,999 väärtusega

4. Kontaktid.Tüüp võrdub Juriidiline isik

Kuvab ainult juriidilised isikud

5. Kontaktid.Riik (Õiguslik) võrdub EE

Kuvab ainult Eesti Vabariigi kontaktid

 

 

6. Ostu-müügiartiklid.info “Ei ole tühi” 

7. Ostu-müügiartiklid.info “Length More Than” 0

Kuvab ostu-müügiartiklid, mis ei ole tühjad.

8. Ostu-müügiartiklid.info “Ei sisalda” *

Kuvab ainult mitteohtlikud jäätmed.

9. Arved (Rows) Kustutamiskuupäev “On tühi”

Kuvab mittekustutatud arved.

10. Arved.Klient/Hankija “Ei võrdu” Su enda ettevõte

Kuvab ainult teiste ettevõtete ostuarved.

11. Arved (Rows).Artikkel “Ei võrdu” Kogumis-, sorteerimis-, ja ümbertöötlemisteenus

(Ei tea miks see vajalik on)

{“tables”:”ARTICLE|ARTICLE_ROW|DOCUMENT|ENTITY|DOCUMENT_SEARCH_INDEX”,”output”:”ARTICLE.NAME|ARTICLE.INFO|ARTICLE_ROW.QUANTITY|ENTITY.REGISTRATION_CODE|ENTITY.BILLING_NAME|ENTITY.CONTACT_LEGAL_COUNTRY_ISO2|ENTITY.CODE|ARTICLE_ROW.PROJECT_ID”,”groupBy”:”ENTITY.BILLING_NAME|ARTICLE.INFO|ARTICLE_ROW.PROJECT_ID”,”parameters”:[{“rules”:[{“tableName”:”DOCUMENT_SEARCH_INDEX”,”fieldName”:”YEAR”,”referenceType”:”IN”,”value”:”2021″}],”index”:0},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”TYPE_CODE”,”referenceType”:”IN”,”value”:”ARTICLE_ROW_BUY|ARTICLE_ROW_PURCHASE_WAYBILL”}],”index”:1},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”QUANTITY”,”referenceType”:”MORE_THAN_FINAL”,”value”:”ENTITY.REGISTRATION_CODE=9.999″}],”index”:2},{“rules”:[{“tableName”:”ENTITY”,”fieldName”:”ENTITY_TYPE_CODE”,”referenceType”:”IN”,”value”:”ENTITY_TYPE_LEGAL”}],”index”:3},{“rules”:[{“tableName”:”ENTITY”,”fieldName”:”CONTACT_LEGAL_COUNTRY_ISO2″,”referenceType”:”IN”,”value”:”EE”}],”index”:4},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE”,”fieldName”:”INFO”,”referenceType”:”NOT_NULL”,”value”:””}],”index”:5},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE”,”fieldName”:”INFO”,”referenceType”:”LENGTH_MORE_THAN”,”value”:”0″}],”index”:6},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE”,”fieldName”:”INFO”,”referenceType”:”NOT_LIKE”,”value”:”*”}],”index”:7},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”DEL_DATETIME”,”referenceType”:”IS_NULL”,”value”:null}],”index”:8},{“rules”:[{“tableName”:”DOCUMENT”,”fieldName”:”CUSTOMER_ENTITY_ID”,”referenceType”:”NOT_IN”,”value”:”YYYYY”}],”index”:9},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”ARTICLE_ID”,”referenceType”:”NOT_IN”,”value”:”1027989″}],”index”:10}]}

JSONi abil saate selle aruande ise kopeerida Parameters for Report Generator Saved Reports” moodulisse. JSONis tuleb YYYYY asendada 

 

Ost: EE jur > 0.1t (*)

 

Selle otsingu abil leiame ohtlike jäätmete ostuarved Eesti juriidilistelt isikutelt rohkem kui 0.1 tonni eest.

 

 

Tabelid ja väljundid jäävad samaks, mis esimesel näitel.

Filtritena muudame “Arved (Rows).Kogus” parameetrit.

 1. Arved (Rows).Kogus “Rohkem kui (pärast grupeerimist)” ENTITY.REGISTRATION_CODE=0.099

{“tables”:”ARTICLE|ARTICLE_ROW|DOCUMENT|ENTITY|DOCUMENT_SEARCH_INDEX”,”output”:”ARTICLE.NAME|ARTICLE.INFO|ARTICLE_ROW.QUANTITY|ENTITY.REGISTRATION_CODE|ENTITY.BILLING_NAME|ENTITY.CONTACT_LEGAL_COUNTRY_ISO2|ENTITY.CODE|ARTICLE_ROW.PROJECT_ID”,”groupBy”:”ENTITY.BILLING_NAME|ARTICLE.INFO|ARTICLE_ROW.PROJECT_ID”,”parameters”:[{“rules”:[{“tableName”:”DOCUMENT_SEARCH_INDEX”,”fieldName”:”YEAR”,”referenceType”:”IN”,”value”:”2021″}],”index”:0},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”TYPE_CODE”,”referenceType”:”IN”,”value”:”ARTICLE_ROW_BUY|ARTICLE_ROW_PURCHASE_WAYBILL”}],”index”:1},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”QUANTITY”,”referenceType”:”MORE_THAN_FINAL”,”value”:”ENTITY.REGISTRATION_CODE=0.099″}],”index”:2},{“rules”:[{“tableName”:”ENTITY”,”fieldName”:”ENTITY_TYPE_CODE”,”referenceType”:”IN”,”value”:”ENTITY_TYPE_LEGAL”}],”index”:3},{“rules”:[{“tableName”:”ENTITY”,”fieldName”:”CONTACT_LEGAL_COUNTRY_ISO2″,”referenceType”:”IN”,”value”:”EE”}],”index”:4},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE”,”fieldName”:”INFO”,”referenceType”:”NOT_NULL”,”value”:””}],”index”:5},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE”,”fieldName”:”INFO”,”referenceType”:”LENGTH_MORE_THAN”,”value”:”0″}],”index”:6},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE”,”fieldName”:”INFO”,”referenceType”:”LIKE”,”value”:”*”}],”index”:7},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”DEL_DATETIME”,”referenceType”:”IS_NULL”,”value”:null}],”index”:8},{“rules”:[{“tableName”:”DOCUMENT”,”fieldName”:”CUSTOMER_ENTITY_ID”,”referenceType”:”NOT_IN”,”value”:”8166690|8166691″}],”index”:9},{“rules”:[{“tableName”:”ARTICLE_ROW”,”fieldName”:”ARTICLE_ID”,”referenceType”:”NOT_IN”,”value”:”1027989″}],”index”:10}]}

Aruande JSON, mille abil saab kasutaja “copy-pasteda” aruande “Report Generator Saved Report” moodulisse.

 

Müük: Tavamüük

 

Kuidas kasutada lisa: aruandegeneraatori funktsiooni? 

 

Oletame, et Teil on vaja teha aruanne, mis koosneb kahest või enamast erinevast väljatrükist, aga Teil on vaja see ühtseks aruandeks teha. Ehk kas on võimalik, et programm teeb 8 aruannet ja annab need mulle ühtse väljatrükina? Jah, selle saab seadistada aruandegeneraatoris.

Lisa: Aruandegeneraatori funktsionaalsus võimaldab kombineerida 2 või rohkem aruannet ühte väljundisse.  

 

 

 1. Salvesta endale vajalikud aruanded ära (aruandegeneraatorist)
 2. Ava salvestatud aruanded moodul
 3. Klikki lahti aruanded, mida sul on vaja
 4. Vajutage “Otsi” ühes välja võetud aruandes
 5. Keri alla ja vajuta “Veel” ja “Lisa: Aruandegeneraator”
 6. Seejärel valige need aruanded, mida soovite kombineerida.

PS! Esimesena valige see aruanne, kus on enim väljundeid. Sellisel juhul tuleb tabel korrektne ja peale vaadates ilus.

 

Lisa: valem juhend

 

 

Lisa: valem funktsioon aitab kontrollida kas aruanne on omadega nullis. 

Kui Teil on aruanne, millel on 100 või rohkem väärtust (arvet, kogust jms), siis võib olla keeruline aru saada, kas a-b=0 ehk kas raamatupidamine klapib. Selle jaoks ongi lisa: valem funktsioon.

 

Kontrollid

 

category Name