Jäätmekäitlus ERPLY Books’is

 

ERPLY Books on multifunktsionaalne majandustarkvara, millesse on integreeritud palju erinevaid lahendusi, sealhulgas ka jäätmekäitlus. Kasutades erinevaid sisseehitatud protsesse, pluginaid ja standardfunktsioone, on võimalik kõik jäätmekäitlusettevõtte protsessid Books’is lahendada. 

 

Kuna ERPLY Books on ennekõike täisfunktsionaalne raamatupidamistarkvara, siis saab liita juurde ka kõik muud äriprotsesside haldusvõimalused: 

  • Automaatne laekumiste-maksmiste haldus koos automaatsete maksemeenutuste jms funktsioonidega
  • Ostuarvete postkast, millega saab ostuarvete haldust automatiseerida kuni 80%. Sellele käib juurde ka kinnitusring
  • Kogu müügi-ostusüsteemi automaatne raamatupidamine
  • Kogu muu raamatupidamine
  • Käibemaksuhaldus
  • Juhtimisaruandlus
  • Eelarvemoodul
  • Perioodilised arved (kui käite näiteks prügi vedamas ja on vaja klientidele arved välja saata) ja palju muud

 

Võta vastu jäätmeid, nii et klient maksab jäätmete eest

 

Selle jaoks kasutame müügiarvest automaatse ostuarve loomise pluginat. Protsess järgnev: 

  • Kui sisestada n-ö kassa müügiarve (st saab teha ka n-ö tavalisi müügiarveid, kuhu need  muudatused ei kandu), siis teeb süsteem müügiarve teenuse artikliga
  • Valitud artiklid aga kasutab ära ostusaatelehe peal, mis samas hinnas arvele võetakse (süsteem teeb selle automaatselt)

 

Kui soovis, saab juurde tellida ERPLY kassalahenduse, mis võimaldab mugavamat andmesisestust, ühendust kaarditerminaliga jne. Ilma kassalahenduseta käib sisestus otse arvutist ERPLY Books’i ja kaarditerminali tuleb summa käsitsi sisestada. 

 

Võta vastu jäätmeid, nii et maksad kliendile

 

Selle jaoks lisame ostuarve Books’i, millega ühelt poolt võtame arvele jäätmed ja teiselt poolt tekitame kohustuse kliendi ees. Kohustused saab tasuda lihtsasti, kasutades panga maksefaili funktsionaalsust: 

  • korra tunnis/päevas/ise soovitud intervalliga võta välja ostuarved:
  • vali need arved;
  • saada panka;
  • süsteem “kinnitab” need ostuarved, nii et neid enam topelt panka ei saadetaks.

 

Jäätmekäitlus komponentide haldustarkvara

 

Kui on olukord, kus tuuakse mõõdetavaid komponente stiilis roostevaba metall, mis sisaldab niklit, kroomi, molübdeeni ja vaske, siis saab roostevaba metalli arvele võttes määrata. Näiteks 100 tonni metalli kohta saab kirja panna, et sellest 7% on nikkel, 5% on kroom jne. Määrata saab kuni kaheksa komponenti ja jälgida ise nii täpselt kui soovid. See tähendab seda, et kui tuleb uus laadung lattu, siis valid olemasoleva artikli, kuhu on juba osakaalud määratud. Kuid kõiki osakaale saab muuta ja sellele vastavalt ka siis aruandluses näha, kui palju mingit komponenti peaks “platsil” olemas olema. 

 

Lahendus töötab järgnevalt: 

 • Ostu hetkel saab valida toote ja määrata, mis protsentides see sisaldab vastavaid komponente (näiteks, et tuli 100 tonni roostevaba terast, milles niklisisaldus oli 7%, molübdeeni 5% …).
 • Kui valitud protsentidele vastavat toodet pole, siis süsteem annab sellest märku ja saab ühe nupulevajutusega vastava toote luua.
 • Aruannetes saab jälgida, palju on ostetud, müüdud kogused komponentide lõikes. Seega saab ka komponendi saldot näha.
 • Kuna on täpselt teada, mis kombinatsioonides ja seega ka osakaaludes on komponente ostetud ja müüdud, saab ka müügi hetkel lihtsamini näha, kuidas saada kindel kombinatsioon (stiilis vaja saata kuni 5% vaske või vaja saata vähemalt 10% niklit). 

 

Jäätmete töötlemine

 

Jäätmete töötlemine tähendab olukorda, kus X tonni materjali töödeldakse uueks materjaliks ja sellest saab Y tonni ühte materjali, Z tonni teist materjali jne. Selle loomine käib läbi ostusaatelehe, kuhu lisame positiivsed ja negatiivsed read. Plugin võimaldab seda lihtsasti teha, valides baasmaterjali (näiteks üldine ehitusmaterjal), toodangumaterjali (näiteks killustik) ja koguse. Ülejäänu tehakse süsteemi poolt. Sellega tekib ka info, kui palju on materjali uueks materjaliks töödeldud, mis on vajalik jäätmearuande jaoks. 

 

Jäätmekäitlust toetavad funktsioonid

Jäätmeartiklid

Iga erinev jäätmeliik on artikkel, mille üle peetakse arvestust. Sealhulgas ka töödeldud artiklid. Näiteks ehitusjäätmed on üks üldine artikkel. Selle töödeldud kruus on eraldi artikkel. 

Igale artiklile saab määrata: 

  • Nimi
  • Kood
  • Komponendid (vt eraldi komponentide lahendust)
  • Kategooria/grupp
  • Jäätmekategooria (võimalus ise määrata kategooriad kas enda või jäätmearuande jaoks)
  • Lisaatribuudid vastavalt vajadusele

 

Jäätmete laoarvestus

Jäätmete laoarvestus käib koondsumma alusel – ostud lähevad kulusse ning süsteem kuvab palju on laojääk. Kui soovis, saab juurde lisada ERPLY laomooduli, mis toob FIFO arvestuse. Partiipõhine arvestus on samuti kättesaadav ERPLY laomoodulis. 

 

Jäätmearuanne

 

Jäätmearuanne on aruanne, mis kirjeldab, kui palju jäätmeid tuli sisse, kui palju neist loodi erineva kategooriaga uusi materjale, kui palju loovutati/müüdi erinevatele isikutele koondina ja detailselt jne. Filtrid annavad võimaluse vaadata käibemaksuliikide ja riikide lõikes. Eraldi saab grupeerida jäätmekategooriaid, komponente jne. 

 

Jäätmehoidlad

Hoidlatearvestus on arvestus, kus saab näha, palju kõik erinevad hoidmisalad täidetud on. Näiteks mahutab hoidla X 500 tonni liiva ja hetkel on seal 200 tonni, seega peaks mahutama veel 300. Hoidlad saab määrata eraldi dimensioonidena ning kõigile operatsioonidele saab määrata vastava dimensiooni. Pärast saab hoidlate lõikes võtta välja graafiku, kus kuvatakse hoidlas olev kogus ja eraldi joonena mahutavus. 

 

Jäätmekäitlus kulude arvestus

Kulud üldiselt

Kuna ERPLY Books on täisfunktsionaalne raamatupidamistarkvara, siis annab see ka võimaluse arvestada erinevaid kulukategooriaid ning seda täpselt selliselt nagu Sul tarvis on. Kulud jaotatakse kategooriateks, mille nimetus süsteemis on projektigrupp. 

 

Kulud jaotuvad üldiselt kolmeks: 

  • Kaubakulu
  • Töötajatega seotud kulud
  • Muud kulud

 

Kaubakulud

Kaubakulude arvestuse jaoks tuleb juurde võtta ERPLY lao moodul. Sellisel juhul on kaubakulude arvestus FIFO põhine ja kulud saavad külge samad dimensioonid, mis arvegi. 

Vaikimisi konteeritakse ostuarve (st jäätmete saamine kliendilt) kohe kuluks – ehk kaubakulu tekib ostuga. 

 

Muud kulud

Muud kulud sisestatakse üldiselt käsitsi või automaatreeglitega (ostuarved, pangakulud jne). Seega saab neile, kas määrata automaatseid reegleid või määrata dimensioonid käsitsi. 

Automaatselt saab süsteem jälgida järgmisi dimensioone: 

  • Riik (määratakse kliendi/hankija pealt)
  • Artikkel
  • Artikligrupp
  • Kontakt
  • Ladu (määratakse töötaja pealt)

 

Töötajatega seotud kulud

Töötajate kulude määramine on võimalik kahte moodi: 

  • Käsitsi nagu muud kulud
  • Võimalus tellida artiklist artikli moodulile lisaplugin, kuhu saab määrata iga dokumendiga seotud ajakulu ning selle alusel automaatselt teha kulude jaotus korra kuus vastavalt lisatud tööaegadele

 

Kuluaruanded

Kulusid saab vaadelda kõikidel erinevatel viisidel, mida ette kujutad. See tähendab kõiki variante tavakasumiaruandest, kulude loetelust dimensioonide lõikes kuni graafikuteni stiilis kulude kuude ja artiklite lõikes, juuli kulud tegevuste lõikes jne. 

 

Algandmete import

Selle jaoks, et jäätmehaldussüsteemi kasutada, on tarvis algandmed sisse importida. Kui alustada aasta keskel, on tarvis importida ka tolle aasta tehingud. 

 

Algsaldode import (kõik väljavõtted võimalik importida Excelist): 

  • Tooted
  • Kliendibaas
  • Laekumata arved (kui soovite ka laekumisi hallata)
  • Maksmata ostuarved
  • Kontode algsaldod (kui soovite ka raamatupidamismoodulit)

 

Käesoleva aasta tehingute import:

  • Ostude nimekiri (hankija, toode, kogus, hind)
  • Müükide nimekiri (klient, toode, kogus, hind)
  • Jäätmete töötlemine. Selle jaoks on kaks võimalust: 
    • Omavahel seostamata tehingud: eraldi mahakandmiste ja arvelevõtmiste import
    • Omavahel seostatud tehingud: ühes reas on tehingu kood (identifikaator, millega tunneme ära, mis on omavahel seotud, sest võib olla mitu-mitu seost (mitmest jäätmeliigist tekib üks või mitu teist toodet), toode, kogus (negatiivne tähendab baastoodet, positiivne tähendab lõpptoodet)

 

Kilod tonnideks plugin

Kui üldarvestus käib tonnides, aga sisestada on soov kilodes, siis saab eraldi juurde võtta KG>T plugina, mis võimaldab sisestada koguse kilodes, kuid süsteem salvestab lõpptulemuse 1000 korda väiksemana tonnides. 

 

Mobiilne

Kõik tööprotsessid saab teha mobiilist või tahvelarvutist. Selle jaoks on olemas mobiilne töömees ehk rakendus, mille abil saab mobiilist liigutada artikleid ühest hoidlast teise, müüa ära jäätmeid ja teha muid operatsioone. 

 

Lepingute moodul

Lepingute moodul võimaldab jälgida nagu, nimestki selgub, lepinguid. Saad lisada nii ostu- kui müügilepingud. Lepingutest saab luua arve, saab jälgida, palju on lepingud täidetud, kui palju on oodatavad mahud järgmistel perioodidel jne. 

 

API

ERPLY Books’i täisfunktsionaalne API võimaldab Sul ühendada olemasolevad infosüsteemid lithsasti Books’iga. Lähemalt loe siit

 

Jäätmekäitlus hinnakiri*

Jäätmekäitlus hinnakiri on järgnev, kuid sõltuvalt vajadustest, on soovitav küsida personaalne hinnapakkumine. 

 

Jäätmemoodul (artiklid, arved)2500 EUR ühekordne juurutus
Komponentide haldustarkvara7500 EUR ühekordne juurutus
Lepingute moodul3500 EUR ühekordne juurutus
Jäätmete töötlusmoodul (article-to-article)4500 EUR ühekordne juurutus
Jäätmearuanne2500 EUR ühekordne juurutus + 75 EUR / h algandmete import
Kilod tonnideks plugin300 EUR ühekordne juurutus
Mobiilne töömees9900 EUR ühekordne juurutus
Muud tegevused hinnapakkumise alusel

* hinnad on kuni viiele kasutajale, suurema kasutajate arvu korral küsi eraldi hinnapakkumise