Kaarditerminali maksete kinnitamine

Kaarditerminali maksete kinnitamine

Käesolev juhend kirjeldab kaarditerminali maksete kinnitamise võimalusi ERPLY Booksis. Järgnevalt kirjeldatud seadistused ja toimingud kehtivad ühtemoodi nii ostu- kui ka müügitehingutele.

1. Üldised sätted

Esmalt määrake konto, mida pangaimpordis kinnitatakse (konto, mida peab käsitsi kinnitama). Selleks minge “Sätted” > “Üldised Sätted” ja kõige viimases rubriigis “Kinnita pangaimpordis seda kontot” valige konto, mida kinnitatakse käsitsi (N: kaardimakse konto). Seejärel salvestage. Uuendage lehekülge, et seadistus jõustuks.

See seadistus tähendab, et maksed ja laekumised, mis on seotud kontoga, mida just üldistes sätetes kinnitasite, tuleb kinnitada käsitsi. Neile ei panda vaikimisi kinnitatus staatust (saavad staatuse not reconciled).

NB! Kui peate valima mitu kontot, mida käsitsi kinnitada, siis palun võtke ühendust meie klienditoega: support@erplybooks.com

2. Pangaimport

Kui laete pangaimporti (“Müük”/ “Ost” > “Pangaimport”) üles faili koos kaardimakseterminali laekumistega, saavad laekumised, millel on üldistes sätetes määratud konto staatuse “not reconciled”. Vajutage laekumise peal paremklikk ning valige “Otsi ootel makseid”.

Avanevad maksed. Valige soovitud maksed ning alamenüüst vajutage nupule “Vali”. Seejärel küsib ERPLY Books, et kuhu paigutada ülejäänud raha (vaikimis määratakse see pangakulukontole). Seega summat saab jaotada arvete tasumiseks laiali.

Näide: Kui Teil on näiteks viis 20 EUR makset (100 EUR), kuid panka laekub 98 EUR (ehk 2 EUR on teenustasu). Siis otsige ootel makseid, valige need kõik ning kinnitage. Süsteem küsib, kuhu soovite paigutada ülejäänud raha (vaikimisi pangakulukontole). Seejärel teeb Books kande 100 EUR kaarditerminali kontole ja -2 EUR valitud kulukontole (see läheb kreeditisse ehk kokkuvõttes deebet +2 EUR).

See annab võimaluse eraldiseisvaid makseid ühendada ära koondsummana.

3. Projektidega sidumine

Kaarditerminali maksete projektidega sidumiseks on kaks võimalust: kästitsi ja automaatselt.

Kui soovite makseid projektidega käsitsi siduda, siis pangaimpordis vajutake makse/laekumise peale ning valige parempoolselt menüüst projekt, millega soovite siduda.

Kui soovite protsessi automatiseerida, siis peate rakendama endale globaalse attribuudi, mille kaudu jagab süsteem makseid ja laekumisi projektigruppidesse.

Minge “Sätted” > “Üldsed sätted” ja tehke linnuke sedistuse “Ühenda automaatselt projektid kui pangaimpordis kaardimakseid kinnitad” ette.

Seejärel salvestage ja uuendage lehekülge, et seadistus jõustuks.

Näide:

Seadistuse tööpõhimõte

Valite 10 makset, neist kolm on seotud projektidega X ja Y, ülejäänud seitse on seotud projektidega X ja Z. Süsteem teeb kaks jaotust:

  • teeb kande kolme makse summa ulatuses X ja Y projektidesse
  • teeb kande seitsme makse summa ulatuses  X ja Z projektidesse

NB! Osakaaludesse jaotamist kasutatakse ka kulu juures.

Näiteks, kui kulu on 2 EUR  siis võivad  tekkida sellised read nagu 0.5, 0.3, 1.2 EUR

ehk süsteem jaotab tehingud nendesse projektidesse, kus nad algselt olid.

Samamoodi saab projektidesse jagada ka klientidelt tulnud kulutšekke. Pangaimpordis saab ühendada tsekke arvetega ja jagada neid projektigruppide alla.

4. Kinnituse mahavõtmine

Minnes laekumiste raportisse (“Müük” > “Laekumiste raport”) on võimalik korra kinnitatud laekumise kinnitust eemaldada. Leidke otsitud laekumine, tehke selle ette linnuke. Vajutage “Veel” > “Märgi mittekinnitatuks”.