Kortelės mokėjimo suderinimas ERPLY Books. Ši instrukcija/vadovas paaiškina kaip patvirtinti galutinius kortelės mokėjimus ERPLY Books. Šie nustatymai taikomi tiek pirkimo, tiek pardavimo operacijoms.

1. Bendrieji nustatymai

Pirmiausia, nustatytkite sąskaitą, kurią turite rankiniu būdu suderinti banko importe. Eikite į “Nustatymai” > “Konfiguracija (Configuration)” ir skyrelyje “Suderinti šią sąskaitą” pasirinkite sąskaitą (pvz. terminuoti indėliai). Tuomet išsaugokite ir atnaujinkite puslapį.

Šis nustatymas reiškia, kad operacijos, susijusios su šia sąskaita turi būti patvirtintos rankiniu būdu banko importe. Jie gaus statusą “nesuderinta” ir vartotojas turės suderinti šias operacijas rankiniu būdu.

NB! Jeigu jūs norite pasirinkti kelias sąskaitas, kuiras turite suderinti rankiniu būdu, tuomet susisiekite su mumis el. paštu: support@erplybooks.com

2. Importas iš banko

Jeigu įkelsite failą į banko importą (“Pardavimai” > “Pirkimai” > “Importas iš banko”), tuomet operacijos su sąskaitomis, kurias jūs nustatėte konfiguracijoje, gaus “nesuderintas” statusą.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite operaciją ir pasirinkite “Ieškoti nebaigtų patikrinimų”. Atsidarys nebaigtos operacijos. Suraskite tas, kurias norite suderinti ir spustelėkite mygtuką “Pasirinkti”. Tada sistema paklaus kur norėtumėte patalpinti likusius pinigus (pagal numatytuosius nustatymus jie bus patalpinti banko sąnaudų sąskaitoje). Todėl suma, kurią naudojate mokėdami sąskaitas-faktūras, gali būti padalinta.

Pavyzdys: Jeigu jūs turite penkis mokėjimus po 20 EUR (100 EUR), bet jūs gausite 98 EUR į jūsų banko sąskaitą (taigi, 2 EUR yra aptarnavimo mokestis), tuomet suraskite nebaigtas operacijas, pasirinkite jas visas ir petvirtinkite. Sistema paklaus kur norėtumėte patalpinti likusius pinigus (pagal numatytuosius nustatymus jie bus patalpinti banko sąnaudų sąskaitoje). Tada ERPLY Books atliks 100 EUR operaciją į kortelės galutinę sąskaitą ir -2 EUR į sąnaudų sąskaitą (tai bus įtraukta į kreditą ir, galiausiai, debeto sąskaitos suma bus +2 EUR.).

Ši operacija suteiks jums galimybę sujungti atskirus mokėjimus.

3. Mokėjimų sujungimas su projektais

Kortelės galutinius mokėjimus  su projektais galima susieti dviem būdais: rankiniu būdu ir automatiškai.

Jeigu norite susieti kortelės terminuotus mokėjimus su projektais rankiniu būdu, tuomet importe iš banko spustelėkite operaciją ir pasirinkite norimą projektą dešinėje esančiame meniu.

Jeigu norite atlikti šį procesą automatiškai, tuomet jūs turite pridėti naują nustatymą, kuris padalija mokėjimus ir pajamas į projekto grupes. Eikite į “Nustatymai” > “Konfiguracija (Configuration)” ir pažymėkite varnele “Automatiškai sujungti projektus kai suderinami mokėjimai banko importe”. Tuomet išsaugokite ir atnaujinkite puslapį.

Pavyzdys:

Kaip šis nustatymas veikia

Jūs pasirenkate 10 mokėjimų. Trys iš jų yra sujungti su projektais X ir Y ir septyni kiti mokėjimai sujungti su projektais X ir Z.

Sistema juos padalins į dvi grupes:

  • Operacija iš trijų mokėjimų projektuose X ir Y.
  • Operacija iš septynių mokėjimų projektuose X ir Z.

NB! Sąnaudos bus padalintos proporcingai.

Pavyzdžiui, jeigu sąnaudos yra 2 EUR, tuomet gali būti operacijų eilutės 0.5, 0.3, and 1.2 EUR sumomis. Sistema padalins pinigus į projektus, iš kurių ir yra šios operacijos.

Taip pat yra ir su mokėjimo patikrinimais iš klientų. Jūs galite sujungti mokėjimus su banko importo sąskaitomis-faktūromis ir padalinti juos į projektų grupes.

4. Mokėjimo statuso keitimas į nesuderintą

Galima atmesti jau patvirtintą mokėjimą. Eikite į “Pardavimai” > “Gautų sumų ataskaita”,  suraskite mokėjimą ir pažymėkite jį varnele. Paspauskite “Daugiau” > “Pažymėti kaip nesuderintą”.