Laekumiste haldamine ERPLY kasutajatele

Laekumiste haldamine ERPLY kasutajatele

Laekumiste haldamine ERPLY kasutajatele

Käesolev juhend on mõeldud üldiseks juhendiks ERPLY kasutajatele, kes haldavad laekumisi läbi ERPLY Booksi. Välja on toodud kõik erinevad võimalused, kuidas klientidega saab arveldada.

Pangalaekumine arve(te) eest

Kui klient maksab arve eest pangas, siis pangaimpordis valida makse ja vajutada “lingi makse arve(te)ga. Sealt valida arve(d) ja vajutada “lingi makse arve(te)ga”.

Pangalaekumine kreeditarve(te) eest

Pangaimpordis valida makse ning muuta selle tüüpi – kui kliendile makstakse mingi kreeditarve eest, siis peame programmile ütlema, et tegu on müügiarve laekumisega mitte muu väljamaksega. Selle jaoks muuta tüüp “müügiarve”-ks. Ostukreediti puhul analoogselt.

Mitte panka laekunud summad arve(te) eest

Siin on järgmised võimalused:

 • sularahas laekumine;
 • pangakaardiga laekumine;
 • kinkekaardiga laekumine;
 • selliste pankade laekumised, mille kohta puudub ERPLY Booksis tugi;
 • tasaarveldamine (vt edasi);
 • kreeditarvega (vt edasi);
 • muud laekumiste viisid.

Selliste laekumiste puhul tuleb minna sissetulekud -> laekumata arved, valida arve, vajutada “lisa makse” ja muuta laekumise tingimused.

NB: kui makstakse mitme arve eest korraga, siis võib minna pangaimpordi moodulisse ja pankade nimekirjast valida “lisa käsitsi sissetulek”.

Ettemaksu lisamine

Ettemaks võib tekkida kolmel erineval juhul:

 • Arvest tekkinud ettemaks:
  • kui arvest tekib ettemaks, siis tekib küsimus, kas soovite selle sealt eraldada või jätta arve külge?
   • Kui ei soovi eraldada, siis lihtsalt siduge makse arvega (pangaimpordis või laekumata arvete moodulis).
   • Kui soovite eraldada, siis:
    • (kui on pangalaekumine) pangaimpordis siduge makse arvega ning seejärel vajutage “lisa tegevus” ja teisele reale lisage ettemaks;
    • (kui on mittepangast laekumine) laekumata arvete moodulis lisage arvele makse arve eest tasutud ulatuses ning eraldi ettemaks kliendile (kokku kaks makset).
 • Ettemaks ilma dokumendita:
  • (pangaimpordis) mitte otsida arveid vaid valida kliendi lahtrist klient;
  • (kui on mittepangast laekumine) minna laekumata arvete peale, vajutada ilma midagi valimata “lisa makse” ja sealt valida klient ning märkida summa;
 • Ettemaks ettemaksuarve või tellimuse eest:
  • Kui on soov siduda ettemaks ettemaksuarve või tellimusega, siis tuleks pangaimpordis vajutada paremat hiireklahvi makse peal ja valida “otsi arved, mis tasuti (tellimus)” või “otsi arved, mis tasuti (ettemaksuarve)”.

Ettemaksu kasutamine

Ettemaksu saab kasutada kahe erineva võimalusega:

 • kasutada ära ettemaks
  • minna laekumata arved, valida arve ja vajutada “seo ettemaksuga”
 • eemaldada ettemaks ja lisada uus makse – vajalik kui eelmise perioodi ettemaksu vaja kasutada
  • lisada kliendile tagasimakse ärakasutamise kuupäevaga
  • lisada arvele makse ärakasutamise kuupäevaga

NB: lukustatud perioodi ettemaksude kasutamiseks on soovitatav kasutada teist varianti.

Raha tagastamine

Raha saab tagastada järgmistest tehingutest:

 • raha tagastamine arve eest:
  • (pangaimpordis) kuna programm arvab, et väljaminek võiks olla seotud ostuarvega või muu kulu/laenumakse vms tehinguga, siis ta vaikimisi ei paku sidumisvõimalust müügiarvega. Selle jaoks tuleb valida pangaimpordis paremal ülal tüübiks “müügiarve”. Sealt linkida analoogselt arvega nagu tavapärases pangaimpordis (kui arve eest on täissummas makstud, siis tema nägemiseks tuleb valida “milliseid näidata” väljalt “näita kõiki”).
  • (kui on mittepangast laekumine) minna laekumata arved, otsida arve üles (kui arve eest on täissummas makstud, siis tema nägemiseks tuleb valida “milliseid näidata” väljalt “näita kõiki”)
 • ettemaksu tagastamine (ei ole seotud tellimuse/ettemaksuarvega):
  • minna laekumata arved, lisada ettemaks kliendile negatiivse summaga (pangaimpordis tehingut ei toetata);
  • NB: kui tagastate raha juba kasutatud ettemaksu/tellimuse eest, siis tuleb toimida järgnevalt:
   • Kui ERPLY pani kogu ülejäänud summa loodud arvele, siis tuleb arvele negatiivne laekumine panna;
   • Kui ERPLY jättis ettemaksu ettemaksuarvele, siis tuleb ERPLY’s minna ettemaksuarve peale ja vajutada lisa laekumine ning lisa sealt negatiivne laekumine.
   • Kui ERPLY tegi makse kaheks ning ülejäänud ettemaks pole ühegi dokumendiga seotud, siis võid toimida ka Booksis – lisada laekumata arvete alt negatiivse ettemaksu.
  • raha tagastamine ettemaksuaarve/tellimuse eest:
   • ERPLY Books tehingut ei toeta, minge lao poole peal tellimuse peale ja lisage negatiivne makse.
  • ettemaksu tõstmine arvelt kliendile
   • Kui on tekkinud olukord, et arve on ülemakstud (arvel on ettemakse), siis saate selle tõsta kliendi ettemaksuks, et sellega katta tema teisi laekumata arveid. Selleks eemaldage arvelt ettemaks (lisage arvele vastavas summas negatiivne laekumine) ja seejärel lisage ettemakse kliendile (Lisage ainult kliendile positiivne laekumine. Seda saate teha, kui olete maksmata arvete all ja vajutate nupule “lisa makse” ilma et oleks ühtegi arvet eelnevalt märkinud).

Ostu-müügiarvete tasaarveldamine

Otsige ERPLY Booksi pealehelt “Tasaarvelda ostu-müügiarveid”. Sealt valige tasaarveldamise kuupäev, valige seejärel müügiarved, seejärel ostuarved ja kinnitage tulemust.

NB: Selline kasutusjuht on tarvilik olukorras, kus Te esitate tasaarveldamise taotluse oma klient-hankijale. Kui nemad esitavad Teile tasaarvelduse ettepaneku ja see ei vasta sellele, mis ERPLY Books automaatselt koostaks, siis pange nimetatud arvetele käsitsi peale laekumised tasaarveldamise kontole (nii ostu- kui müügiarvetele).

Müügiarve – kreeditarve tasaarveldamine

Minge laekumata arved, lisage laekumine tasaarvelduse kontole müügiarvele ja analoogselt (kuid negatiivse summaga) kreeditarvele.