Laekumiste haldamine ERPLY kasutajatele

 

Käesolev juhend tutvustab ERPLY kasutajatele, kuidas toimub laekumiste haldamine ERPLY Books’is. Välja on toodud kõik erinevad võimalused, kuidas klientidega saab arveldada.

Pangalaekumine arve(te) eest

Kui klient maksab arve eest pangas, siis pangaimpordis vali makse ja vajuta “Lingi makse arve(te)ga”. Sealt vali arve(d) ja vajuta “Lingi makse arve(te)ga”.

Pangalaekumine kreeditarve(te) eest

Pangaimpordis vali makse ning muuda selle tüüpi – kui kliendile makstakse mingi kreeditarve eest, siis peame programmile ütlema, et tegu on müügiarve laekumisega mitte muu väljamaksega. Selle jaoks muuda tüüp “müügiarve”-ks. Ostukreediti puhul analoogselt.

Mitte panka laekunud summad arve(te) eest

Siin on järgmised võimalused:

 • sularahas laekumine;
 • pangakaardiga laekumine;
 • kinkekaardiga laekumine;
 • selliste pankade laekumised, mille kohta puudub ERPLY Books’is tugi;
 • tasaarveldamine (vt edasi);
 • kreeditarvega (vt edasi);
 • muud laekumiste viisid.

Selliste laekumiste puhul mine “Müük” > “Müügiarved” > “Laekumata arved”, vali arve, vajuta “Lisa makse” ja muuda laekumise tingimused.

NB: kui makstakse mitme arve eest korraga, siis mine pangaimpordi moodulisse ja pankade nimekirjast vali “Lisa käsitsi sissetulek”.

Laekumiste haldamine: ettemaksu lisamine

Ettemaks võib tekkida kolmel erineval juhul:

 • Arvest tekkinud ettemaks:
  • juhul kui arvest tekib ettemaks, siis tekib küsimus, kas soovid selle sealt eraldada või jätta arve külge?
   • kui ei soovi eraldada, siis lihtsalt seo makse arvega (pangaimpordis või laekumata arvete moodulis).
   • kui soovid eraldada, siis:
    • pangalaekumine – pangaimpordis seo makse arvega ning seejärel vajuta “Lisa tegevus” ja teisele reale lisa ettemaks;
    • mittepangast laekumine – laekumata arvete moodulis lisa arvele makse arve eest tasutud ulatuses ning eraldi ettemaks kliendile (kokku kaks makset).
 • Ettemaks ilma dokumendita:
  • (pangaimpordis) ära otsi arveid, vaid vali kliendi lahtrist klient;
  • (kui on mittepangast laekumine) mine laekumata arvete peale, vajuta ilma midagi valimata “Lisa makse” ja sealt vali klient ning märgi summa;
 • Ettemaks ettemaksuarve või tellimuse eest:
  • Kui on soov siduda ettemaks ettemaksuarve või tellimusega, siis vajuta pangaimpordis paremat hiireklahvi makse peal ja vali “Otsi arved, mis tasuti (tellimus)” või “Otsi arved, mis tasuti (ettemaksuarve)”.

Ettemaksu kasutamine

Ettemaksu saab kasutada kahe erineva võimalusega:

 • kasuta ära ettemaks
  • mine laekumata arved, vali arve ja vajuta “Seo ettemaksuga”
 • eemalda ettemaks ja lisa uus makse – vajalik kui eelmise perioodi ettemaksu vaja kasutada
  • lisa kliendile tagasimakse ärakasutamise kuupäevaga
  • lisa arvele makse ärakasutamise kuupäevaga

NB: lukustatud perioodi ettemaksude kasutamiseks on soovitatav kasutada teist varianti.

Raha tagastamine

Raha saab tagastada järgmistest tehingutest:

 • arve eest raja tagastamine:
  • (pangaimpordis) kuna programm arvab, et väljaminek võiks olla seotud ostuarvega või muu kulu/laenumakse vms tehinguga, siis ta vaikimisi ei paku sidumisvõimalust müügiarvega. Selle jaoks vali pangaimpordis paremal ülal tüübiks “Müügiarve”. Sealt lingi analoogselt arvega nagu tavapärases pangaimpordis (kui arve eest on täissummas makstud, siis tema nägemiseks vali “Milliseid näidata” väljalt “Näita kõiki”).
  • (kui on mittepangast laekumine) mine laekumata arved, otsi arve üles (kui arve eest on täissummas makstud, siis tema nägemiseks vali “Milliseid näidata” väljalt “Näita kõiki”)
 • ettemaksu tagastamine (ei ole seotud tellimuse/ettemaksuarvega):
  • mine laekumata arved, lisa ettemaks kliendile negatiivse summaga (pangaimpordis tehingut ei toetata);
  • NB: kui tagastad raha juba kasutatud ettemaksu/tellimuse eest, siis tuleb toimida järgnevalt:
   • juhul kui ERPLY pani kogu ülejäänud summa loodud arvele, siis tuleb arvele negatiivne laekumine panna;
   • kui ERPLY jättis ettemaksu ettemaksuarvele, siis tuleb ERPLY’s minna ettemaksuarve peale ja vajutada lisa laekumine ning lisa sealt negatiivne laekumine.
   • kui ERPLY tegi makse kaheks ning ülejäänud ettemaks pole ühegi dokumendiga seotud, siis võid toimida ka Books’is – lisada laekumata arvete alt negatiivse ettemaksu.
  • raha tagastamine ettemaksuaarve/tellimuse eest:
   • ERPLY Books tehingut ei toeta, mine lao poole peal tellimuse peale ja lisa negatiivne makse.
  • ettemaksu tõstmine arvelt kliendile
   • Kui on tekkinud olukord, et arve on ülemakstud (arvel on ettemakse), siis saad selle tõsta kliendi ettemaksuks, et sellega katta tema teisi laekumata arveid. Selleks eemalda arvelt ettemaks (lisaarvele vastavas summas negatiivne laekumine) ja seejärel lisa ettemakse kliendile (Lisa ainult kliendile positiivne laekumine. Seda saad teha, kui oled maksmata arvete all ja vajuta nupule “Lisa makse” ilma et oleks ühtegi arvet eelnevalt märkinud).

Ostu-müügiarvete tasaarveldamine

Otsi ERPLY Books’i pealehelt “Tasaarvelda ostu-müügiarveid”. Sealt vali tasaarveldamise kuupäev, vali seejärel müügiarved, seejärel ostuarved ja kinnita tulemust.

NB: Selline kasutusjuht on tarvilik olukorras, kus esitad tasaarveldamise taotluse oma klient-hankijale. Kui nemad esitavad Sulle tasaarvelduse ettepaneku ja see ei vasta sellele, mis ERPLY Books automaatselt koostaks, siis pane nimetatud arvetele käsitsi peale laekumised tasaarveldamise kontole (nii ostu- kui müügiarvetele).

Müügiarve – kreeditarve tasaarveldamine

Mine laekumata arved, lisa laekumine tasaarvelduse kontole müügiarvele ja analoogselt (kuid negatiivse summaga) kreeditarvele.