E-mailide jälgimine ERPLY Books­’is

E-mailide jälgimine ERPLY Books­’is

ERPLY Books’is on võimalik kontrollida saadetud e-mailide avamist ja “bounc’imist” ehk kirjade tagasitulemist, mis võib Teie kui saatja, arvemajandust keerulisemaks muuta. “Bounc’imisel” võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid näiteks: musta nimekirja sattumine, adressaatide nimekirja suurus vms. Avatud ning tagasitulnud e-mailide teave võib kirjasaatjale olulist infot anda, kuidas edaspidi oma arveldamist jätkata.

ERPLY Books’is näeb e-mailide avamise staatust järgmiselt:

Alustuseks tuleb minna ERPLY Books’i pealehele. Seejärel tuleb otsinguaknasse kirjutada “Aruandegeneraator.” See on moodul, mis võimaldab andmebaasidest soovitud infot leida või soovitud kujul aruanne moodustada. Ka e-mailide kontrollimiseks peab looma vastava aruande aruandegeneraatori abil.

Päringute kohandamiseks on minimaalselt vajalik täita vaid kaks lahtrit – tabelid ja väljundid.

  • Tabelid – määrab, millisest andmebaasitabelist päringuid tehakse. Kui soovitakse kuvada infot arvete, kontaktide, e-mailide kohta, siis vastavad parameetrid ka tabelisse lisatatakse.
  • Väljundid – Tabelitel, mida aruandegeneraatori kaudu pärida saab, on palju erinevaid andmeid ning üldjuhul ei ole vaja neid kõiki korraga kuvada. Kuvatakse ainult need andmed, mis on valitud väljundite lahtris. Näiteks e-maili kuvamisel ei pruugi meid huvitada saatmise kellaaeg vaid saaja nimi ja arve number.

NB! Väljundite lahtri muutmine ei muuda otsingut ennast ­ olenemata väljundite lahtri väärtusest tagastatakse alati samad vasted. Väljundite lahtri väärtus määrab aga selle, kui palju infot iga otsingu korral kasutajale kuvatakse.

Päringute täpsustamine

Uue otsinguparameetri lisamiseks vajutage “Lisa.” See loob uue rea, millel on omakorda järgnevad väljad:

Parameeter– valime, millist parameetrit kontrollida soovime. Tahame väljundisse ainult selliseid dokumente, mille staatus on e-mail.

Tüüp– valime operatsiooni, mida parameetriga teostame. Antud olukorras paneme sinna “Ei võrdu.”

Väärtus– valime väärtuse, millega parameetrit võrrelda, milleks on “Kinnitatud ja avatud” “Kinnitatud.”

Selline käsk aruandegeneraatoris väljastab kõik e-mailid, mida ei ole avatud.

Kui meil on soov uurida piiritletul perioodil avamata e-maile, siis peame lisama aruandegeneraatorisse täiendava käsu. Oletame, et soovime näha e-maile, mida ei ole avatud ning milles sisalduva arve kuupäev on hilisem kui 01.01.2016.

Selleks lisame uue Parameetri ja määrame selle väärtuseks “Arved”, “Kuupäev”. Tüübiks määrame “Suurem kui”. Väärtuseks pakutakse automaatselt kuupäeva, mis lähtuvalt meie soovist on 01.01.2016.

See käsk kuvab kõik e-mailid, mis pole laekunud adressaadi postkasti ega pole avatud ning mille arved on loodud hiljem kui 01.01.2016.

report-generator

E-mailide staatused ja nende seletused:

  • Kinnitatud (Confirmed) – Saaja on saanud e-maili kätte ehk e-mail on laekunud saaja postkasti.
  • Kinnitatud ja avatud (Confirmed and Opened) – E-mail on jõudnud saajani ning see on avatud.
  • Ootel (Pending) – E-mail ei ole veel kohale jõudnud ega ebaõnnestunud
  • Ebaõnnestunud (Unsuccessful) – Kirja saatmine ebaõnnestus, aga proovitakse uuesti saata.
  • Nurjunud (Failed) – E-mail on nurjunud siis, kui seda ei suudetud välja saata ning seda enam ka ei proovita.