Kulude periodiseerimine

Kulude periodiseerimine

Käesolev juhend on koostatud selleks, et näidata, kuidas toimub ERPLY Booksis kulude periodiseerimine. Näiteks ostate autole kindlustuse aastaks ajaks. Maksate arve aprillis, kuid aprill kuni järgmise aasta märts on aeg, mil kulud realiseeruvad. Ehk siis maikuus on kaheteistkümnendik kuludest, juunis analoogselt jne.

Selle jaoks, et kulusid periodiseerida, tuleb teha kaks protsessi läbi:

 • lisada kuluarve;
 • lisada reeglid periodiseerimiseks.

Kuluarve lisamine

Defineerime kuude arvu “N”. See on kuude arv, mida peab periodiseerima. Näiteks, kui periodiseerite aastaks, siis N = 12. Kui pooleks aastaks, siis N = 6. Kui kaheks aastaks, siis N=24.

Kuluarve lisada järgmiselt: arve nagu arve ikka, ainult, et lisada sinna kindlalt iga kuluartikli kohta kaks rida. Üks rida on kogusega 1 ja teine rida kogusega N+1. Kuluarve hind peaks olema kogukulu / N.

Näited:

 • Kulu 120 EUR ja jagate aastaks: N=12, üksik hind=10 EUR.
 • Kulu 50 EUR ja jagate pooleks aastaks: N=6, üksik hind 50/6=8.333 EUR.

NB! Periodiseerimine töötab vähemalt kolme kuuga. Kui teil on vaja vähem kui kolm kuud, tuleb need tehingud käsitsi sisestada.

Kulude periodiseerimise reeglid

Periodiseerimise jaoks lisa reegel järgmiselt:

 • Otsi pealehe otsingukastist “periodiseeri kulusid”.
 • Lisa rida.
 • Vali arve, mida periodiseerida.
 • Vali päev kuus, millal kulude periodiseerimine toimub (loe edasi, mis see tähendab).
 • Vali kuni kuupäev ehk kuupäev milleni periodiseerimist tehakse – st kui see kuupäev on läbi, siis periodiseerimist enam ei tehta.

Periodiseerimise protsess tagataustal

Iga öö kontrollib ERPLY Books, kas on kuluarveid, mida peab periodiseerima:

 • Kontrollib, kas kindlasti sellel päeval kuus peab seda periodiseerima.
 • Võtab periodiseeritava arve pealt kõik arve read.
 • Kopeerib esmalt arve (number läheb sama).
 • Seejärel kopeerib arve read järgmiselt:
  • Kui arve rea kogus on 1, siis kopeerib selle.
  • Kui arve rea kogus on > 1, siis paneb sellele koguseks -1.
  • Selliselt tehes teeb ta nullsummalise arve, kui esialgne kuluarve on selliselt loodud nagu eelnevalt kirjeldatud.