Kulude periodiseerimine

NB!! Kui hakkate periodiseerimist kasutama, võtke ühendust support@erplybooks.com vajalik meiepoolne seadistuse lisamine.

Kulude periodiseerimine on sobiv lahendus, kui ettevõte saab arve tuleviku perioodi kohta ja see arve tuleb jagada võrdsetes osades tulevaste kuude vahel. Näiteks võib ettevõte saada kindlustusarve 120 eurot üheks aastaks perioodi eest 01.01.2020-31.12.2020 ja iga kuu tuleb kajastada kindlustuskulu 10 eurot.

Kulude periodiseerimisel on vajalik lisada kõigepealt antud seadistus ”Sätted” > ‘‘Üldised sätted” > ”Mitu päeva tulevikku võib kandeid teha”.

Kulude periodiseerimisel toimi järgnevalt. Kui oled saanud arve, siis kajasta see raamatupidamises nagu tavaline ostuarve. Konto valimisel vali kulukonto (mitte ettemaksukonto). Peale ostuarve salvestamist vajuta all paremas servas sinist nuppu “Muu” > vali “Kulude periodiseerimine”. Järgnevalt avaneb aken, kus tuleb täita järgmised väljad:

  • Mitu kuud – vali kuude arv
  • Milliseid uuendada – määra arve read, mida tuleb periodiseerida. Kui soovid kõiki periodiseerida, siis jäta see tühjaks. Kui soovid kindlaid ridu, siis eralda need komadega (näiteks 1,3)
  • Konto – vali ettemaksukonto, kuhu kajastada tulevaste perioodide kulu osa

Kulude periodiseerimine

Peale “Tehtud” nupu vajutamist avaneb raamatupidamiskanne. Raamatupidamiskandest on näha, et kanne on jaotatud kuupäevade lõikes. Esimesel kuul kantakse järgneva 11 kuu osa ettemakse kontole ja esimese kuu osa jääb kulu kontole. Alates teisest kuust kantakse igal järgneval kuul õige summa ettemaksukontolt kulukontole.

Salvesta kanne ja kui arvel on kasutatud projekte, siis kande kõikidele ridadele tuleb projekt peale salvestamist ja lehe värskendamist. Kontrollida saad, kui avad arve, vajutad “Muu” – “Kanded”