Üldised sätted

ERPLY Books’i peamised reeglid saab määrata moodulis “Üldised sätted”. Selleks ava “Sätted” > “Üldised sätted”

Kõiki seadeid saab igal soovitud hetkel muuta, eemaldada või uuesti seadistada. Peale iga muudatuse tegemist salvestage muudatused. Seejärel logige oma organisatsioonist välja ja uuesti sisse, et muutused rakenduksid. 

 

Seaded

 • Keel – vali keel, mida antud organisatsioon kasutab
 • Valuuta – vali valuuta, mida antud organisatsioon kasutab
 • Vaikimisi viivis  (% päevas) – viivise protsent, mida maksavad võlglased
 • Päevade arv maksetähtajani – arve loomisel määratakse automaatselt maksetähtajaks kuupäev, mis saabub siin vaikimisi määratud päevade arvu pärast. Maksetähtaega on võimalik määrata ka kliendipõhiselt ja seda saab teha kontakti kaardil (“Müük” > “Kontaktid”). Seda saab kasutada juhul, kui soovid mõnele kliendile määrata erineva maksepäevade arvu kui üldiste sätete all
 • Esimese arve nr – määra, mis numbrist hakkavad müügiarved. Arve numbriks saab olla 100-kohaline sõne (sisaldab numbreid ja tähti)
 • Komakohti ümardamisel – määra, mitu komakohta näidatakse ümardamisel
 • Käibemaksukohuslane – määra, kas ettevõte on käibemaksukohuslane
 • Kasuta artiklite kirjeldust arvetes – kui koostad arve ja valid artikli, siis ilmub vaikimisi arve kirjeldusse artikli nimi
 • Kasuta arvete kinnitamist – kasuta kinnitusringi ja määra kindlad inimesed, kes peavad arve enne arve maksmisele saatmist kinnitama
 • Ära näita allahindlusi – arvel ei näidata allahindluse lahtrit
 • Võimalda mitme projekti valikut – võimaldab dokumentidele määrata mitu projekti
 • Kuupäevaformaat – vali, millisel kujul soovid kuupäeva näha
 • Periood lukustatud kuni – vali, mis kuupäevani (kaasaarvatud) on periood lukustatud. Lukusta periood, kui Sa ei soovi enam antud perioodis dokumente/andmeid muuta, lisada või kustutada. Imporditud kanded, mis on varasema kuupäevaga kui lukustamise kuupäev, tehakse lukustamise kuupäevaga
 • Arve e-maili tekst – sisesta tekst, mis kajastub e-mailiga arveid välja saates
 • Pealehe nupud – kui soovid, et pealehel oleksid mingisugused kiirvaliku nupud, sisesta siia vastavad atribuudid

 

E-mail

Antud e-maili aadress on ostuarvete postkasti kasutavate klientide jaoks oluline. Saada see aadress oma hankijatele ja aruandvatele isikutele, et kõik nende poolt saadetud dokumendid jõuaksid ühte kohta – ostuarvete postkasti. Suure paketi omanikud saavad soovi korral e-maili aadressiks valida isikliku aadressi (saavad numbri jada asendada näiteks ettevõtte nimega). 

Muu

Lisa tugikasutaja. See on klientide jaoks ehk üks tähtsamaid nuppe. Seda vajutades saad lisada ERPLY Books’i klienditoe enda kontole kasutajaks, ehk ERPLY Books’i klienditugi pääseb ligi Sinu kontole. Seeläbi saame lahendada tekkinud probleemid. Tugikasutajat saab volitada administraatori rollis olev inimene (Vaata kasutajarolle “Sätted” > “Kasutajad” moodulist).

 

Muud võimalused

1. Kasuta kontaktide atribuutide võimalusi

2. Määra kannete ja arvete koodid päevapõhiselt – selle sättega loob tarkvara koodid konkreetse päeva põhiselt, st. nummerdab igat päeva stiilis 0101001 (esimene esimesel jaanuaril), 0102005 (viies esimesel veebruaril) jne.

3. Määra kande koodiks arve kood – vali see, kui soovid, et arvetel ja arvega seotud kannetel oleksid samad koodid

4. Koosta maksefail tähtaja järgi –  maksmata ostuarvete alt arved, lisab ERPLY Books neile maksekuupäevaks kas arve maksetähtaja või tänase kuupäeva (kui maksetähtaeg on minevikus)

5. Muuda arve staatus “kinnitatud ja panka saadetud” maksefaili koostades – selle reegliga jälgitakse panka saatmise tingimusi

6. Näita kliendiraportis atribuute – näed atribuute, mis Sa oled klientidele määranud. Näiteks kasutatakse seda kuvamiseks, millised kliendid on faktooringukliendid ja millised mitte

7. Näita kliendiraportis emaili – näete, millal saadeti viimati kliendile e-mail (kas arve või saldoteatis/maksemeenutus)

8. Näita kliendiraportis otsingut sooritades ka nullväärtusi – näete ka 0-saldoga kliente

9. Uuenda kliendi/hankija IBAN väärtused pangaimpordis – kui teed pangaimporti, siis selle sättega käib ERPLY Books kontrollimas, kas sama IBAN on olemas hankijal

10. Väldi negatiivset rida kannetel – määra süsteemi poolt kandele teine pool – selle sättega ei tehta ühtegi negatiivset kande rida. Kui näiteks kanne on -40 EUR deebetis, siis programm kajastab seda automaatselt kreeditisse +40 EUR väärtusega

11. Ära näita maksefailis “arve nr” väärtust – maksefaili koostades ei näidata arve numbrit

12. Kasuta kannete valideerimisfunktsionaalsust – võimalus kasutada kannete kinnitamist vastavalt reeglitele

13. Näita valuutakursse vastupidi – kui tavaliselt näed USD-EUR kurssi stiilis 1.1932, siis selle sättega näed vastupidi ehk väärtuses 0.83808

14. Kasuta ettemaksugruppe – ettemaksugruppide kasutamine annab võimaluse lisaks ühele süsteemikontodes määratud ettemaksukontole kasutada ka muid ettemaksukontosid, mis on seotud erinevate ettemaksugruppidega

15. Näita panga nime ostuarvete otsingus – sellega ilmub “Ost” > “Ostuarved” aruannetes lisaveerg nimega “Panga nimi”. NB! Kontaktides tuleb lisada kliendile või hankijale tema kontaktikaardil panga nimi

16. Luba kande koodide muutmine – pärast kande tegemist on lubatud kande koode muuta

17. Kasuta “JA” (mitte “VÕI”) lauset projektide filtreerimisel – kui kasutad projekte, siis saad neid aruannetes filtreerida mitme projekti lõikes. Vaikimisi on tegu VÕI lausega ehk näita kandeid/arveid/… projektiga A või B või C … Selle seade valimisel otsitakse andmeid, kus on kõik projektid: A ja B ja C.

18. Ära kasuta ostuarvetes artikleid – arvet koostades ilmub ainult kirjelduse lahter ja kirjelduseks tuleb kasutatud konto nimi

19. Proovi arve numbreid sorteerida numbriväärtuse järgi

20. Näita dokumentide seoseid dokumendi otsingus – otsingus näidatakse, mis seosed on eelnenud/järgnenud valitud dokumendile. Seotud võivad olla kreeditarve, pakkumine, tellimus, saateleht.

 

21. Otsi tooteid ostuarvete postkastis – ostuarvete postkasti kaudu on võimalus teha müügitagastust. Kui saadetakse arve, kus on kaasas dokument tagastatava toote infoga, tuleb tavaliselt hakata käsitsi neid andmeid sisestama. Kasutades PDF parserit, teeb see töö automaatselt kliendi eest, linkides tooted, mida peab tagastama

22. Näita artiklite otsingus toote koodi

23. Ära kasuta ostu ettemaksu käibemaksu

24. Arvuta ettemaksudelt käibemaksu

25. Grupeeri kassaraamat

26. Käibeandmikus näita emakontosid

27. Kasuta arvete saatmise jälgimise võimalusi

28. Kasuta faktooringut – võimaldab kasutada faktooringut, faktooringukliendid tuleb eraldi kliendi atribuutide all määrata

29. Lisa automaatselt e-arve müügiarve saatmisel emailiga kui võimalik – lisab manusena e-arve lisaks tavalisele pdf arvele

30. Näita brutokasumit kasumiaruandes

31. Näita ostuarve lisainfot – võimalik sisestada lisainfot (lisainfo lahter arve sisestamisel)

32. Ära lae aruandeid automaatselt

33. Pearaamatus võimalda mitme konto valik – pearaamatu otsingus lubab otsida korraga kandeid mitmelt kontolt

34. Salvesta fail pangaimpordis

35. Salvesta kogu ajalugu

36. Kasuta tšekkide võimalusi – vajalik seadistus eelkõige USA, Kanada ja Austraalia klientidele. Maksefaili koostamisel prindib välja tšeki

37. Loo tellimus ettemaksust

38. Näita ainult maksekontosid, kui laekumiste-maksmistega tegeleda

39. Ühenda automaatselt projektid kui pangaimpordis kaardimakseid kinnitad

39. Lisa arvete otsingusse kande kp järgi otsing

 

 

41. Lisa arvete otsingusse tähtaja järgi otsing

42. Lisa arvete otsingusse makse kp järgi otsing

43. Järgmine arve nr arvuta viimase mitteimporditud arve pealt

44. Pangaimpordis ära märgi roheliseks kui arve nr ei sisaldu kirjelduses

45. Kasuta väliseid ühendusi – sellega saad näha arvete ja laekumiste puhul, kas need on sünkroniseeritud mõnest teisest tarkvarast. Arvete ja tasumiste puhul ilmub igale välisest süsteemist sünkroniseeritud arvele ja tasumisele märge taha, mis tarkvarast see on sünkroniseeritud. Samamoodi ilmub märge, kui ERPLY Booksist on saadetud need teise tarkvarasse. Selle sättega on lihtne kontrollida, kas vastavad tehingud on sünkroniseeritud.

46. Pangaimpordis ära märgi roheliseks kui arve kp on hilisem makse kp-st

47. Lukustatud perioodis kasuta ettemaksu, nii et esialgset ettemaksukannet ei puutu

48. Kasuta tellimuste ettemaksusid

49. Kasuta pangasaldo kinnitamist

50. Näita viitenumbreid

53. Sama numbriga ostuarve on keelatud

54. Ära luba laekumisi-maksmisi, kus makse kuupäeva on varasem kui arve kuupäev

55. Lisa üksnes e-arve emailile (lisab PDF-i e-arve sisse, kui see on võimalik)

56. Näita kasumit/kahjumit valuutakursimuutusest

57. Grupeeri automaatselt registrikoodi järgi

58. Seo ettemaksuarved ja tellimused pangaimpordis

59. Saada teade kinnituse küsijale kui emaili pealt arve kinnitatakse

60. Näita ettemakse arvete loetelus

61. Käsitsi vali, millised failid digiteerimisele saata

62. Kasuta maksja võimalust müügi- ja ostuarvetesseda seadistust on võimalik kasutada, kui reaalne arve maksja erineb arvel olevast maksjast. Sel juhul kuvatakse arvetele ka maksja kohta info.

63. Kasuta e-mailipõhilist topeltautentimist

 

Arve kinnitusringi reeglid

Siin saad aktiveerida kinnitusringi ja märkida, mitu kinnitajat peab olema. Samuti märgi siin peamine kinnitaja. Kinnitajal peab olema kasutaja privileegide alt antud privileeg “Seaded – Kinnitaja”.

 

Automaatselt saadetava e-maili järjekord

Määra hierarhia, kes peab arvet kinnitama kõige esimesena, kes teisena jne. Kinnituse e-mail saadetakse vastavas järjekorras.

 

Vaikimisi väärtusi ühel lehel

Vaikimisi näitab programm 50 rida kõikides aruannetes. Sellega saad määrata vahemiku 50-200 kirjet.

 

Kassapidaja

Kui vajad kassa sissetuleku ja väljamineku orderite peale kassapidaja nime, siis saad selle siin määrata .

 

CSV väljatrükk

Määra failieraldaja (kas “,”; “.”; “|”; “TAB”; “;”).

 

Koostatud aruande päis

Saad koostada aruandegeneraatoris koostatud aruandele päise. Näiteks vajad riiklike aruannete jaoks CSV väljatrüki ja suudad selle aruandegeneraatoriga koostada.

 

Loo maksja pangaimpordis maksja järgi

Selle sättega on võimalik peale panna reegel, et kui maksja ei võrdu arve kliendi/hankijaga, siis loob ERPLY Books automaatselt uue kliendi/hankija (vt ka maksja punkti).

Võrreldav väli  maksja luuakse kas nime või registri nr. järgi

Eraisik pikkus – tähemärkide arv

Juriidiline isik pikkus – tähemärkide arv

Sünnipäev- Alates

Sünnipäev – Kuni

Kuupäevaformaat – vali soovitud kuupäevaformaat

Saada ERPLY’sse

 

Arve kande kirjelduse ehitaja

Määra, kuidas näeb välja kanne. Vajuta lahtrite järel olevatele nooltele, vastavalt kas soovid antud välja aktiveerida või ei.

 

Ehita pangaimport

Vajuta nupule “Halda” ja sisesta andmed pangaimpordi jaoks. Erinevatel pankadel erineb pangaväljavõtte ehitus. Seega, kui soovid kasutada mõne panga väljavõtet, mida hetkel ERPLY Books vaikimisi ei toeta, siis selles moodulis on võimalik seadistada vastavad reeglid, kuidas ERPLY Books pangaväljavõtet lugema peaks. Selleks pead avama pangaväljavõtte faili ja seadistama andmete järjekorra.

 

Arvete moodulis näita seda projektigruppi

Vajuta nupule “Halda” ja määra projektigrupp, mida arvete moodulis näidatakse.

 

Lisategevuse nupp arvele

Vali, kas soovid arvele lisategevuse nuppe:

 • Kopeeri arve rida
 • Projektide jagaja
 • Erisoodustus

 

Milliseid projektivälju sooviksid näha?

Vali, kas soovid projektivälju näha stiilis “nimi-kirjeldus”, “kirjeldus” või “kirjeldus-nimi”.

 

Milliseid kontovälju sooviksid näha?

Määra, kas soovid kontovälju näha “number-nimi”, “number” või “nimi” stiilis.

 

Emaili saates pane bcc ka järgmisele emailile

Sisesta e-maili aadress, millele soovid pimekoopia lisada.

 

Vaikimisi reeglid ostuarve impordiks

Saad seadistada reegli, mis lihtsustab ostuarvete postkasti saabunud failidest teha arveid.

Siin saad seadistada reegli, mille alusel täidetakse arve numbri ja kuupäeva lahtrid arvet koostades.

 

Kinnita pangaimpordis seda kontot

Saad kasutada pangasaldo kinnitamist ja ka kaardimaksete kinnitamist.

 

Kliendi saldoaruande e-maili tekst

Sisesta soovitud tekst, mis läheb e-mailile, kui saadad välja klientide saldoaruandeid.

 

Arve numbriseeriad

Leedupõhine säte arve numbriseerija määramiseks ISAF aruandesse.

 

Ära loo kandeid

Vali konto ja kuupäev kuni milleni antud konto pealt tehtud tehingud ei loo kandeid.

 

Palga perioodi algus

Määra palga perioodi algus.