Ehita pangaimport

 

Pangaimpordi ehitamine ERPLY Booksi poolt on tasuline teenus ja selle minimaalne hind on 99 eur + KM.

Pangaimpordi ehitamiseks kirjuta meile support@erplybooks.com

 

ERPLY Booksis on võimalik ehitada ise pangaimport. See on vajalik, sest kõikide pankade väljavõtte failid on erineva struktuuriga ning selle seadistuse all saab iga panga faili jaoks ära kirjeldada faili sisu, määrates andmete järjekorrad. Kui pangaväljavõte on ära seadistatud, saab seda kasutada pangaimpordis, et muuta lihtsamaks maksete ja laekumiste sidumine arvetega ERPLY Booksis. 

 

 

Pangaimpordi ehitamine

 

Pangaimpordi ehitamise mooduli leiad, kui avad ‘’Sätted -> Üldised Sätted’’ ning otsid üles ‘’Ehita pangaimport’’. Moodul on näidatud järgmisel pildil: 

 

 

Kui vajutad sinisele ‘’Halda’’ nupule, avaneb aken, kus tuleb täita väljad panga väljavõtte kohta: 

 

 

Selle aknas tuleb sisestada järgnevad andmed:

 • Nimi: siia kirjutage panga nimi mille väljavõtet te seadistate, see ilmub hiljem pangaimpordi vahekaardile, kui hakkate valima, millise panga faili te üles laete. Alumisel pildil on näide Pagaimpordi tehes (Müük/Ost -> Pangaimport -> Vali fail) ja valides Swedbank: 

 

 

 • Kas andmed algavad esimesest reast? : Olenevalt pangast võivad failis andmed hakata kohe esimeselt realt, kuid see ei pruugi nii olla. Selles lahtris tuleb valida JAH või EI. 
 • Kodeering : kui seda ei tea, siis sellesse lahtrisse kirjutada UTF-8. Notepad++ programmis on faili kodeering nähtav. 
 • Kuupäevaformaat: hetkel on meil kuupäev JAVA kuupäeva formaadis. Formaat on dd/MM/yyyy ehk siis näiteks 03/01/2022. 
 • Failieraldaja: võimalikud variandid on “,”, “;”, “|”

Järgneval pildil on toodud kaks erinevat näited failieraldaja kohta. LHV väärtpaberite puhul kasutatakse failieraldajat ”;” ja TransferWISE puhul ”,”.

 

 

 • Järjekord:  siia tuleb panna kirja pangaväljavõtte failis olevate veergude järjekord

Pangaväljavõtte faili järjekorra lahtrisse tuleb kirjutada info täpselt sellises järjekorras nagu see failis on. 

Näiteks kui CSV failis on info veergudes sellises järjekorras: 

‘’Acc name’’, ‘’Account number’’, ‘’Bank name’’, ‘’Currency’’, ‘’Country’’, ‘’BIC’’, ‘’IBAN’’, ‘’Account status’’, ‘’Account type’’, ‘’Bank reference’’, ‘’Additional narrative’’, ‘’Customer reference’’, ‘’TRN type’’, ‘’Value date (dd/mm/yyyy)’’, ‘’Credit amount’’, ‘’Debit amount’’, ‘’Balance’’, ‘’Time’’, ‘’Post date’’

Tuleks see järjekorra lahtrisse kirja panna järgnevalt: 

other|other|other|currency|other|other|other|other|other|description|description|description|other|date|creditSum|debitSumdivide-1%|other|other|other 

Põhjus, miks järjekorras on kirjutatud ‘’debitSumdivide-1%’’ tuleneb sellest, et ERPLY Booksis ei tohi pangaimpordis olla ühtegi negatiivset väärtust. Kõik summad peavad olema positiivse väärtusega ning samuti peab olema eraldatud, kas tegemist on deebetiga või kreeditiga. Selle põhjal kuvab hiljem Books väärtuse ise miinuse või pluss märgiga. 

 Seega ‘’debitSumdivide-1%’’ oli vajalik, sest antud näite pangaväljavõttes oli kreeditsumma veerus negatiivsed väärtused ja et saada need positiivseteks väärtusteks, tuleb need jagada läbi -1ga. 

Minimaalne info, mida meil on vaja teada makse kohta, on summa ja kuupäev. Kui need on olemas, siis saab makse ette valmistada ja kasutaja saab vajadusel ise määrata, kuhu makse läheb. Booksis on võimalik soovi korral seadistada ka rohkema informatsiooniga pangaväljavõtteid. 

 

Pangaväljavõtte veergude informatsioon

 

ERPLY Books toetab järgnevat pangaväljavõtte veergudes olevat informatsiooni: 

 • amount – makse summa
 • fee – näiteks panga teenustasu

Kui kogu makse on näiteks 100€, aga sellest on vahendustasu 1€, seega tehakse 2 makset 100€ ja -1€. Kui fee on eraldi, siis tehakse sellest kulust eraldi rida. Panga teenustasusid võib olla mitu ja iga fee kohta tehakse eraldi rida. 

 • creditSum – kreeditsumma 
 • name – tehingu vastaspoole nimi, kellele maksti või kes maksis minu ettevõttele. Kui on mitu nime, siis lisatakse need sidekriipsuga. 
 • invoiceNumber – faili import võimaldab kasutada igasuguste laekumiste importi, seega on võimalik lisada eraldi veergu ka arvenumber. 
 • remitterId – kui on olemas ettevõtte registrikood või isikukood
 • description – tehingu kirjeldus, sinna saab lisada ka mitu descriptionit ja iga uus kirjeldus liidetakse eelmisele kirjeldusele juurde. 
 • debit – see on eristamaks, kas tegu sisse või väljaminekuga, sest pankades ei ole see standartne.

Pangaväljavõtetes on tehingud kirjeldatud väga erinevalt – paljud pangad panevad tehingud kas miinuse või pluss märgiga, osad pangad panevad kõik tehingud positiivse summana, aga eristavad deebeti või kreeditina. On ka võimalus, et pangad panevad tehingu plussi või miinusega ja eraldi ka veel kas see on deebet või kreedit tehing.Seega on ‘’debit’’ võimalikud väärtused vastavalt sellele, kuidas on kirjeldatud. Saab määrata ka erandeid nt debit=D või debit=d. Kui jätta lihtsalt ‘’debit’’, siis ta otsib väärtust ‘’D’’ või ‘’d’’. 

 • date – kuupäev
 • check – USA-s on levinud tšeki kasutamine, seega võib USA pangaväljavõtete formaadis esineda ka tšeki numbri veerg. Tšeki põhimõte on see, et väljaandja annab makse teostajale kohustuse maksta makse saajale kindla summa raha, tavaliselt on makse teostajaks pank. 
 • id -see on panga arhiveerimistunnus.

Igal tehingul on pangas unikaalne id ja selle järgi tunneme ära, kas tehing olemas või mitte. Kui puudub identifitseerimistunnus, siis pole võimalik tuvastada, kas see tehing (ehk siis makse või laekumine) on juba olemas või mitte. Identifitseerimistunnus aitab vältida topelt laekumisi/makseid. Oluline on CSV faili enne Booksi importimist mitte avada, sest CSV faili avamisel muudab tabelarvutusprogramm kõik ahriveerimistunnused ühesugusteks ning seetõttu pole võimalik raamatupidamistarkvaral eristada kas makse/ laekumine on uus või on see juba varasemalt imporditud. 

 • currency – kui pangaväljavõttes on märgitud valuuta, siis saab selle lisada –  meie toetame standardses ISO-3 formaadis kirjutatud valuutat ( nt EUR, USD jne), valuuta veerusei tohi olla valuutamärk (nt €,$), sest seda Books ei toeta. Kui valuutat märgitud pole, siis lisatakse peamises valuutas, mis on üldiste sätete all määratud (Sätted -> Üldised sätted)
 • ref – viitenumber

 

 

 

 

 

 

 

Pangaimpordi ehitamise erijuhud

Pangaimpordi ehitajale saab anda väga palju erinevaid reegleid ette:

 • Saab ehitada pangaimpordi olukorras, kus pangaväljavõte pole mitte CSV formaadis vaid XML formaadis -> saab öelda stiilis, et nimi võtab sealt, mis järgneb <NAME> kuni </NAME>
 • Saab ehitada pangaimpordi olukorras, kus pangaväljavõte pole mitte CSV ega XML formaadis vaid hoopis fikseeritud pikkustes. Ehk siis stiilis nimi on 11s tähemärk kuni 38s tähemärk.
 • Saab ehitada pangaimpordi selliselt, et iga rea juures kontrollib, mis veerust millist väärtust võtta

Reegel näeb välja umbes selline:

date|other|other|other|currency|amount|other|other|other|id|other|name|other|other|other|other|description|other|conditions=6>0,4=Express Checkout Payment,date,other,other,other,currency,amount,other,other,other,id,other,other,other,other,other,other,descAndName,other;6<0,4=Express Checkout Payment,date,other,other,other,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,description,other;4=Account Hold for Open Authorization,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,other,other,other,other,other,name,other;4=Cancellation of Hold for Dispute Resolution,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,description;4=Chargeback,17=BLANK,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,other;4=Chargeback,17=NOTBLANK,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,other,other,other,other,other,name,other;4=Dispute Fee,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,description;4=General Currency Conversion,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,description;4=Hold on Balance for Dispute Investigation,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,other;4=Payment Refund,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,description;4=Payment Reversal,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,description;4=Website Payment,17=BLANK,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,other,other;4=Website Payment,17=NOTBLANK,date,other,other,description,currency,amount,other,other,other,id,other,name,other,other,other,other,descAndName,other

Kui reeglis on “conditions”, siis kõik sellele eelnev, on vaikimisi pangaväljavõtte formaat. Kõik sellele järgnev on erandid.

Kõik eelnev on eraldatud “|”, kõik järgnev “;” ja “,”.

Valikuvõimalus on ehitatud üles loogikale, et üks valikuvõimalus sisaldab esmalt kontrolle, millele rida vastama peab ja seejärel järjekord kuidas andmeid võtta. Ehk siis:
6>0,4=Express Checkout Payment,date,other,other,other,currency,amount,other,other,other,id,other,other,other,other,other,other,descAndName,other;

6>0 -> see tähendab, et kuuenda veeru väärtus peab olema number ja suurem kui 0.
4=Express Checkout Payment -> see tähendab, et neljanda veeru väärtus peab võrduma “Express Checkout Payment”

Sealt edasi on järjekord. Ehk siis “date” on esimeses veerus.

Lisavõimalused:

 • BLANK – lahtri sisu peab olema tühi
 • NOTBLANK – lahtri sisu ei tohi olla tühi