Pangaväljavõtte kohandamine ERPLY Books’is

Pangaväljavõtte kohandamine ERPLY Books’is

Käesolev juhend on mõeldud nendele klientidele, kelle pangaväljavõtet ERPLY Books siiamaani toetanud ei ole. Nüüd on võimalik ERPLY Books’is vajalikud seadistused ise ära teha.

Pangaväljavõtte seadistamiseks tuleb kõigepealt see avada ning selgeks teha järgnevad seadistused:

 1. Milline on faili kodeering
 2. Mis formaadis on kuupäev
 3. Mis formaadis on eraldaja
 4. Millises järjekorras on informatsioon

Seejärel tuleb avada globaalsed parameetrid. Selle mooduli leiate, kui kirjutate pealehe otsingumootorisse “globaalsed parameetrid”. Sinna tuleb lisada uus parameeter, milleks on ATTRIBUTE_GLOBAL_CUSTOM_BANKS

 

Kui soovite pangakulule eraldi lisakirjeldust lisada (soovite lisada näiteks eraldi pangareeglit), siis sisestage globaalsetesse attribuutidesse reegel “GLOBAL_BANK_FEE_DESCRIPTION”. väärtuseks (value) määrake unikaalne kirjeldus.

 

Parameetri lahtritesse tuleb määrata järgmised väärtused:

Väärtus = Panga nimi

Alt value = kas algab esimesest reast. Väärtused true või false

Alt value 2 = faili kodeeringu formaat

Alt value 3 = kuupäevaformaat

Alt value 4 = CSV failieraldaja, võimalikud väärtused on “,”, “;”, “|”

Alt value 9 = pangaväljavõtte informatsiooni järjekord. Informatsioon tuleb eraldada püstkriipsudega (nagu näitepildil on näha)

Informatsioon, mis peab olema kirjas on järgnev:

 1. Kuupäev “date”
 2. Väljamakstud summa “amount”. Kui on märgitud nii deebet kui kreedit summa, siis vastavalt kas “debitSum” ja “creditSum”
 3. Nimi “name” (kliendi või hankija)
 4. Kirjeldus “description”
 5. Arhiveerimistunnus “id”
 6. Valuuta “currency”
 7. Tšeki number “check”
 8. Registrinumber “remitterId”

Informatsiooni järjekord peab olema selline nagu Teie pangaväljavõtte failis on see kirjas. Kui failis on rohkem informatsiooni, kui siin juhendis kirjeldatud, siis see tuleb märkida kui “other”.

Näiteks on Teil failis kirjas järgnev rida:

date,”order id”,”invoice id”,”tx type”,”payout amount”,”payout currency”,”invoice price”,”invoice currency”,”exchange rate (EUR)”,”description”.

Books’i tuleks see kirjutada kui:

date|id|other|other|amount|currency|other|other|other