Kaip redaguoti banko išrašą ERPLY Books?

Kaip redaguoti banko išrašą ERPLY Books?

Šis naudotojo žinynas skirtas klientams, kurių banko išrašai yra nepalaikomi ERPLY Books. Dabar galite atlikti reikalingus nustatymus savarankiškai.

Norėdami pridėti visus reikiamus nustatymus banko išrašui, turite suprasti/išsiaiškinti sekančią informaciją:

  1. Koks šio failo kodavimas?
  2. Koks datos formatas?
  3. Koks failų atskyrimo formatas?
  4. Kokia tvarka yra informacija?

Tada atidarykite bendruosius parametrus. Paieškos lauke įrašykite „Bendri parametrai“. Pridėkite naują parametrą ATTRIBUTE_GLOBAL_CUSTOM_BANKS

Pridėkite sekančius parametrus:

Vertė = Banko pavadinimas

Alt vertė = Prasideda nuo pirmos eilutės. True/ False

Alt vertė 2 = failo kodavimo formatas

Alt vertė 3 = datos formatas

Alt vertė 4 = CSV failo atskyrėjas, įmanomos vertės yra “,”, “;”, “|”

Alt vertė 9 = banko išrašo informacijos tvarka. Išsskirstyti informaciją brūkšniais >  “|”.

Turite užpildyti sekančią informaciją:

  1. Data „date“
  2. Išmokėta suma (“amount”). Jei yra debeto suma ir kredito suma, tada užpildykite tai „debitSum“ ir „creditSum“
  3. Kliento ar tiekėjo vardas „name“
  4. Aprašymas „description“
  5. Atributo archyvavimo “id”
  6. Valiuta „currency“

Informacijos tvarka turi būti tokia pat kaip ir banko išraše. Jei banko išraše yra daugiau informacijos nei mes apibūdinome čia, tada pažymėkite tai kaip „kita“.

Pavyzdžiui, faile turite sekančią eilutę:

Data, „užsakymo id“, „sąskaitos-faktūros id”,”mokesčių tipas”,”mokėjimo suma”,”mokėjimo valiuta”,”sąskaitos-faktūros kaina”,”sąskaitos-faktūros valiuta”,”keitimo kursas (EUR)”,”aprašymas”.

Tada rašykite taip:

data|id|kita|kita|suma|valiuta|kita|kita|kita