Kā rediģēt bankas izrakstu ERPLY Books? Šī pamācība ir paredzēta tiem klientiem, kuru bankas izrakstus ERPLY Books neatbalsta. Tagad Jūs varat izveidot visus nepieciešamos uzstādījumus paši.

Lai pievienotu bankas izrakstam visus nepieciešamos uzstādījumus, vispirms Jums nepieciešams rast atbildi/ izprast sekojošo informāciju:

  1. Kāds ir šī faila kodējums?
  2. Kāds ir datu formāts?
  3. Kāds formāts ir failu atdalītājam?
  4. Kādā secībā ir organizēta informācija?

Tad atveriet vispārīgos parametrus un ierakstiet “Global parameters” meklētāja lodziņā. Pievienojiet jaunu parametru ATTRIBUTE_GLOBAL_CUSTOM_BANKS

Pievienojiet sekojošos parametrus:

Vērtība = bankas nosaukums.

Alt vērtība = sākot no pirmās rindiņas. “True” vai “false”

Alt vērtība 2 = faila kodēšanas formāts.

Alt vērtība 3 = datu formāts.

Alt vērtība 4 = CSV faila atdalītājs, iespējamās vērtības ir “,”, “;”, “|”.

Alt vērtība 9 = secība informācijai no bankas izraksta. Atdaliet informāciju ar svītriņām >  “|”.

Aizpildiet sekojošo informāciju:

  1. Datums
  2. Izmaksātā summa (“summa”). Ja pastāv debeta summa un kredīta summa, tad ierakstiet “debitSum”  un “creditSum”.
  3. Klienta vai piegādātāja vārds
  4. Apraksts
  5. Arhivēšanas atribūta “id”
  6. Valūta

Informācijas secībai ir jābūt tādai pašai kā bankas izrakstā. Ja bankas izraksts satur vairāk informācijas kā šeit aprakstīts, atzīmējiet to sadaļā “Other”

Piemēram, ja failā ir šāda rindiņa:

“datums”, “ordera id”, “rēķina id”, “nodokļu tips”, “izmaksas summa”, “izmaksas valūta”, “rēķinā uzrādītā cena”, “rēķina valūta”, “valūtas maiņas kurss (EUR)”, “apraksts.”

Tad rakstiet šādi:

date|id|other|other|amount|currency|other|other|other