Ettemakse käibemaks

 

Ettemakse käibemaks on müügimaks, mis arvestatakse ettemakselt. Näiteks, kui saad kliendilt tellimuse 2000 + KM (20%) = 2400 ja klient tasub selle eest osade kaupa, siis tuleb laekunud ettemakselt arvestada käibemaks ja deklareerida see ettemakse laekumise kuu käibedeklaratsioonis.

 

Käibemaksu lisamine ettemakse kandele

Kui soovid, et laekunud ettemakse summalt arvestatakse käibemaks, siis koosta tavaline ettemakse kanne, avades “Müük” > “Laekumata arved” > ja vajuta alamenüüst “Lisa makse”. Avanenud akna alaosas on käibemaksu lahter. Vali sealt maksumäär. Selle toiminguga lisate ettemakse kandele käibemaksu.

 

Käibemaksu lisamine ettemakse kandele kliendipõhiselt

Kui soovid, et konkreetse kliendi ettemaksetelt arvestatakse alati käibemaksu ja kandele tekiks käibemaksu rida, siis saad selle määrata kliendipõhiselt kliendi kaardil.

Selleks ava “Müük” > “Kontaktid” > vali soovitud kontakt ja vajuta alamenüül “Kontakti kaart” või kliendi ees olevat “i”-ikooni. Vali “Käibemaks” kasti õige käibemaksumäär ja salvesta. Järgneval joonisel on valitud kontaktikaardil käibemaksu liigiks “Peamine KM – 20%”.

Iga kord, kui kooostad sellele kliendile ettemakse kannet, siis arvestatakse ettemakselt käibemaksu ja “Lisa makse” aknasse ilmub kontakti kaardil määratud käibemaksumäär automaatselt.

Pangaimpordis ilmub ettemaksetele samuti kliendi kaardil määratud käibemaksu liik ja arvestatakse kliendikaardil määratud käibemaks.

 

Käibemaksu kanded

Kui oled ettemakse koostanud koos käibemaksuga nii, nagu eelnevalt kirjeldatud, siis tekib järgnev raamatupidamiskanne:

Ettemakse käibemaks tekib ettemakse lisamisel, müügiarvel ja ettemakse kasutamisel. Kuna arve loomisega tekib omakorda käibemaksu kanne, siis tekib ettemakse kasutamisele vastupidine käibemaksusumma ja kokku on nende käibemaksude summa null.

 

Järgnevalt on toodud välja kanded, mis tekivad, kui klient tegi ettemakse summas 1200 eur ja sellest arvestatakse käibemaksu summas 200 eur.

1. ETTEMAKSE LISAMINE

                         D: Pangakonto 1200
                         K: Klientide ettemaksed 1000
                         K: Käibemaksuvõlg 200

2. MÜÜGIARVE KOOSTAMINE

                         D: Nõuded ostjatele 1200
                         K: Müügitulu 1000
                         K: Käibemaksuvõlg 200

3. ETTEMAKSE KASUTAMINE

                         D: Klientide ettemaksed 1000
                         D: Käibemaksuvõlg 200
                         K: Nõuded ostjatele 1200

 

Ettemakse käibemaksu vahekonto

Kui Sul pole määratud vahekontot, siis tehakse järgnev kanne:

                         D: Pangakonto 1200
                         K: Käibemaksuvõlg 200
                         K: Klientide ettemaksed 1000

Sel juhul ei klapi bilanss kliendi raportiga, sest bilansis on kajastatud klientide ettemaksed 1000, aga kliendi raportis summas 1200. Selle jaoks on võimalik lisada vahekonto, mis teeb järgneva kande:

                         D: Pangakonto 1200
                         D: Käibemaksu vahekonto 200
                         K: Klientide ettemaksed 1200
                         K: Käibemaksuvõlg 200

Vahekonto seadistamiseks ava “Sätted” > “Algandmed” > “Süsteemikontod” ja lisa uus rida, mille tüübiks märgi “Ettemaksu käibemaksu vahekonto”. Vali endale sobiv konto ja salvesta. 

 

Kust saab näha ettemakseid?

Kliendile tehtud ettemakset saad näha, kui avad “Müük” > “Laekumiste raport”.

Ettemakse laekumine eristub arvete laekumisest selle poolest, et tulp “Arve nr” on tühi. Arve tasumisel on seal arve number, mis tasuti.

 

Ettemakse kasutamine

Kui soovid antud ettemakset kasutada ja arvega siduda, mine “Müük” > “Laekumata arved” > tee linnuke soovitud arve rea ette ja vajuta sinist nuppu “Seo ettemaksuga”. Vali nimekirjast ettemaks ja salvesta.

Ettemakse käibemaks

Ettemakse kasutamisel võtab süsteem käibemaksu alati tehtud ettemakse pealt. Kui Sul on aktiveeritud tellimuste ettemaksete lahendus või kasutate Erply ladu, siis makstud tellimusest arvet tehes kasutatakse ettemakse automaatselt ära. Kanne on vastupidine ettemakse kandele ning sõltub ettemakse käibemaksu vahekontost.

 

Käibemaks käibemaksuaruandes

Ettemakse käibemaks lisatakse käibemaksuaruandesse vastavalt laekumise kuupäevale. Seega, kui ettemaks tehti septembris, siis näed seda septembri käibearuandes. Käibemaksuaruande avamiseks mine “Aruanded” > “Käibemaksuaruanne”. Vali õige ajavahemik ja vajuta “Otsi”.

Ettemakse käibemaks

 

Kui oled koostanud müügiarve ja ettemakse kasutamise samas kuus, mil tekkis ettemakse, siis tuleb kokku tasuda käibemaksu 200 eur. Tekivad järgmiste käibemaksusummadega kanded.

Ettemakse käibemaks

 

Tellimuse/ ettemaksuarve ridadel erinevad käibemaksu protsendid

Kui tellimusel või ettemaksuarvel on erineva käibemaksumääraga read, mõned näiteks 20%-ga ja mõned 9%-ga, siis tuleb see seadistada.

 

Kinkekaardid

Üldiselt arvestatakse kinkekaartidelt käibemaksu. See tähendab, et kinkekaart müüakse täissummas, aga see sisaldab käibemaksu. Kui soovid käibemaksu mõlema tehingu poole pealt arvestada, tuleb märkida käibemaks kinkekaardi artiklile. Täpsemalt saad selle kohta lugeda kinkekaardi juhendist.

 

Hankijale tehtud ettemakse käibemaks

Ost on müügi pöördtehing ja eespool kirjeldatud protsess rakendub ostudele samamoodi nagu müügile. Arvestada tasub aga seda, et sisendkäibemaksu tagasiarvamise aluseks on ostuarve, mitte makse. Seetõttu soovitame hankijale tasutud ettemaksetelt üldiselt käibemaksu mitte arvestada. Selleks ava “Sätted” > “Üldised sätted” ja märgi järgneva seade ette linnuke:

ERPLY kassa ja lao kasutajale

Kui kasutad ERPLY ladu ja soovid ettemakse käibemaksu automaatseks seadistada, siis toimi järgnevalt:

  1. Ava “Sätted” > “ERPLY kassa ja lao sätted” > “Muud võimalused” > “Kontakti käibemaks riigi järgi”. Määra sinna igale riigile sobiv käibemaks. Riigid pane ISO2 tunnusega. Näiteks Eesti = EE, Läti =LV, Leedu =LT jne. Kui käibemaksu on vaja määrata kontaktile kus riik on tühi, siis väärtus = EMPTY.
  2. Seejärel süngi kõik kliendid üle: “Sätted” > “ERPLY kassa ja lao sätted” > vajuta nuppu “Sünkroniseeri kliendid ja hankijad”.
  3. Ava “Sätted” > “Üldised sätted” ja määra linnukene järgmisele valikule “Arvuta ettemaksudelt käibemaksu?”
  4. Ava “Sätted” > “ERPLY kassa ja lao sätted” > “Muud võimalused”  ja määra linnukene järgmisele valikule “Sünk. tellimused ja ettemaksuarved?”
  5. Seadista ettemakse käibemaksu vahekonto. Loe täpsemalt ettemakse käibemaksu vahekonto alt.
  6. Kui soovid käibemaksuaruandes ettemaksete käibemaksu filtreerida, siis tuleb lisada lisaindeksite plugin. Loe lähemalt siit.
  7. Vajalik oleks ka teatud periood üle sünkroniseerida, et andmed õigeks läheks. Selle jaoks ava “Sätted” > “Erply kassa & lao sätted” ja pane linnuke “Kirjuta laekumised sünkroniseerides üle?” ette.
  8. Seejärel ava sünkroniseerimise moodul ja sünkroniseeri soovitud periood.

 

Kui soovid, et kõigile klientidele määratakse automaatselt ettemaksetele käibemaksu protsent, siis otsi pealehe otsingukastist:

  • “Käibemaksu reeglid ERPLY klientidele vastavalt EU arve tüübile” – saad määrata käibemaksumäära vastavalt sellele, kas klient on siseriiklik (DOMESTIC), Euroopa Liidus (EU), Euroopa Liidust väljaspool (OUTSIDE_EU)
  • “Ühenda kliendigrupid käibemaksumääradega” – saad määrata erinevatele kliendigruppidele erinevad käibemaksumäärad