ERPLY Books’i osaks on aruandegeneraator, mille abil saate luua Teile vajalikke aruandeid. Siin saate ise määrata, milliseid andmeid vajate. Aruandegeneraatori kaudu on võimalik väljastada suur hulk andmeid ja valik on väga lai.

Mooduli avamiseks minge “Aruanded” > “Aruandegeneraator”.

1. Lihtne päring

Päringute kohandamiseks on minimaalselt vajalik täita kaks lahtrit:  TABELID ja VÄLJUNDID.

Tabelid – määrab, mille kohta andmeid soovite näha ja mis andmebaasist andmed võetakse. Saate valida infot arvete, maksete/laekumiste, kontaktide, kontoplaani, kannete ja teiste andmete kohta. Võite valida ühe tabeli, aga ka mitu tabelit korraga, kui soovite rohkem andmeid näha korraga.

Väljundid – kui olete valinud tabelid, siis väljundite lahtris kuvatakse Teile list (valitud tabelite) väljundite kohta ja saate valida neist endale sobivad. Aruandes kuvatakse andmed ainult valitud väljundite kohta. 

Nii saate teha näiteks otsingu, kus arvete kohta väljastatakse järgnev info:

 • loomiskuupäev
 • klient/hankija
 • kuupäev
 • tähtaeg
 • arve number
 • tüüp

Vajutades “Otsi” nuppu, kuvatakse Teile kõikide valitud andmetega aruanne nagu on näha järgneval pildil.

Näide 1: Soovite väljastada infot kõikide arvete loomiskuupäevade kohta.

 • Tabelid:“Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev”

Näide 2: Soovite näha infot kannete summade ning kuupäevade kohta.

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Loomiskuupäev” ja “Kanded.Summa”

2. Päringute täpsustamine

Kui soovite päringut täpsustada, saate lisada selleks tingimusi. Näiteks soovite infot kõigi nende arvete kohta, mis on loodud pärast mingit kindlat kuupäeva või leida üles kõik sarnase eesnimega kliendid.

Uue otsinguparameetri lisamiseks vajutage nuppu “Lisa filter” 

Luuakse uus rida, millel tuleb täita järgnevad väljad:

Parameeter – valige, millist parameetrit täpsustada soovite. Täpsustada saab näiteks kuupäeva, summat, registrikoodi jne.

Tüüp – valige operatsioon, mida parameetriga teostada

Väärtus – valige väärtus, millega parameetrit võrrelda

Näide 1: Soovite kuvada müügiarvete loomiskuupäevi kliendinimedega. Otsing tuleb koostada selliselt:

 • Tabelid: “Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev”, “Arved. Klient/Hankija”

Seejärel lisage uus parameeter järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Arved.Tüüp”
 • Tüüp “Võrdub”
 • Väärtus: “Müügiarve”

Näide 2: Soovite kuvada ainult nende arvete loomiskuupäevi, mis loodi varem kui neljas märts. Selleks tuleb koostada otsing:

 • Tabelid: “Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev”

Seejärel lisage uus parameeter järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Arved.Loomiskuupäev”
 • Tüüp “Vähem kui”
 • Väärtus: “4. märts”

Näide 3: Soovite kuvada ainult need kontaktid, kelle nimes sisaldub sõna “oü”:

 • Tabelid: “Kontaktid”
 • Väljundid: “Kontaktid.Nimi”

Seejärel lisage uus parameeter järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kontaktid.Nimi”
 • Tüüp “Sisaldab”
 • Väärtus: “oü”

Näide 4: Sarnaselt näitele 3 saate kuvada ka kandeid:

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Kirjeldus”

Seejärel lisage uus parameeter järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kanded.Kirjeldus”
 • Tüüp “Sisaldab”
 • Väärtus: “Arvutid OÜ”

3. Mitu parameetrit

Päringuid saab täpsustada, lisades neile rohkem parameetreid. Sel juhul kuvatakse Teile ainult need vasted, mille puhul kõik valitud parameetrid on tõesed.

Näide 1: Soovite kuvada ainult need arved, mis loodi vahemikus 3. märts – 6. juuni (hiljem kui 3. märts JA varem kui 6. juuni)

 • Tabelid: “Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev” ja “Arved.Tüüp” ja “Arved.Summa”

Seejärel lisage uus parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Arved.Loomiskuupäev”
 • Tüüp “Suurem kui”
 • Väärtus: “3. märts”

Ning lisage ka teine parameeter vajutades “Lisa” nuppu:

 • Parameeter: “Arved.Loomiskuupäev”
 • Tüüp “Väiksem kui”
 • Väärtus: “6. juuni”

Näide 2: Soovite kuvada ainult neid kandeid, mis sisaldavad sõna “Arvutid OÜ” JA on teostatud hiljem kui 6. juuni:

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Loomiskuupäev” ja “Kanded.Kirjeldus” ja “Kanded.Summa”

Seejärel lisage uus parameeter järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kanded.Kirjeldus”
 • Tüüp: “Sisaldab”
 • Väärtus: “Arvutid OÜ”

Ning lisage ka teine parameeter järgnevalt:

 • Parameeter: “Kanded.Loomiskuupäev”
 • Tüüp: “Suurem kui”
 • Väärtus: “6. juuni”

4. “VÕI” parameeter

Päringuid saab ka täpsustada lisades juba olemasolevatele parameetritele alternatiivseid “VÕI” parameetreid. See tähendab, et kuvatakse sellised tulemused, mille puhul üks või rohkem määratud parameetrite väärtustest on tõesed.

Näide 1: See näide on sarnane eelmisele näitele nr 2. Soovite näha kandeid, mille puhul on tõene üks (või mõlemad) kahest – nad kas sisaldavad sõna “Arvutid OÜ” VÕI on teostatud hiljem kui 6. juuni. Kui päring õigesti teha, peaks see tagastama kas sama palju või rohkem kandeid kui näites 2.

NB! Kui parameeter sisaldab “VÕI” parameetreid, on parameeter tõene ka juhul, kui kõik “VÕI” parameetrid on tõesed.

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Loomiskuupäev” ja “Kanded.Kirjeldus” ja “Kanded.Summa”

Seejärel lisage uus parameeter järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kanded.Kirjeldus”
 • Tüüp: “Sisaldab”
 • Väärtus: “Arvutid OÜ”

Ning vajutage nupule “VÕI”:

 • Parameeter: “Kanded.Loomiskuupäev”
 • Tüüp: “Suurem kui”
 • Väärtus: “6. juuni”

5. Päringu tegemine API kaudu

Aruandegeneraatori kasutamiseks API kaudu tuleb saata POST päringuid aadressile: https://accounting.erply.com/api/report_generator

Lisaks sellele on vaja API võtit, mille leiate, kui minna ERPLY Books’is “Sätted” > “Firma andmed”. Näiteks võtme “25is6ho0tld7kft9b56rg6l3feeqr6ckiaatjuu” puhul näeb terviklik päring välja selline:

https://accounting.erply.com/api/report_generator?token=25is6ho0tld7kft9b56rg6l3feeqr6ckiaatjuu

Täpsem info: Report Generator API Documentation