Aruandegeneraator

Aruandegeneraator

1. Sissejuhatus

ERPLY Books’i osaks on aruandegeneraator, mille abil on võimalik koostada spetsiifilisi kasutaja loodud päringuid ning seega luua just Teile sobivaid aruandeid. Aruandegeneraatori saab avada Aruanded > Aruandegeneraator.

report-generator2

2. Päringud

2.1. Lihtsad päringud

Päringute kohandamiseks on minimaalselt vajalik täita vaid kaks lahtrit – tabelid ja väljundid.

Tabelid – määrab, millisest andmebaasitabelist päringuid tehakse. Kui soovitakse kuvada infot arvete kohta, kasutatakse selleks ka arvete tabelit jne.

Väljundid – Tabelitel, mida aruandegeneraatori kaudu pärida saab, on palju erinevaid andmeid ning üldjuhul ei ole vaja neid kõiki korraga kuvada. Kuvatakse ainult need andmed, mis on valitud väljundite lahtris. Näiteks arve kuvamisel ei pruugi meid huvitada arve käibemaksuprotsent ja arve valuuta, küll aga võib meid huvitada näiteks arve loomiskuupäev ja arve kogusumma.

NB! Väljundite lahtri muutmine ei muuda otsingut ennast – olenemata väljundite lahtri väärtusest tagastatakse alati samad vasted. Väljundite lahtri väärtus määrab aga selle, kui palju infot iga otsingu korral kasutajale kuvatakse.

Näide 1: Soovime väljastada infot kõikide arvete loomiskuupäevade kohta.

 • Tabelid: “Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev”

Näide 2: Soovime näha infot kannete suuruste ning kuupäevade kohta.

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Loomiskuupäev” ja “Kanded.Summa”

2.2. Päringute täpsustamine

Tahame väljundisse ainult selliseid arved, mis on loodud pärast mingit kindlat kuupäeva. Võib-olla tahame hoopis üles leida kõik sarnase eesnimega kliendid. Sellisel juhul on kasulik päringuid täpsustada.

Uue otsinguparameetri lisamiseks vajutage “Lisa”. See loob uue rea, millel on omakorda järgnevad väljad:

Parameeter – valime, millist parameetrit kontrollida soovime. Kontrollida saab näiteks kuupäeva, summat, registrikoodi jne.

Operatsioon – valime operatsiooni, mida parameetriga teostame.

Väärtus – valime väärtuse, millega parameetrit võrrelda.

Näide 1: Soovime kuvada müügiarvete loomiskuupäevi. Otsingu koostame selliselt:

 • Tabelid: “Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev”

Seejärel lisame uue parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Arved.Tüüp”
 • Operatsioon: “Võrdub”
 • Väärtus: “Müügiarve”

Näide 2: Soovime kuvada ainult nende arvete loomiskuupäevi, mis loodi varem kui neljas märts. Selleks koostame otsingu:

 • Tabelid: “Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev”

Seejärel lisame uue parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Arved.Loomiskuupäev”
 • Operatsioon: “Vähem kui”
 • Väärtus: “4. märts”

Näide 3: Soovime kuvada ainult need kontaktid, kelle nimes sisaldub sõna “oü”:

 • Tabelid: “Kontaktid”
 • Väljundid: “Kontaktid.Nimi”

Seejärel lisame uue parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kontaktid.Nimi”
 • Operatsioon: “Sisaldab”
 • Väärtus: “oü”

Näide 4: Sarnaselt näitele 3 saame kuvada ka kandeid:

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Kirjeldus”

Seejärel lisame uue parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kanded.Kirjeldus”
 • Operatsioon: “Sisaldab”
 • Väärtus: “Arvutid OÜ”

2.3. Mitu parameetrit

Lisades päringule rohkem kui ühe parameetri, tagastatakse ainult need vasted, mille puhul kõik parameetrid on tõesed.

Näide 1: Soovime kuvada ainult need arved, mis loodi vahemikus 3. märts – 6. juuni (hiljem kui 3. märts JA varem kui 6. juuni)

 • Tabelid: “Arved”
 • Väljundid: “Arved.Loomiskuupäev” ja “Arved.Tüüp” ja “Arved.Summa”

Seejärel lisame uue parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Arved.Loomiskuupäev”
 • Operatsioon: “Suurem kui”
 • Väärtus: “3. märts”

Ning lisame ka teise parameetri vajutades “Lisa”:

 • Parameeter: “Arved.Loomiskuupäev”
 • Operatsioon: “Väiksem kui”
 • Väärtus: “6. juuni”

Näide 2: Soovime kuvada ainult neid kandeid, mis sisaldavad sõna “Arvutid OÜ” JA on teostatud hiljem kui 6. juuni:

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Loomiskuupäev” ja “Kanded.Kirjeldus” ja “Kanded.Summa”

Seejärel lisame uue parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kanded.Kirjeldus”
 • Operatsioon: “Sisaldab”
 • Väärtus: “Arvutid OÜ”

Ning lisame ka teise parameetri järgnevalt:

 • Parameeter: “Kanded.Loomiskuupäev”
 • Operatsioon: “Suurem kui”
 • Väärtus: “6. juuni”

2.4. “VÕI” parameeter

Päringuid saab ka täpsustada lisades juba olemasolevatele parameetritele alternatiivseid “VÕI” parameetreid. See tähendab, et tagastatakse sellised tulemused mille puhul üks või rohkem selle parameetri “VÕI” paremeetritest on tõesed.

Näide 1: Teeme selle näite sarnaselt eelmisele näitele 2. Soovime näha kandeid, mille puhul on tõene üks (või mõlemad) kahest – nad kas sisaldavad sõna “Arvutid OÜ” VÕI on teostatud hiljem kui 6. juuni. Kui päring õigesti teha, peaks see tagastama kas sama palju või rohkem kandeid kui näites 2.

NB! Kui parameeter sisaldab “VÕI” parameetreid, on parameeter tõene ka juhul, kui kõik “VÕI” parameetrid on tõesed.

 • Tabelid: “Kanded”
 • Väljundid: “Kanded.Loomiskuupäev” ja “Kanded.Kirjeldus” ja “Kanded.Summa”

Seejärel lisame uue parameetri järgnevate väärtustega:

 • Parameeter: “Kanded.Kirjeldus”
 • Operatsioon: “Sisaldab”
 • Väärtus: “Arvutid OÜ”

Ning vajutame nupule “VÕI”:

 • Parameeter: “Kanded.Loomiskuupäev”
 • Operatsioon: “Suurem kui”
 • Väärtus: “6. juuni”

3. Päringute tegemine API kaudu

3.1 Üldine

Aruandegeneraatori kasutamiseks API kaudu tuleb saata POST päringuid aadressile: https://accounting.erply.com/api/report_generator

Lisaks sellele on vaja API võtit, mille leiate, kui minna ERPLY Books’is Sätted > Firma andmed. Näiteks võtme “25is6ho0tld7kft9b56rg6l3feeqr6ckiaatjuu” puhul näeb terviklik päring välja selline:

https://accounting.erply.com/api/report_generator?token=25is6ho0tld7kft9b56rg6l3feeqr6ckiaatjuu

Täpsem info: Report Generator API Documentation