Atskaišu ģenerators ERPLY Books sistēmā

Lietošanas instrukcija.

support@erplybooks.com

Satura rādītājs

1.      Ievads

2.      Pieprasījumi

 • Vienkārši pieprasījumi
 • Detalizēti pieprasījumi
 • Vairāki parametri
 • Parametrs “vai” (or)

3. Pieprasījumu veidošana caur API

4. Vispārīgi

1. Ievads

ERPLY Books sistēmā ir atskaišu ģenerators, kas ļauj Jums izveidot lietotājam atbilstošus pieprasījumus. Tāpat tas ļauj viegli izveidot Jūsu vajadzībām atbilstošas atskaites. Sāciet, spiežot uz Atskaites > Atskaišu ģenerators.

2. Pieprasījumi

2.1 Vienkārši pieprasījumi

Lai izveidotu visvienkāršākos pieprasījumus, Jums ir jāaizpilda tikai 2 lauki – tabulas (tables) un izvade (output).

Tabulas – šis lauks atlasa izvēlētās tabulas. Piemēram, ja vēlaties iegūt informāciju par rēķiniem, izvēlieties opciju “rēķins” (invoice).

Izvade – Atskaišu ģeneratora atbalstītās tabulas satur lielu informācijas daudzumu. Lielāko daļu no tā nav nepieciešams apskatīt. No šī lauka jāatlasa tie dati, ko nepieciešams apskatīt. Piemēram, veidojot atskaiti par rēķiniem, var nebūt nepieciešama informācija par rēķinu valūtas tipu vai PVN procentiem, bet var būt nepieciešama informācija par rēķina izveides datumu un summu. Šajā gadījumā izvades laukā jāizvēlas attiecīgās opcijas.

NB! Neatkarīgi no tā kādi lauki ir izvēlēti laukā “izvade”, pieprasījums paliek nemainīgs. Izvaddatu izvēle nosaka datu apjomu, kas tiek parādīts lietotājam no katras tabulas. Lūdzu, ņemiet to vērā, lasot šajā pamācībā dotos piemērus.

 1. Piemērs: Ir izveidots pieprasījums, kas atlasa izveidošanas datumu visiem Jūsu organizācijas rēķiniem.
 • Tabulas: “Rēķini”
 • Izvade: “Rēķini.Izveidošanas datums”.
 1. Piemērs: Ir izveidots pieprasījums, kas parāda banku grāmatojumu datus. Tas parāda tikai izveides datumu un katra grāmatojuma summu.
 • Tabulas: “Grāmatojumi”
 • Izvade: “Grāmatojumi.Izvedošanas datums” un “Grāmatojumi.Summa”

2.2 Detalizēti pieprasījumi

Visbiežāk nav nepieciešams parādīt visus datus, ko satur tabula (kā iepriekšējā piemērā). Piemēram, var būt vajadzīgi tikai rēķini, kas izveidoti pēc noteikta datuma, grāmatojumi, kas saistīti ar konkrētu rēķinu u.t.t. Šajos gadījumos pieprasījumiem jābūt konkrētiem. Lai pievienotu jaunu meklēšanas parametru, spiediet “Pievienot”. Tiks izveidota jauna rinda ar sekojošiem laukiem:

Parametrs – Izvēlieties parametru, ko vēlaties konkretizēt

Tips – Izvēlieties tipu

Vērtība – visbeidzot izvēlieties vērtību ar ko salīdzināt parametru.

 1. Piemērs: pieprasījums, kas meklē pārdošanas rēķinu izveidošanas datumus. Visi pārējie rēķini tiek ignorēti.
 • Tabulas: “Rēķini”
 • Izvade: “Rēķini.Izveidošanas datums” un “Rēķini.Tips”

Tad pievieno parametru ar sekojošām vērtībām:

 • Parametrs: “Rēķini.Tips”
 • Tips: “Vienāds ar”
 • Vērtība: “Pārdošanas rēķins”
 1. Piemērs: pieprasījums, kas meklē tikai rēķinus, kas izveidoti pirms 4. marta.
 • Tabulas: “Rēķini”
 • Izvade: “Rēķini.Izveidošanas datums”

Tad pievieno jaunu parametru ar sekojošām vērtībām:

 • Parametrs: “Rēķini.Izveidošanas datums”
 • Tips: “Mazāk kā”
 • Vērtība: marts”
 1. Piemērs: atrastas tikai organizācijas ar vārdu “sports” to nosaukumos.
 • Tabulas: “Kontakts”
 • Izvade: “Kontakts.Vārds”

Tad pievieno jaunu parametru ar sekojošām vērtībām:

 • Parametrs: “Kontakts.Vārds”
 • Tips: “Satur”
 • Vērtība: sports”
 1. Piemērs: Izveidots meklējums, kas līdzīgs piemēram, bet šoreiz meklējot grāmatojumus:
 • Tabulas: “Grāmatojumi”
 • Izvade: “Grāmatojumi.Apraksts”

Tad pievieno jaunu parametru ar sekojošām vērtībām:

 • Parametrs: “Grāmatojumi.Apraksts”
 • Tips: “Satur”
 • Vērtība: “ABC Sports Inc.”

2.3 Vairāki parametri

Pievienojot meklējumam vairākus parametrus, tiks parādīti tikai tie rezultāti, kas atbilst visiem parametriem.

 1. Piemērs: Izveidots meklējums, kas parāda tikai tos rēķinus, kas izveidoti starp 3. martu un jūniju:
 • Tabulas: “Rēķini”
 • Izvade: “Rēķini.Izveidošanas datums” un “Rēķini.Tips” un “Rēķini.Summa”

Tad pievieno jaunu parametru ar sekojošām vērtībām:

 • Parametrs: “Rēķini.Izveidošanas datums”
 • Tips: “vairāk kā”
 • Vērtība: “3. marts”

Tad pievieno otru parametru:

 • Parametrs: “Rēķini.Izveidošanas datums”
 • Tips: “mazāk kā”
 • Vērtība: “6. jūnijs”
 1. Piemērs: Jāatrod grāmatojumi ar aprakstu, kas satur “ABS Sports Inc.” un ir izveidoti pēc 3. marta.
 • Tabulas: “Grāmatojumi”
 • Izvade: “Grāmatojumi.Izveidošanas datums” un “Grāmatojumi.Apraksts” un “Grāmatojumi.Summa”

Tad pievieno jaunu parametru ar sekojošām vērtībām:

 • Parametrs: “Grāmatojumi.Apraksts”
 • Tips: “Satur”
 • Vērtba: “ABS Sports Inc.”

Tad pievieno otru parametru:

 • Parametrs: “Grāmatojumi.Izveidošanas datums”
 • Tips: “Vairāk kā”
 • Vērtība: “3. marts”

2.4 Parametrs “VAI”

Jūs varat arī precizēt savus meklējumus, pievienojot alternatīvus “VAI” parametrus jau esošiem parametriem. Tiks parādīti rezultāti, kas atbilst vienam vai vairākiem no “VAI” parametriem.

NB! Šie meklējumi arī parāda rezultātus, kas atbilst abiem no “VAI” parametriem, nevis tikai vienam vai otram.

 1. Piemērs:

Šis piemērs ir līdzīgs augstākminētajam 2. piemēram. Tiek izveidots meklējums, kas parāda grāmatojumus, kas vai nu satur “ABC Sports Inc.” VAI tikuši izveidoti pēc 6. jūnija. Ja tas ir pareizi izveidots, šim meklējumam vajadzētu parādīt tādu pašu vai lielāku rezultātu skaitu kā 2. piemērā. Noteikti nevajadzētu būt mazāk.

 • Tabulas: “Grāmatojumi”
 • Izvade: “Grāmatojumi.Izveidošanas datums” un “Grāmatojumi.Apraksts” un “Grāmatojumi.Summa”

Tad pievieno jaunu parametru ar sekojošām vērtībām:

 • Parametrs: “Grāmatojumi.Apraksts”
 • Tips: “Satur”
 • Vērtība: “ABC Sports Inc.”

Tad nospiež VAI pogu un ievada:

 • Parametrs: “Grāmatojumi.Izveidošanas datums”
 • Tips: “Vairāk kā”
 • Vērtība: “6. jūnijs”

3. Meklējumu izveide caur API

3.1 Vispārīgi

Lai izmantotu ERPLY Books atskaišu ģeneratoru caur API, Jums jānosūta POST pieprasījums uz https://accounting.erply.com/api/report_generator. Tāpat Jums jāuzrāda autentifikācijas marķieris. Piemēram, ja Jūsu marķieris ir 25is6ho0tld7kft9b56rg6l3feeqr6ckiaatjuu, tad pilnais URL izskatīsies šādi:

https://accounting.erply.com/api/report_generator?token=25is6ho0tld7kft9b56rg6l3feeqr6ckiaatjuu.

Uzziniet vairāk: https://www.erplybooks.com/report_generator_dictionary.php