Ettemaksugrupid

 

Järgnevas juhendis on lahti seletatud ettemaksugrupid, ettemaksukontod ja nende lisamine ning kasutamine ERPLY Books’is.

 

Tavapärased ettemaksukontod

Vaikimisi on määratud ettemaksude kasutamiseks üks ettemaksukonto hankijate ja üks klientide jaoks. Need ettemaksukontod määratakse süsteemikontode all. Ava “Sätted” > “Algandmed” > “Süsteemikontod”. Siin määratud ettemaksukontosid kasutatakse vaikimisi ettemaksete kajastamisel.

Pildil on näha, et kui teed ettemakse tarnijale, siis kajastatakse seda kontol 16200 ja kui saad klientidelt ettemakse, siis kajastatakse seda kontol 21200. Nii on ettemaksukontod määratud tavapäraselt.

Ettemaksugrupid

 

Uue ettemaksukonto lisamine

Kui soovid lisaks süsteemikontode all juba määratud ettemaksukontodele kasutada lisaks veel teisi ettemaksukontosid, siis saad neid sinna lisada. Näiteks võib selline vajadus tekkida, kui soovid “Kliendi raportis” või “Hankija raportis” eristada tagatisrahasid tavapärastest ettemaksetest. Selleks kasuta ettemaksugruppe.

 

Uue ettemaksukonto seadistamiseks tuleb teha järgnevad sammud:

  1. Ava “Sätted” > “Üldised sätted” ja rubriigis “Muud võimalused” pane linnuke “Kasuta ettemaksugruppe?” ette. Salvesta ja uuenda lehekülge, et muutus jõustuks.

Ettemaksugrupid

2. Ava “RMP” > “Kontoplaan” ja loo konto.

3. Uue ettemaksugrupi lisamiseks ava “Sätted” > “Algandmed” > “Süsteemikontod”.

Vajuta alamenüüst “+” nuppu, et lisada uus süsteemikonto. Kui teed ettemaksugruppi klientidele, kirjuta süsteemikonto tüübi veergu “Ettemaksugrupp”, hankija puhul kirjuta “Hankija ettemaksugrupp”. Veergu “Konto number” määra soovitud konto. Vajuta “Salvesta” nuppu.

Ettemaksugrupid

 

Kui lisad nüüd uue ettemakse või teed pangaimporti, saad lisaks esialgsele ettemaksukontole valida ka uue ettemaksukonto ja see seotakse kliendi või hankijaga. Eelneval pildil loodi klientide jaoks uus ettemaksukonto “Tagatisraha – klientidelt” ja hankijate jaoks loodi uus ettemaksukonto “Tagatisraha – hankijatele”.

Ettemaksugrupi kasutamine on oluline seetõttu, et lisandunud ettemaksukontod oleksid samuti seotud klientide ja hankijatega ning need kajastuksid kliendi ja hankija aruannetes. Minnes “Müük” > “Kliendi raport” või “Ost” > “Hankija raport” saad näha ettemaksugruppide veergu loodud konto nimetusega.


Antud näite puhul lisati sinna veerg “Tagatisraha-klientidelt”

Ettemaksugrupid

 

Hankija raportisse lisati veerg “Tagatisraha – hankijatele”.

 

“Laekumiste raport” ja “Maksmiste raport” alla tekib samuti uus veerg “Ettemaksugrupp”.