Pangaimport ja kuvamata tehingud

 

Pangaimpordis ei kuvata kõiki tehinguid? Vaadake alljärgnevat joonist: