Finantsaruanded

 

Finantsaruanded on saadaval aruande moodulis, vaatamiseks ava “Aruanded”. Avanenud menüüst saad valida järgmised finantsaruanded:

 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne 
 • Saldoaruanne

 

Bilanss

 

Bilansi avamiseks mine “Aruanded” > “Bilanss”. Mittedetailne bilansi vaade on toodud järgmisel pildil. Kui paned linnukese “Näita kõiki” ette, siis kuvatakse Sulle ka nullsaldodega read.

 

Finantsaruanded

Detailne bilansi vaade näitab bilansiridasid kontode kaupa. Selline näeb välja detailne bilansi vaade:

Finantsaruanded

Bilanss 12 kuud

 

“Bilanss 12 kuud” näitab kokkuvõtet aruandeaasta kuude kohta. Lisaks on Sul võimalus näha kõiki kontosid eraldi või neid grupeerida. Aruande avamiseks mine “Aruanded” > “Bilanss” > “Bilanss 12 kuud”.

Kasumiaruanne

 

Ava “Aruanded” > “Kasumiaruanne”. Järgnevalt pildilt näed, kuidas näeb välja mittedetailne aruande vaade. Kui paned linnukese “Näita kõiki” ette, siis kuvatakse Sulle ka nullsaldodega read.

 

Kasumiaruande detailne vaade näitab kasumiaruande ridasid kontode kaupa. Selliselt näeb välja detailne kasumiaruande vaade:

Kasumiaruanne 12 kuud

 

“Kasumiaruanne 12 kuud” näitab kokkuvõtet kalendriaasta kõikidest kuudest. Lisaks saad kandeid näha grupeeritult. Aruande avamiseks mine “Aruanded” > “Kasumiaruanne” > “Kasumiaruanne 12 kuud”.

Võrdlev raport

 

Ava “Aruanded” > “Kasumiaruanne” > “Võrdlev raport”. Võrdleva raporti abil on võimalik analüüsida ja omavahel võrrelda erinevaid aruandeperioode. Omavahel saab võrrelda näiteks kahte kuud ja aastat.

 

Isedisainitud aruanded

 

Sul on võimalik koostada endale sobilikud bilanss ja kasumiaruanne, kus saad kontod ja nende järjekorra grupeerida vastavalt Sinu enda soovile. Disainimiseks on kaks meetodit: lihtne ja kompleksne meetod.

1. Lihtne meetod

Selleks ava “RMP” > “Kontoplaan” ja kirjuta “TAG” lahtrisse enda valitud grupeeringu nimetus. Kõikidele kontodele, mida soovid ühes grupis näha, kirjuta TAG lahtrisse sama nimetus ja need kuvatakse aruandes selle nimetuse all. Kui kasutad hierarhiat, siis eralda erinevad grupid semikoolonitega (nt. EMA; Tütar; Tütretütar või AKTIVA; Nõuded ja ettemaksed; Maksude ettemaksed).

Enda disainitud aruande nägemiseks pane aruande kuvamisel linnuke “Enda disainitud raport?” ette ja vajuta “Otsi” nuppu.


Finantsaruanded

2. Kompleksne meetod

 

KASUMIARUANDE DISAINIMINE

Kasumiaruande disainimiseks kirjuta pealehe otsingulahtrisse “Order of profit and loss statement”. Avanenud tabelis saad määrata kasumiaruandes soovitud read.

 

 

  • Nimi – nimi, mida soovid aruandes näha.
  • Kasumiaruande tüüp – täida ainult siis, kui ei soovi kõiki kontosid sinna määrata.
  • Index – määre ise ridadele positsioonid, mille järgi saad koostada valemeid.
  • Hierarchy– kui palju paremale poole nimetus näidatakse.
  • Konto – vali konto, soovitatav on kasutada konto vahemikku (account range lahter).
  • Vali – saad valida ema grupeeringu. Ema grupeering moodustatakse Sinu poolt sisestatud nimetuse põhjal. Selle valimiseks salvesta vahepeal andmed ja seejärel kuvatakse see valikulisti.
  • Special type
  • This is total field? – kui on jah ja ema on määratud, siis pannakse ema väärtus siia.
  • Valem – määra valem, kasutades selles ridadele määratud numbreid (index). Liita saad eelnevaid ridasid, järgnevaid ridasid liita ei saa. Valemisse lähevad väärtused järjekorranumbri alusel. Näiteks, kui oled elemendile määranud järjekorra numbri 100, siis saad järgmisi väärtusi kasutada valemi koostamisel (sum100 – rea algsaldo, changeSum100 – rea muutus perioodis).
  • Account range – kontode vahemik, mida saab eraldada komade ja sidekriipsudega.
  • Project – kui soovid koostada kindla projekti kohta aruande.
  • Multiplier – positiivselt kuvamiseks vali 0, negatiivselt kuvamiseks -1 (näiteks kui soovid kulusid näha miinusmärkidega).

Ridadele saad lisada järgmisi väärtusi:

 • DEBIT_SUM
 • CREDIT_SUM
 • OPENING_BALANCE
 • CLOSING_BALANCE
 • PROFIT
 • müüdud toodete kogus kokku
 • tootegrupi müüdud kogus
 • müüdud kogus va kindel tootegrupp
 • müüdud kogus koos lisatingimustega (ise määrad tingimuse)

Tühjad read – lisa nime lahtrisse EMPTY.
Summa read – kui soovid konkreetse koha peale summa rida, siis see peab olema mingi konkreetse rea tütar.
Aruannetesse saad valemitega lisada ka suhtarve.

 

BILANSI DISAINIMINE

Bilansi saad disainida samamoodi, nagu eelnevalt on kasumiaruande kohta kirjeldatud. Kirjuta selleks pealehe otsingukasti “Balance sheet order of assets, liabilities and equity”.

Et aruandeaasta kasum või kahjum jõuaks bilanssi, tuleb luua rida, kus kontode lahter jäetakse tühjaks ja “Special type” lahtrisse tuleb lisada “PROFIT”.

 

Finantsaruanded

 

Projekti ja asukohapõhine aruanne

 

Kui Sul on mitu erinevat osakonda ja soovid aruannet kuvada ainult ühe osakonna kohta, trüki pealehe otsingusse “Prindi saldoaruanne projektide lõikes”. Järgnevalt saad teha kaks valikut:

 • trüki enda disainitud aruanne kontode lõikes.
 • trüki saldoaruanne projektide lõikes.

 

Finantsaruanded