Algsaldode sisestamine

 

Kui Sul ilmevad sendierinevused aruannetes, näiteks erinevad bilansis aktiva ja passiva ühe sendi võrra, siis võib see tulla ümarduse komakohtade arvust algsaldodes.

Algsaldode numbrid peaksid olema sisestatud kahe komakohaga, et tulevikus ei tekiks ümardusvahesid. Kui Sul on rohkem komakohti, siis tuleks need korrigeerida. Vaikimisi tehakse kanded nii mitme komakohaga kui kanne tekib. Näiteks kui arve rea summa on 10.5722, siis kande reale lähebki 10.5722, aga mitte 10.57. Seega võib tekkida ümardusvahe, kui bilanssi kokku pannakse, sest bilansi elemendid ümardatakse kahe komakohani.

 

Algsaldode kontrollimiseks mine “Sätted” > “Algsaldod” > “Sisesta algsaldod” ja valie algsaldode kuupäev.

Järgnevas näites on kõik algsaldod näha kahe komakohaga.

Sendierinevused aruannetes

 

Kui teed topelt hiireklõpsu valitud saldo peal, näed, et saldo tegelik number võib olla ümardatud kolme või enama komakohani.

Sendierinevused aruannetes

Algsaldod saad parandada kahe komakohani kohe “Saldo” tulbas ja seejärel salvestada. Selle jaoks pead kõik numbrid üle kontrollima.

 

Lihtsam viis on kahe komakohani ümardada aga Excelis. Selleks toimi järgnevalt:

  • ERPLY Booksi algsaldode lehel vajuta klahvikombinatsioone Ctrl+E, Ctrl+A ja Ctrl+C.
  • Kleebi andmed Excelisse Ctrl+V. Kasuta numbrite ümardamiseks funktsiooni =ROUND(A2, 2), kus A2 on lahter ja 2 on komakohtade arv.
  • Kleebi muudetud andmed uuesti ERPLY Booksi algsaldode lehele. Aktiveeri andmed Excelis, vajuta Ctrl+C.
  • ERPLY Booksi algsaldode lehel tehke üks hiireklõps esimesel lahtril, et see muutub siniseks, ja vajuta Ctrl+V.
  • Vajuta “Salvesta” nuppu.
  • Seejärel kuvatakse aktiva ja passiva numbrid. Veendu, et need oleksid võrdsed.

Vajadusel saad teha seda ka saldode korrigeerimist aasta keske perioodi, mis on lukustatud. Sel juhul toimi samamoodi nagu eelnevalt kirjeldatud, kuid vali peale algsaldode avamist soovitud kuupäev, mil tahad saldosid korrigeerida. Korrigeerimine tehakse selle kuupäevaga.

Kui aruannetes on vahe suurem kui 1 sent, siis tõenäoliselt pole mingi kanne tasakaalus. Et seda kontrollida, ava “RMP” > “Kanded”, vali periood ja vali “Millised näidata?” alt “Kanne pole tasakaalus” ja Sulle väljastatakse mittetasakaalus kanded, mida saad korrigeerida. ERPLY Books ei luba vaikimisi mittetasakaalus kandeid, kuid algsaldode sisetamisega võib see siiski juhtuda.

Sendierinevused aruannetes

Et edaspidi oleks komakohti ümardamisel 2, mine “Sätted” > “Üldised sätted” ja vali “Aktiveeri- Jah” ja “Komakohti ümardamisel – 2”.

Sendierinevused aruannetes

Seejärel vajuta “Salvesta” nuppu.