Automaatsed kontode reeglid ERPLY Booksis

Automaatsed kontode reeglid ERPLY Booksis

Millised on automaatsed kontode reeglid ERPLY Booksis? Järgnev juhend seletab lahti kontode reeglite hierarhia ERPLY Books’is. Kui avate PDF faili, siis tabelist näete, et hierarhiaga 6 on olulisem, kui konto hierarhiaga 7 jne. Kontode kaardistamisel määrab programm järgmiselt: võtab kõige alumise reegli ja hakkab seejärel kõiki reegleid läbi käima ning kontrollib, kas on kõrgemaid reegleid olemas. Selle alusel saab lisaks vaikimisi paika pandud kontode sätetes teha vajadusel erandeid ja kohandada kontode reegleid vastavalt enda vajadusele.

Näiteks:

Müügiarve jaoks on määratud osakonnapõhine tulukonto:

  • Esmalt määrab programm tulukontoks põhitulu konto
  • Seejärel võtab kontoks artikli tulukonto
  • Seejärel näeb, et puuduvad reeglid kuni osakonnakontoni -> määrab osakonna konto
  • Seejärel otsib läbi ja ei leia ühtki kõrgema taseme reeglit, mistõttu viimane asendus toimus osakonnareegli juures ja osakonnapõhine konto jääb peale.

PDF fail kontode reeglitest:

Kontode reeglid ERPLY Booksis

Automaatseid kontode reegleid kasutatakse ERPLY Booksi raamatupidamise automatiseerimiseks. Aga on olemas reegleid, mis on mõeldud ERPLY lao jaoks ning nii samuti ERPLY Booksi ja ERPLY lao ühenduse jaoks. Järgnevalt on toodud mõned seletused, et kuidas see integratsioon töötab.

Kontode reeglistamises on seitse erinevat kontode taset. Ülevalpool olev PDF fail näitab kõiki erinevaid tasemid ja selgitab nende omavahelisi reegeleid.

Süsteem valib automaatselt 7. taseme konto, kui eelnevaid reegleid pole seadistatud. Kui reeglid on seadistatud, siis need kirjutavad vaikimisi reeglid üle.

Esimese taseme kontod on kõige kõrgema hierarhiaga. Kui 1. taseme konto on seadistatud, kirjutab see automaatselt üle kõik teised reeglid. Kui 1. taseme reeglit pole seadistatud, on kõige kõrgemaks 2. taseme reegel. Kui 2. taseme reeglit pole seadistatud, siis on tähtsaim 3. taseme oma ja nii edasi kuni 7. taseme reeglini, mis on määratud vaikimisi.

Kokku on 12 erinevat konto tüüpi ja neil on minimaalselt kaks hierarhia taset. Kui ühe hierarhia taseme jaoks on mitu reeglit, saab kasutaja seadistada ainult ühe neist. See tähendab, et ühe hierarhia taseme jaoks ei saa seadistada kahte reeglit. Enamus ettevõtetel on 6. hierarhia tase kõige kõrgem. Seetõttu pole nendel ettevõtetel seadistatud reegleid erinevate asukohtade, käibemaksuliikide või muude funktsioonide kohta, mis nõuavad eriseadistusi. Selles juhendis vaatame näidet müügiarve tulukonto põhjal.

Müügiarve tulukonto seadistamine

See tüüp on näiteks valitud seetõttu, et siin on võimalik valida kõige rohkem kontode hierarhia tasemeid (7 erinevat taset).

7. tase

Alustame 7. tasemest – Süsteemikontod: Põhitulu konto. Selleks, et määrata müügiarvetele vaikimisi tulukontot, minge “Sätted” > “Algandmed” > “Süsteemikontod”. Vajutage alamenüüst “+” nupule ja valige konto. Määrake ka soovitud tüüp. Kindlasti salvestage.

Juhul, kui soovite endale kontoplaani uue konto lisada, minge “RMP” > “Kontoplaan” > vajutage alamenüüst “+” nupule. Seejärel avaneb aken, kus täitke ära vajalikud väljad. Seejärel salvestage.

6. tase

Artikli tulukonto. Selle määramiseks minge “Müük” või “Ost” > “Ostu- ja müügiartiklid”. Valige soovitud artikkel ja avage artiklikaart. Määrake seal sobiv tulukonto.

5. tase

Maksumäära tulukonto.

Selle määramiseks minge “Sätted” > “KM liigid” > lisage veergu “tulukonto” soovitud konto.

4. tase

Osakonna tulukonto. Trükkige pealehe otsingusse “Ühenda osakonnaspetsiifilised kontod projektidega”. Valige seejärel “Osakonna tulukonto” ja vajutage nupule “Määra kontod”.

3. tase

Kliendi kreeditkonto.

Minge “Müük” > “Kontaktid” > leidke õige klient ja avage ta kontakti kaart > lisage kliendi kreedit konto.

2. tase

Tootegrupi tulukonto või Kliendigrupi tulukonto.

Seda reeglit kasutatakse siis, kui klient kasutab ERPLY ladu. Minge “Sätted” > “ERPLY Kassa ja lao sätted” > Lisa reeglid kontodele.

1. tase

  • Tootegrupi maksumäära tulukonto

Trükkige pealehe otsingusse “Tootegruppidele määratud kontod käibemaksuliikide lõikes” > lisage tulukonto veergu “Konto (convert to this)”.  

  • Kirjuta arvel kasutatud konto üle kliendi/riigi reegliga.

Trükkige pealehe otsingusse “Kirjuta arvel kasutatud konto üle kliendi/riigi reegliga”. Vajutage “+Lisa” nupule, et lisa uus rida. Lisage kliendi või riigi nimi ning määrake kontod.

Näide: Tallinna müügid peavad minema kõik kindlale kontole. Juhul, kui müüte Tallinnast Soome kliendile, saate valida teise konto, et neid tehinguid omavahel jagada. Näiteks Tallinna müük peab minema kontole “4000-Müük” ja soome müük kontole “4010- Müük”. Sama reeglit saab rakendada erinevate klientide puhul.