Vigade parandamine lukustatud kannete korral

 

Käesolev juhend on mõeldud organisatsioonidele, kes kasutavad kannete valideerimissüsteemi ning soovivad parandada andmeid, mis on juba lukustatud. 

 

 

Arved

Kui soovid muuta arveid, mis on juba lukustatud, siis tuleb esmalt aktiveerida reegel, et arvetele ilmuks lisategevuse nupp. Selleks tee järgnevad sammud: 

  1. Ava ‘’Sätted -> Üldised sätted’’ ning otsi üles ‘’Lisategevuse nupp arvele’’
  2. Vali ‘’Kopeeri arve rida’’

 

Salvesta muudatus ning värskenda lehte, et muudatus rakenduks. 

Avades müügiarve näed arve rea lõpus, et sinna tekkis nüüd sinine täpikene, millele vajutades on võimalik arve rida kopeerida: 

 

Kui selle reegli lisamine ei tekita sinist täpikest arve rea lõppu, siis võtke palun meiega ühendust support@erplybooks.com. Põhjuseks võib olla mingi muu reegliga üle kirjutatud arve read, mis tuleb eemaldada. 

Kannete lukustamise funktsionaalsus ei pane arvet lukku ning seega saab arvele lisada juurde kaks rida: 

  • Lisa negatiivne rida samade tunnustega, mida muuta soovid
  • Lisa positiivne rida uue infoga 

Näide: 

Müügiarve on koostatud summas 40,80 eurot: 

 

 

Kui soovid selle müügiarve summat muuta juhul kui arve on juba lukustatud, siis esmalt tuleb kopeerida rida (vajutades sinisele täpikesele) ja hinna lahtrisse sisestada negatiivne arve summa. Seejärel muutub arve nulliks: 

 

 

Nüüd tuleb uuesti vajutada sinisele täpikesele, et rida kopeerida ja muuta hinna lahter vastavalt sellele, mis on uus arve summa: 

 

Lõpuks salvesta arve. 

Pärast muudatuste tegemist soovitame ka arve lukku panna, et enam sellele muudatusi ei tehtaks (näiteks ERPLY kassa ja lao sünkroniseerimine võib teie muudatused nullida). Arve lukustamiseks ava arve ning vali vasakul menüüribast ‘’Dokumendi staatus -> Lukustatud’’. Lähemalt arve lukustamisest saad lugeda siit

 

 

Kuna arve lukustamine lukustab ka kanded, siis kannete valideerimissüsteemi mõistes tuleb muud valideerimisega seotud protsessid enne läbi viia ja siis alles arve lukustada.

 

 

Arvete laekumised-maksmised

Kui soovid teha korrigeerimist arvete maksetele-laekumistele, siis 

1. Ava  ‘’Müük -> Müügiarved -> Laekumata arved’’

2. Vali ‘’Milliseid näidata?’’ väljast kõik arved, mitte ainult maksmata

 

 

3. Otsi soovitud sobiv arve ja vali see

Järgmisena on vaja arvele lisada kaks uut laekumist:

  1. Negatiivne laekumine -> see nullib olemasoleva tehingu
  2. Lisage positiivne laekumine -> selliste tingimustega nagu on vajalik

Näide

 

 

Kui soovid nüüd korrigeerida selle müügiarve laekumise summat, siis esmalt on vaja teha negatiivne laekumine selles summas, mis varasemalt oli laekunud. 

Selleks vali Laekumata arvete moodulis vastav arve rida ja vali ‘’Lisa makse’’:

 

 

Kirjuta ‘’Makstud summa’’ lahtrisse negatiivne laekumise summa ja salvesta: 

 

 Järgnevas aknas vali ‘’Jah’’: 

 

 

Nüüd puudub sellel arvel laekumine ja saab lisada uue laekumise selles summas, mis on vaja. Selleks vali uuesti ‘’Lisa makse’’ ja sisesta laekumise summa ning salvesta: 

 

Järgnevas aknas vali uuesti ‘’Jah’’: 

 

 

Laekumisi saad kontrollida Laekumise raportist: 

 

 

 

Muu raha sissetulek/väljaminek ning käsikanded

Muu raha sissetuleku/väljamineku kannete korrastamist on kõige lihtsam läbi viia uute käsikannetega. 

  • Mida teha olukorras kui ERPLY laos on laekumine arve peal, kuid ERPLY Booksis on laekumine arveta? 

Olukorra lahendamiseks on vaja viia ERPLY Books ja ERPLY ladu samale tasemele. Kuna ERPLY Booksis on kanne lukustatud, siis muudatus on vaja viia läbi ERPLY lao poolel. Selle jaoks on vaja ERPLY laos laekumist muuta. 

  • Kui Sul on vaja eristada ettemaksugruppe:

Kontrolli, kas määrad laekumisele tellimuse/ettemaksuarve või jätad lihtsalt laekumise ilma dokumendita – tee soovitud valik ja salvesta. 

  • Kui Sul pole vaja eristada ettemaksugruppe:

Vali laekumiselt arve maha ja salvesta. Nüüd on ERPLY Booksis ja Erply laos seis samasugune. Kuna aga see pole soovitud lahendus ning lõpplahendusena peab olema arve tasutud, siis tuleb teha järgmised tehingud: 

1. Ettemaksu tagastamine 

Tee vastastehing laekumisele, mis on ERPLY Booksis lukustatud (põhimõtteliselt tehingu kopeerimine, muutes vaid summa negatiivseks)

2. Positiivne laekumine arvele 

Lisa samade tingimustega laekumine arvele nagu oli esialgu arve peal (taastame arve laekumise samasugusena)