Märgi valitud arved massiliselt 100% makstuks

 

ERPLY Books võimaldab lihtsalt ja kiiresti lisada laekumised või maksed suuremale kogusele müügi- või ostuarvetele korraga. 

  • Müügiarvete makstuks märkimiseks kirjuta pealehe otsingukasti “Märgi valitud müügiarved 100% ulatuses makstuks”.
  • Ostuarvete puhul kirjuta otsingukasti “Märgi valitud ostuarved 100% ulatuses makstuks”

Kuna Müügiarvete ja Ostuarvete moodulid on ERPLY Books’is identsed, siis edaspidi käsitleme juhendis ainult müügiarvete poolt.

 

Makse konto ja kuupäeva määramine

Kui oled valinud pealehelt “Märgi valitud müügiarved 100% ulatuses makstuks”, avaneb laekumata arvete moodul koos lisaaknaga. Lisaaknas on võimalik määrata konto, mida kasutatakse laekumiste lisamisel. Samuti saab määrata laekumistele ühe kuupäeva. Kui kuupäev on määramata, siis määrab tarkvara tekkiva laekumise kuupäevaks selle arve kuupäeva, millega on laekumine seotud. Kui kuupäev määramata jätta, siis tuleb arvestada sellega, et tarkvara lisab laekumisi ka eelmistesse majandusaastatesse, kui periood ei ole eelnevalt lukustatud (“Sätted” > “Üldised sätted” > “Periood lukustatud kuni”) ja valitud laekumiste kuupäev on vastav. Kui periood on lukustatud, siis kuvatakse veateade.

 

Arvete valimine

Nüüd tuleb leida arved, millele soovid laekumist lisada. Selleks saab kasutada kõiki tavapäraseid otsinguparameetreid.

  1. Variant

Kui ettevõttel on tekkinud mitmeid arveid, millel on mõnesendine võlgnevus või ülemakse, siis vali lahtrist  „Milliseid näidata?” parameeter „Arved, millest on maksta vähem kui…”. Parameetri valimisel avaneb aken, kuhu saab sisestada sobiva summa. Peale summa sisestamist tuleb kinnitada oma valik, vajutades nuppu „Tehtud” ja sisestatud parameetrile vastavate arvete leidmiseks on vaja vajutada nuppu„Otsi”.

 Peale seda kuvab tarkvara ainult need arved, millest on laekumata vähem kui sisestatud summa. 

Kui vajalikud arved on leitud, siis tuleb järgmiseks need arved märkida aktiivseks. Kui kõik kuvatud arved soovitakse laekunuks märkida, piisab linnukese lisamisest veeru „Kood” ette. Kõik ekraanil olevad read muutuvad aktiivseks.

Ridu on võimalik ka käsitsi noppida vastavalt sellele, kas soovite laekumist lisada või mitte. Kui neid ridu, mis peaksid jääma ilma laekumiseta, on vähe, siis on kiirem märkida aktiivseks „Kood” ees olevat linnukest kasutades kõik read ja peale seda eemaldada linnuke nendelt ridadelt, mida laekunuks muuta ei soovita.

2. Variant

Arvete leidmiseks on ka teine võimalus. Selleks vajuta lisaaknas sinist nuppu “Vali kõik arved, kus võlg <” ning tarkvara valib automaatselt siin määratud summast väiksemate saldodega arved. Esimese variandi eelis on see, et ekraanil näidatakse ainult valitud arveid. Lisaakna kaudu näidatakse kõiki arveid, mille seas on sinistena valitud arved, kuid need pole grupeeritud.

 

Kui arved on aktiivseks märgitud ja konto on valitud, võib vajutada „Salvesta” nuppu, millega alustatakse laekumiste lisamise protsessi.

Uuendatud 14.09.2021