Välisvaluuta aruanne

 

ERPLY Booksis on välisvaluutad need valuutad, mis pole vaikimisi peamiseks valuutaks määratud. Enda organisatsiooni peamist valuutat on võimalik näha ja muuta kui lähed Sätted -> Üldised sätted.

Kui tehing on tehtud ükskõik millises muus valuutas, siis on tegemist välisvaluutaga.

ERPLY Booksis on võimalik kajastada välisvaluutatehinguid arvete ja laekumiste peal. 

 

Arved

 

Arve koostamisel on võimalik valida valuuta. Avame näitena uue ostuarve, et näha kust on võimalik valuutat muuta. Valuuta valik asub vasakul pool info reas.  Kui valid siin mingi teise valuuta, mis ei ole põhivaluuta, siis see jõuab kohe välisvaluuta aruandesse. 

 

Maksed 

 

Laekumistel saab olla välisvaluuta siis, kui laekumise kontoks on valitud valuutakonto. 

Avades kontoplaani  (RMP -> Kontoplaan) näeme, et seal on näha iga konto kohta, millises valuutas selle konto arveldus toimub. Kui mingil kontol on teine valuuta kui põhivaluuta, siis läheb see välisvaluuta aruandesse. 

Välisvaluuta aruandesse jõuavad:

  1. Need arved, mis on teises valuutas 
  2. Need laekumised ja maksmised, mis on valuuta konto peal. 

 

Välisvaluuta aruanne 

 

Välisvaluuta aruande leiad, kui lähed RMP -> Välisvaluuta. Teeme näitena ühe ostuarve dollarites, et näha millist infot on võimalik valuuta aruandest selle arve kohta teada saada. 

Kui arve on ära tehtud, siis valime Välisvaluuta aruandest ‘’Alates’’ lahtrist kuupäeva, mis ajast me tehinguid otsime. Samuti on välisvaluuta aruandes täpsustada kontosid ja projekte. Allolevalt pildilt näeme infot, mida kuvab meile välisvaluuta aruanne selle sama ostuarve kohta. Me näeme tehingu summat dollarites, eurodes ja samuti näeme ka saldot. 

Kuna valuutakursid on pidevas muutuses, siis siin kuvatakse saldo selle kursiga, mis oli tehingu tegemise hetkel. Seda kurssi näeb ka selle sama osturve pealt (näidatud alumisel pildil punase kastikesega). Kuna aga ostuarve koostamine ei tähenda koheselt ka selle makse laekumist, siis võib hiljem makse laekumise ajal olla Võlad tarnijatele kontol teine euro kurss. Sel juhul tuleb teha kursi muutuse kanne.

Välisvaluuta kursi muutuste nägemise jaoks, peab Üldised sätted (Sätted -> Üldised sätted) all olema aktiveeritud reegel nr 56. Kui see pole varem aktiveeritud, siis pange linnukene, vajutage salvestamise nupp ja logige korraks kontolt välja ja tagasi sisse. 

 

 

Kui see reegel on aktiveeritud, siis saame teha valuutakursi muutuste aruande. Esiteks vali soovitud kande rida ja vajuta all paremal nurgas sinist nuppu ‘’Veel’’ ja seejärel ‘’Näita kasumit/kahjumit valuutakursi muutusest’’. 

Avaneb aken, kuhu tuleb valida, millise kuupäeva seisuga soovid vahesid korrigeerida. Sealt vali kuupäev ning vajuta kollasele nupule ‘’Otsi’’. Siis kuvatakse valuutakurssidest tulenev vahe ja vajutades ‘’Muuda’’ peale korrigeeritakse vahed automaatselt ära.

 

Saldo korrigeerimine perioodi lõpus

 

Kui soovid perioodi lõpus konto saldot korrigeerida, siis tuleb valida viimane rida ning seejärel valida Veel -> Näita kasumit/kahjumit valuutakursimuutusest. 

Näide

 

Antud näites 47.64 on vahe reaalse valuutakursi ja siis tehingutest tekkinud eurosumma vahel. Selle jaoks, et seda korrigeerida, teeb süsteem kaks tehingut, millest esimesega kannab saldo nulli ja teisega võtab arvele korrektse valuutasaldo – seepärast kaks kannet antud näites, mis on umbes 7500 USD.

Kui summa tundub suur, siis on võimalik teha Aruandegeneraatoris teha otsing, et aru saada kas antud kontol on tehtud muus valuutas tehinguid. Selle jaoks tuleb teha Aruandegenraatoris järgnev aruanne:

Tabelid: Pearaamat

Väljundid:

Pearaamat. DeebetGeneral Ledger.Debit
Pearaamat.KreeditGeneral Ledgercreon
Pearaamat.Kirjeldus
Pearaamat.Kuupäev
Pearaamat.Valuuta

Lisa ka kaks filtrit:

  1. Konto võrdub valuutakonto
  2. Valuuta ei võrdu US dollar

 

Saldo korrigeerimise puhul on oluline võtta saldod iga valuuta lõikes eraldi lahti. Näiteks kui on tehinguid viies erinevas kursis, siis tuleb võtta kõikide valuutade saldod eraldi lahti ja hakata neid eraldi korrigeerima. 

NB! Valuutasaldode korrigeerimine töötab laitmatult üksnes siis kui konto kõik tehingud on selles kindlas välisvaluutas. Ehk siis kui teil tuleb korrigeerimisel korrigeeritavaks summaks väga suur summa, siis ongi tõenäoline põhjus, et osa tehingud on olnud muus valuutas. Kõige lihtsam on kontrollida kontoga seotud tehingute valuutasid aruandegeneraatorist. Kui teil on selline juhus, siis on soovitav eelnevalt muudes valuutades tehingud antud kontolt ära nullida.

Oletame, et teil on perioodi lõpus käes 2000 USD. Kuid see on koosnenud 1000-st erinevast tehingust ning kokku on eurodes see teinud pearaamatusse 1877.51 EUR. Oletame, et perioodi lõpukurss on 1.14748 EUR / USD. Seega tegelikult on käes euroväärtuses 2000/1.14748=1742.95 EUR. Vahe 1877.51-1742.95=134.56 EUR. Selle vahe kohta tehaksegi kaks kannet, et välisvaluuta näitaks korrektset saldot ja samal ajal euro summad oleks korrigeeritud.