OSS deklaratsioon

 

OSS (One Stop Shop) on vabatahtlik käibemaksu rakendamise erikord. See kehtib piiriülestele müükidele, mille puhul KMS § 10 lg 4 mainitud teenuseid müüakse teiste liikmesriikide lõpptarbijatele. OSS deklaratsioon võimaldab käibemaksu tasuda enda asukohariigis ja ettevõte ei pea teistes liikmesriikides end käibmemaksukohustuslasena registreerima.

 

OSS käibedeklaratsioon esitatakse kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks:

I kvartal   (01.01 – 31.03)   – tähtaeg 30. aprill

II kvartal  (01.04 – 30.06) – tähtaeg 31. juuli

III kvartal (01.07 – 30.09) – tähtaeg 31. oktoober

IV kvartal (01.10 – 31.12)   – tähtaeg 31. jaanuar

 

ERPLY Books’is saad OSS KMD aruande seadistada järgnevalt.

 

1. OSS printimise seadistamine KMD aruandesse

 

Seadistamine ühele ettevõttele

Kui soovid ainult ühele organisatsioonile OSS aruande lisada, siis kirjuta pealehele “Globaalsed atribuudid” ja lisa neli rida.

1.  reale kopeeri väärtused siit:

Nimi =  GLOBAL_VAT_REPORT_HEADER_FOOTER
Väärtus =  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
alt.Value3 =  oss.xml
alt.Value8 =  OSS
alt.value9 = SUFFIX=</ReturnsInformation></ReturnsInformations>|VAT_ID_NO_COUNTRY;<ReturnsInformations xsi:noNamespaceSchemaLocation="OSS%20IOSS%20kliendifaili%20formaat.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><ReturnsInformation><SchemaType>MOSS</SchemaType><TraderID><VATNumber issuedBy="EE">;</VATNumber> </TraderID>|YEAR;<Period><Year>;</Year>|QUARTER;<Quarter>;</Quarter></Period>

2. rida:

Nimi = GLOBAL_CUSTOM_TAX_MAPPING_USE_ALT_NAME

Väärtus = true

Alt. Value = true

3. rida (vajalik IOSS jaoks):

Nimi = GLOBAL_CUSTOM_TAX_REPORT_SPLIT_BY_ATTRIBUTE

Väärtus = goodsOrServices

Alt. Value = true

4. rida

Nimi = GLOBAL_EMPTY_ZEROS_SUMMARY_REPORT

Väärtus = true

Alt. Value = true

 

Peale andmete lisamist salvesta ja logi tarkvarast välja ja uuesti sisse (muudatuste rakendumiseks).

 

Seadistamine kõikidele organisatsioonidele korraga

Kui Sul on mitu organisatsiooni ja soovid kõikidele organisatsioonidele OSS aruande seadistada, siis vali inglise keel ja kirjuta pealehe otsingukasti “Add attribute for all organisations” ja lisa väärtused avanenud aknasse ja vajuta “Save” nuppu.

 

Kopeeri väärtused siit:

typeCode =  ACTIVITY_ITEM_GLOBAL_ATTRIBUTE
description =  ATTRIBUTE_GLOBAL
name =  GLOBAL_VAT_REPORT_HEADER_FOOTER
value =  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
alternativeValue3 =  oss.xml
alternativeValue8 =  OSS
alternativevalue9 = SUFFIX=</ReturnsInformation></ReturnsInformations>|VAT_ID_NO_COUNTRY;<ReturnsInformations xsi:noNamespaceSchemaLocation="OSS%20IOSS%20kliendifaili%20formaat.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><ReturnsInformation><SchemaType>MOSS</SchemaType><TraderID><VATNumber issuedBy="EE">;</VATNumber> </TraderID>|YEAR;<Period><Year>;</Year>|QUARTER;<Quarter>;</Quarter></Period>

Samuti tuleb lisada igale ettevõttele veel kolm globaalset atribuuti. Kirjuta pealehele “Globaalsed atribuudid” ja isa read järgnevaga:

2. rida:

Nimi = GLOBAL_CUSTOM_TAX_MAPPING_USE_ALT_NAME

Väärtus = true

Alt. Value = true

3. rida:

Nimi = GLOBAL_CUSTOM_TAX_REPORT_SPLIT_BY_ATTRIBUTE

Väärtus = goodsOrServices

Alt. Value = true

4. rida

Nimi = GLOBAL_EMPTY_ZEROS_SUMMARY_REPORT

Väärtus = true

Alt. Value = true

 

Peale andmete lisamist salvesta ja logi tarkvarast välja ja uuesti sisse (muudatuste rakendumiseks).

 

2. Arvele lisavälja lisamine

Arvetele lisavälja lisamine on vajalik, kui ettevõte müüb nii kaupasid kui teenuseid. Kui ettevõtte müüb ainult kaupasid või ainult teenuseid, siis pole vaja aktiveerida arvetele lisavälja.

ERPLY Booksis saab OSS deklaratsiooni jaoks määrata, kas tegu on toodete või teenustega, arvete põhiselt: ühel arvel saavad olla kas ainult kaubad või ainult teenused. Selle saab määrata arve lisaväljal.

Arvetele lisavälja tekitamiseks ava “Sätted” > “Üldised sätted”  ja otsi üles “Lisavõimalsued moodulitesse” ja vajuta “Halda nuppu” ja järgmises aknas täida väljad nii nagu pildil:

Uuenda lehte muudatuste rakendumiseks (refresh).

Kui avada mõni müügiarve, siis on näha, et vasakule hallile alale ilmus lahter “Toode/teenus”. Siin tuleb määrata, kas arve puhul on tegemist toodete või teenustega.

 

3. Käibemaksu liikide lisamine

Ava “Sätted” > “KM liigid” ja lisa kõikide maade kohta käibemaksu liigid, mida soovid OSS aruandes deklareerida. 

Kui Sa kasutad ERPLY ladu, siis loo esmalt käibemaksu liigid ERPLY laos ja sünkroniseeri need ERPLY Booksi. Seejärel lisa sünkroniseeritud käibemaksu liikidele andmed ERPLY Booksis.

Andmed saad võtta järgnevast failist (lehelt “KM liigid”): MOSS-OSS-km-liigid

 

4. Käibemaksu lisareeglite lisamine

Kirjuta pealehe otsingukasti “Käibemaksu lisareeglid” ja määra siin seadistused, mille järgi kajastatakse andmed käibedeklaratsiooni XML failis.

 

Andmed saad võtta ülal kuvatud failist (lehelt “Käibemaksu lisareeglid”). Seal on eraldi lehed, vali andmed selle järgi, kas müüd kaupasid ja teenuseid, ainult kapasid või ainult teenuseid.

5. OSS deklaratsiooni fail

Eelnevate punktidega on seadistused tehtud ja nüüd saab OSS deklaratsiooni alla laadida. Ava “Aruanded” > “Käibemaksuaruanne”, vali periood (näiteks neljanda kvartali puhul 01.10.2021-31.12.2021), vajuta “Otsi” nuppu ja seejärel vajuta “KMD” nuppu. Peale eelnevalt lisatud seadistusi ilmus sinna “KMD: OSS” ja sellega moodustatakse xml fail, mille saad Maksu- ja Tolliametisse üles laadida.

OSS deklaratsioon

 

Uuendatud: 01.04.2022