Raamatupidamiskontode muudatused

 

ERPLY Booksis on võimalik lisada uusi raamatupidamiskontosid, muuta olemasolevate nime, muuta kontod mitteaktiivseks või need üldse lukustada. Need protsessid on käesolevas juhendis kirjeldatud. 

 

Uue konto lisamine kontoplaani

 

Kontoplaani saad näha kui avad pealehelt menüüst RMP -> Kontoplaan. Avanenud moodulis on nähtavad kõik raamatupidamiskontod. Kui soovid lisada uut kontot, siis saad seda teha vajutades paremal all olevale ‘’+’’ ikoonile: 

 

 

Avaneb aken, kus tuleb täita uue konto info (konto number, nimi, tüüp jne): 

 

 

Kui väljad on täidetud, siis vajuta    nuppu ja värskenda lehte. 

Juhul, kui teed uue konto ning süsteem ei salvesta seda uut kontot ära, siis põhjus võib olla selles, et uue konto loomisel on valitud ebasobivad tüübid (näiteks bilansi tüüp või kasumiaruande tüüp). 

 

Olemasoleva konto nime muutmine 

 

Kontoplaanis oleva konto nime muutmine käib samas kohast, kus uue konto lisamine (RMP -> Kontoplaan). Kui soovid muuta olemasoleva konto nime tuleb selleks teha konto nime peal topeltklõps. 

Muuda nimi ja seejärel salvesta muudatused.

 

Kontode mitteaktiivseks muutmine 

 

Konto mitteaktiivseks muutmisel tuleks enne kontrollida kas antud konto on kasutusel süsteemikontode (Sätted -> Algandmed -> Süsteemikontod) all või kusagil mujal. Juhul, kui see konto on kusagil mujal kasutusel, tuleks enne selle asemele määrata teine konto ning alles siis on võimalik soovitud konto mitteaktiivseks teha. 

Kui soovid raamatupidamiskontosid mitteaktiivseks muuta, siis seda saad teha samuti kontoplaani alt (RMP -> Kontoplaan). 

  1. Tee linnuke vastava konto ‘’Mitteaktiivne?’’ lahtrisse
  2. Salvesta muudatused

 

 

Kontode lukustamine

 

Raamatupidamiskontode lukustamiseks tuleb esmalt avada kontoplaan. Järgnevad sammud sõltuvad sellest, kas soovid lukustada kõik raamatupidamiskontod või ühe. 

1. Kui soovid lukustada ühte raamatupidamiskontot, siis tuleb määrata ‘’Periood lukustatud kuni’’ veergu soovitud lukustamise kuupäev. Lahtri saad aktiivseks teha topeltklõpsuga. Kuupäeva saad valida kui vajutad kalendri ikoonile. 

 

 

Kui kuupäev valitud, siis vajuta all paremal rohelist salvestamise nuppu.

2. Kõikide kontode lukustamiseks vali all paremal sinine ‘’Lukusta’’ nupp. 

 

 

Avanenud aknas vali kuupäev, mis seisuga soovid kontod lukustada ja vajuta kollast ‘’Lukusta’’ nuppu. 

 

 

Seejärel värskenda lehte ning nüüd näed kontoplaanis, et ‘’Periood lukustatud kuni’’ on kuvatud see kuupäev, mis kuupäeva lahtris määrasid. 

 

 

Kontode kustutamine

 

Kontode kustutamisel tuleb silmas pidada, et kustutada on võimalik ainult neid kontosid, mis pole kusagil mujal kasutuses (nt süsteemikontodes). Juhul, kui konto on kasutusel, siis on soovitatav muuta konto mitteaktiivseks. Mitteaktiivseks muutmise etapid on kirjeldatud üleval pool. 

Raamatupidamiskontode kustutamiseks tuleb esmalt minna kontoplaani (RMP -> Kontoplaan). 

 

  1. Vali konto (tee nime kast siniseks) 
  2. All menüüst vali punane prügikasti märk

 

 

Avaneb aken, kus tuleb konto kustutamine kinnitada: