Käesolevas juhendis anname ülevaate arvete importimist puudutavatest nüanssidest, täpsemalt kuidas importida arveid, kus on kohandatud väljasid ja XLS formaadis faile. Tavapäraste arvete importimist kirjeldav juhend on siit: https://www.erplybooks.com/et/juhendid/andmete-importimine-erply-booksis/

Vaikimisi järjekord CSV formaadis olevate arvete importimisel

Lisavõimalused arvete importimisel 

Kasutajal on järgnevad võimalused: 

 • Kui sa ei soovi kasutada erinevaid projektinimetusi vaid jagada arved projektigruppide vahel, siis on see võimalik vastavalt seadistada.
  • Kui soovid kasutada projektigruppe, tuleb vastav veerg lisada pärast valuutakursi veergu. Valuutakursi ja projektigrupi veeru vahele tuleb jätta üks tühi veerg ning iga projektigrupp lisada eraldi veergu. 
  • Projektigrupi päisesse lisa projekti grupi ID. Projektigrupi ID leiad aruandegeneraatorist.
 • Kasutajal on võimalik muuta veergude järjekorda
  • Kui soovid ise veergude järjekorra valida, siis määra globaalsete atribuutide alla seadistus GLOBAL_USE_INVOICE_IMPORT_ORDERING
  • Eelpool mainitud seadistusega on kasutajal võimalik arveid importida nii, et veergude järjekorda on võimalik muuta. Veergude kirjeldused peavad olema eraldatud kas “|”, “,” või “;”. 
 • Kasutajal on võimalik lisada kohantatud väljasid. 
  • Kui veergude järjekord ei ole kasutaja poolt muudetud, siis lisaveerud algavad veerust U (sama nagu projektigrupi veergude puhul).
  • Näiteks kui soovid lisada kliendi registrikoodi veergu U, veendu et U1=registrationCode
  • Kõik kohandatavad veerud on kirjeldatud siin: 
   • bankAccountNumber
   • bankIban
   • bankIdentifier
   • bankName
   • bankSwift
   • code
   • contactPersonEmail
   • contactPersonName
   • contactPersonPhone
   • email
   • entityTypeCode
   • fax
   • info
   • invoiceSendingAddress
   • invoiceSendingIdentifier
   • legalAddress
   • legalCity
   • legalCountryCode
   • legalPostcode
   • phone1
   • phone2
   • referenceNumber
   • registrationCode
   • supplierReferenceNumber
   • vatNumber
   • Website
  • All other additional columns: 
   • paymentDate
   • paymentSum
   • paymentAccountNumber
   • paymentAccountId
   • paymentArchivingId
   • parentDocumentNumber – requires GLOBAL_INVOICE_IMPORT_PARENT_TYPE