Käesolevas juhendis anname ülevaate arvete importimist puudutavatest nüanssidest, täpsemalt kuidas importida arveid, kus on kohandatud väljasid ja XLS formaadis faile. Tavapäraste arvete importimist kirjeldav juhend on siit: https://www.erplybooks.com/et/juhendid/andmete-importimine-erply-booksis/

Vaikimisi järjekord CSV formaadis olevate arvete importimisel

Lisavõimalused arvete importimisel 

Kasutajal on järgnevad võimalused: 

  • Kui sa ei soovi kasutada erinevaid projektinimetusi vaid jagada arved projektigruppide vahel, siis on see võimalik vastavalt seadistada.
    • Kui soovid kasutada projektigruppe, tuleb vastav veerg lisada pärast valuutakursi veergu. Valuutakursi ja projektigrupi veeru vahele tuleb jätta üks tühi veerg ning iga projektigrupp lisada eraldi veergu. 
    • Projektigrupi päisesse lisa projekti grupi ID. Projektigrupi ID leiad aruandegeneraatorist.
  • Kasutajal on võimalik muuta veergude järjekorda
    • Kui soovid ise veergude järjekorra valida, siis määra globaalsete atribuutide alla seadistus GLOBAL_USE_INVOICE_IMPORT_ORDERING
    • Eelpool mainitud seadistusega on kasutajal võimalik arveid importida nii, et veergude järjekorda on võimalik muuta. Veergude kirjeldused peavad olema eraldatud kas “|”, “,” või “;”. 
  • Kasutajal on võimalik lisada kohantatud väljasid. 
    • Kui veergude järjekord ei ole kasutaja poolt muudetud, siis lisaveerud algavad veerust U (sama nagu projektigrupi veergude puhul).
    • Näiteks kui soovid lisada kliendi registrikoodi veergu U, veendu et U1=registrationCode
    • Kõik kohandatavad veerud on kirjeldatud siin: 
      • bankAccountNumber
      • bankIban
      • bankIdentifier
      • bankName
      • bankSwift
      • code
      • contactPersonEmail
      • contactPersonName
      • contactPersonPhone
      • email
      • entityTypeCode
      • fax
      • info
      • invoiceSendingAddress
      • invoiceSendingIdentifier
      • legalAddress
      • legalCity
      • legalCountryCode
      • legalPostcode
      • phone1
      • phone2
      • referenceNumber
      • registrationCode
      • supplierReferenceNumber
      • vatNumber
      • Website
    • All other additional columns: 
      • paymentDate
      • paymentSum
      • paymentAccountNumber
      • paymentAccountId
      • paymentArchivingId
      • parentDocumentNumber – requires GLOBAL_INVOICE_IMPORT_PARENT_TYPE