Kuupäevad ERPLY Booksis

Käesolev juhend kirjeldab kuupäevade ja tähtaegade lisamise eripärasid ERPLY Booksis. Samuti selgitatakse, kuidas muuta arvete kuupäevade vahemikke.

 

Arve kuupäeva lisamine

Uue arve lisamisel on võimalik arvele lisada arve kuupäevi. Avame näitena uue ostuarve (OST -> Uus Ostuarve). Esiteks tuleb ära täita Hankija lahter ning edasi teeb Books aktiivseks Arve numbri lahtri. Lisage ära ka arve number ning vajutage klaviatuuril Tab” klahvi. Nüüd on Kuupäeva lahter aktiivne.

Oletame, et praegu on märtsikuu, siis kirjutades lahtrisse 15 ja vajutades ‘’Tab’’ klahvi täidab ta lahtri automaatselt jooksva kuu kuupäevaga. 

 

 

Kui soovite kirjutada kuu ja kuupäeva (näiteks 15. veebruar), siis kirjutage lahtrisse 1502 ning vajutage ‘’Tab’’ klahvi. 

 

Books täidab lahtri automaatselt 15/02/2022 kuupäevaga. 

Kui soovite lisada näiteks eelmise aasta kuupäeva, siis tuleb lahtrisse kirjutada 150221.

  

Vajutades jällegi ‘’Tab’’ klahvi klaviatuuril kuvatakse kuupäev selles lahtris korrektses formaadis ehk siis 15/02/2021. 

 

Arve tähtaja lisamine

Tähtaja lahtril on olemas üks lisatingimus. Ostuarvetel võib tihti maksetähtaja asemel olla kirjas näiteks 10 päeva. Booksis on võimalik tähtaja lahtris kirjutada lihtsalt +10.

Liikudes kuhugi mujale lahtrisse, näeme, et kuupäevale liideti automaatselt 10 päeva juurde.

Kuupäeva formaati on võimalik muuta Üldiste sätete alt (Sätted -> Üldised sätted).

Kuupäeva formaatides: 

Y- tähistab aastat kirjutatuna 2022

y- tähistab aastat kirjutatuna 22

Kuupäeva formaadi valikus on võimalik valida ka tunni ja minuti arvestusega formaat. Sellist formaati tavaliselt arvel ei kasutata, kuid neid on vaja valida pangaimpordis. 

Ava pealehelt pangaimport ning vajuta ‘’Vali fail’’ ning ‘’Muud võimalused’’ alt on võimalik muuta pangaimpordi kuupäeva formaati. 

Samamoodi on kuupäeva formaat oluline arvete ja kannete impordis. Seda näed, kui avad Sätted -> Algandmed -> Impordi kanded ja  Muude võimaluste all on samuti kuupäeva formaadi lahter.

  • Kui kopeerida Excelist andmeid ERPLY Booksi, siis peab olema ERPLY Booksis kuupäeva formaat kindlasti see sama formaat, mis on Excelis. 

 

Kuupäeva vahemikud 

ERPLY Booksis on võimalik vaikimisi sisestada arvetel maksimaalseid kuupäevi üks aasta pärast tänast kuupäeva. 

Avame näitena uue ostuarve (Ost -> Uus ostuarve) ja lisame kuupäevalahtrisse maksimaalse kuupäeva. Näiteks kui täna on teisipäev 29.03.2022 kuupäev, siis näeme, et maksimaalne kuupäev arvele on võimalik lisada kolmapäev 29.03.2023. 

See on vajalik selle jaoks, et saaks teha ajatamisi. Näiteks kui ostan kindlustuse aasta aja peale, siis igakuised kulu- maksed on jaotatud 12 osaks ehk kanded jagatakse mitme kuu peale.

Kui on vaja mingi kulu jagada pikema aja peale, näiteks 2 aasta peale, siis saab lisada maksimaalse tuleviku kuupäeva. Avage Üldised sätted (Sätted -> Üldised sätted) ja leidke seadistus nimega ‘’Mitu päeva tulevikku võib kandeid teha’’. 

Siia saab lisada päevade arvu, kui palju tulevikku on võimalik kandeid teha (näiteks 1000 päeva tulevikus ehk siis 3 aastat). Kui seda ei ole, siis on vaikimisi määratud maksimaalne aeg 365 päeva. 

Perioodi alates kuupäev on see, millal on organisatsioon lukus ehk siis see on kirjas ‘’Periood lukustatud kuni’’ lahtris.  

Alates kuupäev võib sõltuda ka tehingus olevatest kontodest, näiteks kui kontoplaanis on mingid kontod lukus. Täpsema info selle kohta leiad siit