Arve rea lisavõimalused

 

Käesolev juhend kirjeldab arve rea lisavõimalusi, mida on võimalik seadistada erinevate funktsioonide kasutamise jaoks. 

Nendeks võimalusteks on: 

 1. Kopeeri arve rida
 2. Projektide jagaja
 3. Lisa mahaarvestus
 4. Erisoodustus
 5. Lisa reaühendus

 

Kopeeri arve rida

Antud alapeatükk kirjeldab võimalust, kuidas on võimalik müügi- ja ostuarvetel kopeerida arve ridu.

 1. Seadistamiseks ava ‘’Sätted -> Üldised sätted’’ ning otsi üles ‘’Lisategevuse nupp arvele’’
 2. Vali ‘’Kopeeri arve rida’’

Salvesta muudatus ning värskenda lehte, et muudatus rakenduks. Nüüd avades müügiarve näed arve rea lõpus, et sinna tekkis sinine täpikene, millele vajutades on võimalik arve rida kopeerida: 

Kui selle reegli lisamine ei tekita sinist täpikest arve rea lõppu, siis võta palun meiega ühendust support@erplybooks.com. Põhjuseks võib olla mingi muu reegliga üle kirjutatud arve read, mis tuleb eemaldada. 

 

Projektide jagaja

Projektide jagaja funktsioon seisneb selles, et kui ettevõttes on mitu osakonda, näiteks 10 erinevat ja mõned osakonnad on väiksemad, siis on võimalik määrata, et sellele väiksele osakonnale läheb 5% üldkuludest, suuremale osakonnale läheb 50% jne ehk antud funktsioon jagab kulud osakondade lõikes ära. 

 1. Seadistamiseks ava ‘’Sätted -> Üldised sätted’’ ning otsi üles ‘’Lisategevuse nupp arvele’’
 2. Vali ‘’Projektide jagaja’’
 3. Salvesta ning värskenda lehte

Näide: 

Soovid teha näiteks turundusteenuse ostuarve summas 1000€ + KM ja jaotada see osakondade lõikes ära, et Tallinna osakonda läheb 50%, Tartu osakonda 20%, Pärnu osakonda 20% ja Saaremaa osakonda 10% kuludest. 

Seega nüüd koostad turundusteenuse ostuarve: 

 

 

Seejärel arve rea lõpus olevale sinisele täpikesele vajutades avaneb järgnev aken, kuhu saad lisada kulude jaotused: 

 

 

 • Vali: sinna valikusse ilmuvad eelnevalt salvestatud jaotatud projektid
 • Lisa: seal saad lisada erinevaid kulude jaotusi projektide lõikes (alumine pilt)

Näide

Uue rea lisamiseks vajuta “Lisa” nuppu ning  kui oled lisanud projektide lõikes kulude jaotuse, siis vajuta kollast “Tehtud” nuppu. Seejärel suunatakse tagasi esimesse aknasse  ja kuvatakse kulude jaotus.

 

Kui soovid seda kulude jaotust  projektide lõikes salvestada, et järgmisel korral seda jaotust uuesti kasutada, siis vajuta sinist  “Salvesta” nuppu: 

 

 

Ja määra sobiv nimi ning vajuta “Salvesta”. 

 

 

Nüüd on võimalus Sul järgmisel korral valida salvestatud jaotuste vahel “Vali” lahtrist: 

 

 

Kõige lõpus on vaja vajutada esimeses aknas “Tehtud” nuppu, et kulude jaotus arve ridadena kajastuks: 

 

 

Samuti on võimalik jagada osakondade read kahele projektile ehk sinna saab ka kaks projektigruppi valida, need tuleb lihtsalt lisada eraldi.

 

Lisa mahaarvestus

Järgnevalt kirjeldame võimalust, kuidas on võimalik müügi- ja ostuarvetel lisada arve reale mahaarvestus. Funktsiooni loogika seisneb selles, et on võimalik määrata arve summast kindel osa, mille eest arvestatakse käibemaksu.

Seadistamiseks mine Üldistesse sätetesse (Sätted -> Üldised sätted) ja otsi üles “Lisategevuse nupp arvele”. Sealt vali “Lisa mahaarvestus” ning salvesta ja värskenda lehte. Nüüd kui avad arve ja täidad arve info, siis on rea lõpus sinine täpp.

 

 

Näiteks arve on 100€ + KM (arve summa 124€), aga käibemaksu tohib arvestada ainult 40€ eest ehk mahaarvestus tuleb 60€ eest + KM. Vajutades sellele sinisele täpikesele, saad määrata mahaarvestuse summa “Summa” lahtrisse. 

 

 

Seejärel kui vajutad “Lisa” nuppu tehakse arvele kaks rida juurde mahaarvestusena: 

 • -60€ +KM
 • 72€ 0% käibemaksuga

 

Erisoodustus

NB: Antud funktsionaalsus ei deklareeri midagi, vaid teeb lihtsalt korrektsed kanded! 

Seadistamiseks mine Üldistesse sätetesse (Sätted -> Üldised sätted) ja otsi üles “Lisategevuse nupp arvele”. Sealt vali “Erisoodustus” ning salvesta ja värskenda lehte.

Lisaks tuleb süsteemikontode (Sätted -> Algandmed -> Süsteemikontod) alla lisada kaks rida, kus:

1. Kulukonto sotsiaalmaksule:

 • Tüüp = Muu süsteemikonto
 • Konto = vali ise
 • Identifikaator = ESTONIAN_SOCIAL_TAX_EXPENSE

2. Võlakonto sotsiaalmaksule:

 • Tüüp = Muu süsteemikonto
 • Konto = vali ise
 • Identifikaator = ESTONIAN_SOCIAL_TAX_LIABILITY

Lisaks on veel on oluline, et leiduks ka vastav käibemaks Käibemaksu liikide all (Sätted -> Käibemaksu liigid), kui soovid seda funktsionaalsust kasutada. Selleks lisa käibemaksu liikide alla uus käibemaksu rida, kus: 

 • Tüüp = muu km
 • Kood = erisoodustus

 

 

Nüüd kui arvel kasutada seda “Erisoodustuse” funktsiooni ehk vajutades sinist täpikest rea lõpus, teeb see arvele järgnevad read: 

 

 

Ehk siis arve summa on ikka 100€ + käibemaks, aga tagatoas tehakse lisakanded juurde erisoodustuse jaoks. 

 

Lisa reaühendus

Antud funktsiooniga on võimalus lepingute moodulis ühendada reaalseid ridu reaalsete arvete ridadega. Stiilis lepite kokku, et ostate alumiiniumi hinnaga X, kogus Y järgmise nädala jooksul – seega lepingus fikseerite ära ja jääte kaupa ootama, mida pärast lepinguga siduda. 

Tegemist on juurutatava funktsionaalsusega. Juurutuse sooviga palume ühendust võtta support@erplybooks.com