Kannete koondamine 

 

NB! Kui soovid kasutada “Koonda projektid” võimalust, siis on vaja kasutusele võtta ka optimeerimispluginad!

ERPLY Booksis on võimalik seadistada arve kannete koondamine. Kui muidu tehakse iga arve rea kohta eraldi kanne, siis selle reegli aktiveerimisel koondatakse iga arve rida ühe kande peale kokku. Selle saab lisada Üldiste sätete (Sätted -> Üldised sätted) alt. 

Üldiste sätete alt leiate reegli ‘’Koonda kanded- koosta vähim võimalik hulk kandeid’’. Kui seda reeglit aktiveeritud pole, siis tekitatakse iga arve rea kohta eraldi kande. Näiteks kui arvel on 100 rida, siis tehakse ka 100 eraldi kannet. Kui aga nendel kõikidel on sama käibemaks, siis saaks teha need kõik ühe kandega ning selle reegliga on seda võimalik ka teha. 

Loome näitena ühe ostuarve, kus on kaks rida. Sisestame tooted ja summad ära, siis vajutame salvesta nupule, seejärel valime ‘’Muu’’ ja valime sealt ‘’Kanded’’

 

  

Näeme, et kahe tooterea tõttu tekitati kaks eraldi kannet: 

Nüüd lähme seadistame Üldiste sätete all ‘’Koonda kanded- koosta vähim võimalikhulk kandeid’’ reegli ja teeme ostuarve uuesti ning kontrollime kandeid. Esiteks ‘’Aktiveeri’’ lahtrisse valime ‘’Jah’’.

Soovituslik on aktiveerida ka lahter ‘’Kasuta ainult arvete peal?’’, sest muidu koondatakse kanded ka laekumiste peal. Ilma seda aktiveerimata on olukorras, kus panka makstakse kümne erineva arve eest, keeruline jälgida ühe kindla arve laekumist, sest kõik need kümne arve kanded koondatakse ühte kandesse kokku. 

Kõige olulisem on kuupäeva ehk siis ‘’Alates’’ lahter. See on oluline, sest sellega määrad ära, mis hetkest alates kanded koondatakse. Näiteks jooksva kuu kanded tehakse veel ilma koondamata ja koondamise reegel aktiveeritakse järgmise kuu algusest. Oletame, et hetkel on veel märtsikuu, siis saame määrata, et kannete koondamise reegel hakkab kehtima alates 01.04.2022.

Kui vastavad valikud on tehtud, siis vajutada rohelist salvestamise nuppu , logida kontolt korraks välja ja siis logida uuesti sisse. 

Teeme nüüd näitena eelneva ostuarve uuesti 05.04.2022 kuupäevaga, vajutame salvestamise nupule ning vaatame siis uuesti arve kandeid (Muu -> Kanded).

Näeme, et read on nüüdsest kokku koondatud ühele kandele:

Veel selgitusi kannete koondamise reegli lahtrite kohta:

‘’Koonda projektid’’ lahter- selle aktiveerimise korral erineva käibemaksu puhul tehakse eraldi kanded ja kande rea põhjal määratakse projektid. Kui soovid kasutada koonda projektid võimalust, siis on vaja kasutusele võtta ka optimeerimispluginad

‘’Ümarda kokku summa enne ümarduse summa lisamist’’ lahter- kui kanded koondatakse, siis kas ümardamine tehakse enne kokku summa arvutamist või pärast seda (sest kande deebet ja kreedit peavad jäävad samaks).