Laenuarvestus

NB! Antud moodul on juhendi abil kliendile tasuta kasutamiseks, kui aga on vaja abi seadistamisel või kasutamisel, siis see on tasuline teenus 75EUR/h+KM.

Laenuarvestus ERPLY Booksis võimaldab hallata laenumakse kasutamata erikalkulaatoreid. 

Käesolevas juhendis näitame, kuidas teha laenuarvestust laenureeglite kaudu. 

Firmadevahelisi laene on soovitatav arvutada ühekordse meetodiga.

Laenureeglid

Laenureeglite moodulis saab seadistada laenureegleid, mida edaspidi arvestatakse laenu maksmisel ja selle arvestamisel. 

Selle mooduli avastamiseks otsi pealehelt “Laenureeglid”, avaneb moodul, kuhu on võimalus sisestada laenureegel.

 • Summa: kirjuta laenusumma
 • Kirjeldus: vali ise laenu nimi
 • Esimene makse: vali kuupäev, millal on esimene makse
 • Tähtaeg: vali laenu maksmise tähtaeg
 • Intress: kirjuta intressiprotsent
 • Periood: kirjuta mitmeks kuuks on võetud laen

Maksetüüp: valikus on nelja tüüpi arvestust, nagu

 1. Yearly  
 2. Monthly 
 3. One time (365 days)  
 4. One time (360 days) 
 • Deebet konto (Laenumakse): pikaajalise laenu konto, kus laenusumma saldot hoitakse
 • Kreedit konto (Laenumakse): pikaajalise laenumakse lühiajaline osa (vali, mida valid pangas maksmisel)
 • Deebet konto (Intressivõlg): intressikulu
 • Kreedit konto (Intressivõlg): intressivõlg (vali, mida valid pangas maksmisel)
 • Projekt: laenureegleid on soovitatav ühendada projektidega, et kõik info laenuga oleks omavahel seotud

Kui soovid lisada veel laene, siis vajuta “+ Lisa”. Salvesta lisatud laenureegleid. 

Laenumakse arvestamine

Peale laenureegli lisamist mine pealehele ning otsinguribast otsi “Laenumakse arvestamine”

Avaneb moodul, kus on automaatselt täidetud lahtrid:

 • Tasumise liik: “Kuine”
 • Arvestamise algus: alati seisab tänane kuupäev
 • Kuupäev: samuti seisab tänane kuupäev
 • Deebet konto: 21910 – Pikaajaline pangalaen
 • Deebet konto: 55300 – Finantskulud
 • Kreedit konto: 21650 – Intressivõlg

Andmed muutuvad vastavalt sellele, missuguse laenu valid. 

Tühja Kreedit konto lahtrit tuleb täita ise, kui Laenureeglis pole seda valitud.

Ülemised deebet ja kreedit kontod käivad laenu tagasimaksesumma kohta.

Alumised deebet ja kreedit kontod käivad intressi tagasimaksesumma kohta. 

Kui vajutada “Prindi Graafik” nupule, siis avaneb tühi laenumaksega graafik (kui pole valitud laenu)

 

NB! Graafik avaneb ainult maksetüübi Yearly või Monthly puhul (annuiteet). 

 • Alates: esimene päev kuus
 • Kuni: viimane päev kuus
 • Laenumakse: maksusumma intressita 
 • Intress: intressisumma 
 • Makse kokku: makse koos laenumakse ja intressiga
 • Laenu jääk: summa, kui palju on jäänud laenu maksta

 

Kui soovid printida, vajuta “Prindi”

Laenu, laenumakse ja intressi lisamine

Laenu ja laenumakse saab lisada läbi pangaimpordi, mida leiad pealehelt. 

Seda nuppu vajutades avaneb aken. Tegutse nagu tavalise pangaimpordi puhul. 

Selle kohta saab lugeda siit.

Kui fail on lisatud, siis kontrolli, et kontodeks oleks valitud 21910 – Pikaajaline pangalaen (juhul, kui pole) ja et tehingu taga oleks roheline linnuke, seo impordid projekti(de)ga ja seejärel salvesta. 

Aga kui maksid intressi, siis kontrolli, et kontoks oleks valitud 21650 – Intressivõlg (juhul, kui pole). 

Kui Sa oled juba kasutanud ERPLY Booksi ja laen on lisatud, siis läbi uue kande saab korrigeerida seda, kustutades ja lisades seda uuesti. 

Selleks ava uus kanne (RMP->Uus kanne) ja lisa kaks rida. 

 • Konto number: vali see, mille valisid laenureeglis (näites 21910 – Pikaajaline pangalaen)
 • Kirjeldus: kirjuta ise
 • Deebet: esimeses veerus kirjuta arv, teises mitte
 • Kreedit: esimene veerg jäta tühjaks, teise veergu kirjuta sama number, mis deebeti puhul
 • Projekt: teisele reale lisa projekt, millega muudatus on seotud

Peale kande koostamist salvesta see, vajutades rohelisele nupule. 

Laenuaruanne

NB! Selle funktsiooni lisamiseks kirjuta support@erplybooks.com

Laenuaruande nupp asub pealehel.  

Vajutades seda nuppu, avaneb aken, kust on võimalik valida kuupäev. Seejärel klõpsa “Tehtud” nupule.

Kui laen pole veel seadistatud, siis avaneb tühja reaga aruanne. 

Aga kui laen on seadistatud, siis avaneb täidetud ridadega aruanne

 • Nimi: tuleb laenu nimi, mille kirjutasid laenureeglisse
 • Konto: kreedit konto (laenumakse)
 • Võta laenu: näitab võetud laenu summat
 • Maksa laenu: näitab, kui palju laenu on makstud 
 • Intress (Makstud): näitab, kui palju on intressi makstud
 • Intress (Kokku): näitab kui palju on intressi üleüldse kokku
 • Tühi lahter: arvutab intressi summat 
 • Intress (Jääkväärtus): näitab intressi jääksummat 

Näide

Laenuarvestus käib tavalise annuiteedi või ühekordse maksega 365 või 360 päeva. Suurtes ettevõtetes kasutatakse ühekordset arvestust.

Selles juhendis toome näite, kuidas teha laenumakse arvestust ühekordse maksega. Oletame, et ehitusfirma võttis laenu ehitusmaterjalide peale summas 20 000 € ja 19 500€ intressiga 15% ja maksab seda ühekordse maksega 365 ja 360 päeva arvestustega. 

 1. Alguses peab avama laenureeglite mooduli ning seadistama laenu.

  • Summa: 20 000 / 19 500
  • Kirjeldus: Ehitusmaterjalid / Ehitusmaterjalid 2
  • Esimene makse: 01/01/2023
  • Tähtaeg: 31/12/2023
  • Intress: 15
  • Periood: 1, ühekordse maksetüübi pärast
  • Maksetüüp: One time (365 days) / One time (360 days)
  • Deebet konto (Laenumakse): kasutatakse laenumakse arvestamise moodulis
  • Kreedit konto (Laenumakse): seda kontot tuleb valida pangaimpordis, kui makse on seotud laenuga. Samuti kontot kasutatakse laenumakse arvestamise moodulis.
 • Deebet konto (Intressivõlg): kasutatakse laenumakse arvestamise moodulis.
 • Kreedit konto (Intressivõlg): seda kontot tuleb valida pangaimpordis, kui makse on seotud intressiga. Samuti kontot kasutatakse laenumakse arvestamise moodulis.  
 • Projekt: Ehitusmaterjalid / Ehitusmaterjalid 2 (nendel näitedel on kirjeldus ja projekt sama nimega)

Projektidest saab lähedamini lugeda siit

Kui laenureegel on koostatud, salvesta see.

Edasi on võimalus vaadata koostatud laenu arvustust. Ava Laenumakse arvestamise moodul ning lahtrist “Vali olemasolev laen” leia laen, mida soovid vaadata. 

Avaneb laenumakse arvestamine, kust on näha laenu ja intressi tagasimaksesummat ning infot, mis on seadistatud Laenureeglite moodulis.

Juhul, kui on soov muuta mingisuguseid andmeid, siis seda võib teha ka siin. Kui muutsid midagi, vajuta “Salvesta” nupule. 

Tuleb lisada laenu läbi pangaimpordi (vt Laenu ja laenumakse lisamine peatükk). 

Kui mõned maksed on juba tehtud, siis saad vaadata näiteks makstud summa laenuaruandest (vt Laenuaruanne peatükk).