Laoväärtuste kontroll

 

Laoväärtus = algsaldo + arvelevõtmine + ost – müük – mahakandmine + lao liikumine sisse – lao liikumine välja

 • laohind ostudokumentidelt
 • lao sissetulekud
 • ladudevahelised liikumised sisse
 • ladudevahelised liikumised välja
 • kaubakulu müügiarvetelt
 • lao mahakandmised

 

Kõik need tehingud sünkroniseeritakse ERPLY Books’i, kui seda soovid. Kaubakulu võib erineda, kui Sul FIFO hinnad muutuvad ajas. Sellest ja teistest põhjustest tulenevalt tuleb laoväärtuse korrektseks sünkroniseerimiseks silmas pidada järgmist:

 • Kui Sul on saatelehti, siis peab sünkroniseerima saatelehti.
 • Sünkroniseerima peab kõiki laotransaktsioone (mahakandmised, arvelevõtmised ja ladudevahelised liikumised).
 • Kui Sul FIFO hinnad muutuvad pidevalt ja laojääk on müügi hetkel pidevalt negatiivne, kuna laokulu tekib tehtud müügitehingule hiljem (hetkel, kui lattu võetakse kaubad arvele ja sellega tekib uuesti positiivne laojääk), siis võib sünkroniseerimise hetkel kaubakulu olla null. Selle jaoks on võimalik peale panna automaatse kaubakulu kontrollimise funktsioon, mis käib iga öö kontrollimas, kas kaubakulu on muutunud 30 päeva vanustel müügiarvetel. Kirjuta Pealehe otsingukasti “Kaubakulude korrigeerija” ja lisa sinna rida 30 päeva kohta. Võid lisada ka mitu rida, näiteks 30, 60 ja 90 päeva kohta. Seejärel salvesta.

Laoväärtuste kontroll

 • Ära muuda tooteid ERPLY’s laotoodetest mittelaotoodeteks – see võib tekitada vigu laoväärtuse hindamisel.
 • Võta lisanduvate kulude arved ERPLY Books’is arvele korrektselt. Loe lähemalt üldise kasutusjuhendi punktist 5.7.1.
 • Ära kustuta vanu dokumente ERPLYs! Kuna laokande kuupäev tekib dokumendi kinnitamise hetkel, siis vana dokumendi kustutamine ja uuega asendamine ajab laoväärtused sassi.
 • Kui ladudevaheline liikumine toimub hiljem kui selle müük, siis müügiarve kinnitamise ja ladudevahelise liikumise vahelisel ajal on müügiarve kaubakulu null. Sellest tulenevalt tuleks jälgida, et üheski laos ei läheks laosaldo negatiivseks (olenemata, kas kõikides ladudes olev saldo kokku on positiivne).

 

Kui laoväärtusele (kontrollida saab näiteks 30 päeva vanu laoväärtusi tänu kaubakulu kontrollfunktsioonile) jääb siiski märkimisväärne vahe sisse, siis kontrolli, ega Sa pole teinud korrigeerimiskandeid ERPLY Books’i. Kui siiski jääb märkimisväärne vahe sisse, siis vii laoväärtuste kontroll üle tehinguliikide haaval, et näha kust vahe tekib. Selle jaoks saad koostada aruandegeneraatoris järgmise aruande (väljundisse Kanded.Tüüp, Pearaamat.Deebet, Pearaamat.Kreedit):

 

 

Võrdluse saab teha järgmiselt:

 • Ostuarvete deebetväärtus tuleb laos olevate ostude pealt (sisse summa).
 • Müügiarvete kreedit tuleb arvete kaubakulust (välja summa).
 • Käsikannete deebet on arvelevõtmised ja ladudevahelised liikumised (sisse summa).
 • Käsikannete kreedit on mahakandmised ja ladudevahelised liikumised (välja summa).

 

Laoväärtuste võrdlemisel on abiks järgnev skeem

Meiepoolne täiendav laoväärtuste analüüs on lisatasu eest, mille hind on 75€/h + KM.