Kuidas ERPLY Booksis käibemaks töötab?

ERPLY Booksis töötab käibemaks läbi käibemaksu liikide. Arvestus on tehingu (arved, käibemaksu alla minevad laekumised ja maksmised) mitte kontode ja kannete põhine. 

 

Käibemaksukohustuslane

Vaikimisi registreeritakse kõik ERPLY Booksi kasutajad käibemaksukohustuslasena. Seda on võimalik muuta kui avad Sätted -> Üldised Sätted ning teed mitteaktiivseks ‘’Käibemaksukohustuslase’’ lahtri. 

 

Kuidas sisestada käibemaksu ostu- ja müügiarvetele?

Iga arve rea peal on olemas käibemaks ning igal arvel on olemas kokku käibemaksu lahter. Käibemaks arvestatakse iga arve rea pealt, sest arvel võib olla mitu erinevat käibemaksu liiki. Ostuarve peal on võimalik KM veerus käibemaksu liiki ka muuta. Käibemaksu kokku rida on ostuarve peal võimalik samuti muuta, näiteks kui tuleb ümardamise erinevus käibemaksu kokku arvutamisel. 

 

Käibemaksu liigid

Avades Sätted -> KM Liigid on võimalik lisada nii palju käibemaksu liike kui on vaja. 

ERPLY Booksis koostatakse käibedeklaratsioon käibemaksu liikidele määratud TÜÜPIDE kaudu. Tüüp määrab, mis ridadele käibedeklaratsioonis andmed lähevad. Õigesti seadistatud käibemaksu liikide korral jõuab käibemaksuga seotud info Maksu- ja Tolliametile esitatava käibedeklaratsiooni õigetele ridadele.

 

  • Nimi – seda saab kuvada nii arve peal kui ka PDF-l
  • Järgnevas kahes veerus saab vastavalt vajadusele muuta aktiivseks/mitteaktiivseks käibemaksu liigi kuvamist müügiarvetel või ostuarvetel. 
  • Protsent – näitab käibemaksu liigi protsenti
  • Tüüp – selle järgi tuleb käibemaksuaruanne, millest leiad täpsemat infot Käibemaksu liikide juhendist 
  • Deebet konto – ostudele
  • Kreedit konto  – müükidele
  • Kuna meil ei ole kontode põhine käibemaksu aruanne, vaid on käibemaksu liikide põhine, siis võib konto olla erinevatel käibemaksu liikidel sama, mis on ka vaikimis nii määratud, kuid seda saab vajadusel ka muuta. 
  • Tulukonto – saab määrata kindlale käibemaksu liigile vastava tulukonto 
  • Koefitsient – saab määrata protsendi, mille riik sulle tagastab (näiteks sisendkäibemaksu proportsionaalne mahaarvamine)
  • Kood – kui soovid kasutada lisatunnust

Vajutades all paremal ‘’Lisainfo’’ ja kerides paremale on veel mõned võimalused. Näiteks on pöördkäibemaksule võimalik samuti lisada deebet- ja kreedit kontod, et need hiljem pearaamatus kajastuks. Võimalik on ära määrata nii ostu kui müügi jaoks protsent ning kontod deebetile ja kreeditile. Kui on määratud protsent, aga kontosid pole, siis seda ei rakendata. 

 

Käibemaksuaruanne

Täpsemat infot käibemaksu kohta näeb, kui avada Aruanded -> Käibemaksuaruanne. Siit on võimalik näha palju on tasutud müükide pealt käibemaksu ja kui palju on võimalik ostetu pealt tagasi küsida ning viimases veerus KM summa nähtub nende kahe veeru vahe. 

 

Allpool on võimalik näha ridu, mille pealt on käibemaks arvestatud. Käibemaks saab tulla arve ridade pealt või siis laekumiste/maksmiste pealt, kus on kirjas käibemaksu liik. 

Vajutades KMD nupule avaneb käibedeklaratsioon, mille saab alla laadida nii XML kui ka PDF versioonis. 

Käibemaksu liiki on võimalik määrata ka käibemaksu ettemaksu jaoks, valides Müük -> Müügiarved ja valida alt paremalt ‘’Lisa makse’’. Avaneb selline aken: