Pöördkäibemaks ERPLY Booksis

Pöördkäibemaks ERPLY Booksis

Järgnev juhend seletab lahti, mis on pöördkäibemaks ka kuidas seda ERPLY Booksis seadistada.

1) Mis on pöördkäibemaks?

Pöördkäibemaksuks nimetatakse maksu, kus käive tekib teenuse või kauba või müüjal, aga reaalne maksukohustus on teenuse või kauba saajal. Maksustamine toimub riigis kehtivate maksumäärade kohaselt. Mõlemal osapoolele (ostja ja müüja) peab olema kehtiv KMKR number.

Piltlikult öeldes töötab pöördkäibemaks vältimaks maksupettuseid. Nimelt kui kaks juriidilist isikut esitavad üksteisele arveid, siis kui mõlemad on käibemaksukohustuslased, on Maksuameti jaoks tegu nullsummamänguga.

Näiteks kui A ostab B käest 100+KM, siis:

  • A deklareerib sisendäibemaksu summas 20 – ehk küsib tagasi 20 EUR
  • B deklareerib müügi summas 100 – ehk maksab 20 EUR
  • Kokku 20-20=0 EUR

Selleks, et vältida, et A deklareerib sisendkäibemaksu 20 EUR, kuid B jätab müügi deklareerimata, kasutatakse pöördkäibemaksu – A maksab B’le 100 EUR mitte 120 ja kokku ei saa keegi maksupettust teha.

 

2) Kuidas pöördkäibemaksu ERPLY Booksis seadistada?

Pöördkäibemaksu seadistamiseks minge ERPLY Booksis “Sätted” > “KM liigid”. Avanenud leheküljel lisage uus KM liik “pöördkäibemaks”. Uue liigi lisamiseks vajutage alamenüüs “+” nupule.

Tüübiks peab olema määratud pöördkäibemaks. Maksuprotsendiks määrake “0”.

Kui seadistused on tehtud ja salvestatud, siis uuendage lehekülge (referesh).

 

2.1 Kuidas kajastada pöördkäibemaksu raamatupidamiskannetes, kuid mitte arvel?

Kui soovite, et pöördkäibemaks kajastuks kannete peal (see tähendab, et tekiks pluss-miinus 20% kanded), kuid mitte arvel, siis minge “Sätted” > “KM liigid” ja vajutage alamenüüs nupule “Lisainfo”. Seejärel täitke ära vastavalt kas ostu või müügi pöördkäibemaksu protsendi ja kontode read. Salvestage. Nüüd kui lisate pöördkäibemaksu arve peale, siis tekib 100 EUR kulu (ostuarve) korral järgmised kanded:

  • D: kulu 100
  • K: võlad tarnijatele 100
  • D: pöördkäibemaksu deebetkonto 20 (kui määrate pöördkäibemaksu protsendiks 20%)
  • K: pöördkäibemaksu kreeditkonto 20 (kui määrate pöördkäibemaksu protsendiks 20%)

 

3) Kuidas käibemaksudeklaratsioonis pöördkäibemaksu näidatakse?

ERPLY Booksis koostatakse käibemaksuaruanne vastavalt KM liikides määratud tüüpidele. Pöördkäibemaksu tüübiks peab olema valitud “pöördkäibemaks”.

Kuna pöördkäibemaks võib olla erinevate reeglitega, siis selleks, et käibemaks kuvada käibemaksudeklaratsioonis õigetel ridadel tuleb seda täiendada lisareeglitega. Käibemaksu lisareeglite mooduli leiate, kui kirjutate pealehe otsingumootorisse “käibemaksu lisareeglid”.

Täiendavate reeglite lisamine käibemaksuliikidele:

  • Avage pealeht ning kirjutage otsingmootorisse “Käibemaksu lisareeglid”
  • Teile avaneb käibemaksu lisareeglite moodul. Esimesse veergu tuleb valida käibemaksuliik, millele soovite lisareeglit määrata. Teise veergu tuleb määrata, millisel käibemaksudeklaratsiooni real käibemaksu kuvama peab. Kolmandas veerus tuleb määrata arve tüüp (purchase ostuarvete puhul sales müügiarvete puhul).

 

Pildil on kuvatud, kuidas seadistada impordi käibemaksu, kui seda on vaja kuvada ridadel 1; 4; 5; 7.

*ADDITIONAL_PURCAHSES on käibemaksu osa, mida tuleb pööritada. Pööritatav käibemaksu osa (vastav protsent) tuleb määrata KM liikide all (“Sätted” > “KM liigid”).

4) Metalli KM seadistamine klientidele, kes kasutavad ERPLY ladu

Logige sisse ERPLY lattu. Minge “Seaded” > “Sisesta käibemaksumäärad”. Avanenud lehel kirjutage maksu nimi “Metalli KM”, käibemaksumääraks lisage 0%, tehke linnuke “pöördkäibemaksu lahtrisse ja pöördkäibemaksu määraks lisage 20%. Seejärel salvestage.

Seejärel Minge ERPLY Booksis “Sätted” > “ERPLY Kassa ja lao sätted” > “Sünk teenused ja KM väärtused” > “sünkroniseeri (km liigid)”.

Kui sünkroniseerimine on tehtud, toimige nagu on 2. peatükis kirjeldatud.