Pöördkäibemaks

 

Pöördkäibemaks on maksu, kus käive tekib teenuse või kauba müüjal, aga reaalne maksukohustus on teenuse või kauba saajal. Maksustamine toimub riigis kehtivate maksumäärade kohaselt. Mõlemal osapoolel (ostja ja müüja) peab olema kehtiv KMKR number.

Piltlikult öeldes aitab pöördkäibemaks vältida maksupettuseid. Kui kaks käibemaksukohuslasest juriidilist isikut esitavad üksteisele arveid, siis varasemalt oli võimalus, et ostja küsis Maksuametilt sisendkäibemaksu tagasi, aga müüja jättis selle omalt poolt maksmata. Tulemusena kandis Maksuamet selle pärast kahju. Pöördkäibemaksu rakendumisega sellist võimalust enam ei ole.

Näiteks: kui A ostab B käest 100+KM, siis:

  • A deklareerib sisendäibemaksu summas 20 – ehk küsib tagasi 20 EUR
  • B deklareerib müügi summas 100 – ehk maksab 20 EUR
  • Kokku 20 – 20 = 0 EUR

Selleks, et vältida, et A deklareerib sisendkäibemaksu 20 EUR, kuid B jätab müügi deklareerimata, kasutatakse pöördkäibemaksu – A maksab B’le 100 EUR mitte 120 ja kokku ei saa keegi maksupettust teha.

Pöördkäibemaksu liigi seadistamine

EU siseste tehingute puhul on käibemaksu liigid juba seadistatud ja saad kasutada liike “EU KM (tooted)” ja “EU KM (teenused)”. Saad need vajadusel aga ka ise lisada käesoleva juhendi põhjal.

Pöördkäibemaksu seadistamiseks ava ERPLY Books’is “Sätted” > “KM liigid”. Vajuta all paremas servas olevat “+” nuppu, et lisada uus rida. Vali sobiv nimetus, näiteks “Pöördkäibemaks”. Tüübiks vali “Pöördkäibemaks”. Maksuprotsendiks määra “0”. Kui vajutad sinist nuppu “Lisainfo”, siis avanevad lisaread. Veergudes “Protsent (Müük)” ja “Protsent (Ost)” on määratud protsent, mida pöördmaksustamisel rakendatakse. Vajuta “Salvesta” nuppu ja uuenda lehekülge (refresh).

pöördkäibemaks

Kajastamine raamatupidamiskannetes

Kui soovid, et pöördkäibemaks kajastuks kannete peal ja tekiks pluss-miinus 20% kanded, siis ava “Sätted” > “KM liigid” ja vajuta alamenüüs nupule “Lisainfo”. Seejärel täida ära kas ostu või müügi pöördkäibemaksu protsendi ja kontode read. Vajuta “Salvesta” nuppu. Nüüd kui lisad pöördkäibemaksu ostuarve peale, siis 100 EUR kulu korral tekivad järgmised kanded:

  • D: kulu 100
  • K: võlad tarnijatele 100
  • D: pöördkäibemaksu deebetkonto 20 (kui määrasite pöördkäibemaksu protsendiks 20%)
  • K: pöördkäibemaksu kreeditkonto 20 (kui määrasite pöördkäibemaksu protsendiks 20%)

Kajastamine käibedeklaratsioonis

Pöördkäibemaks kajastatakse käibedeklaratsiooni erinevatel ridadel, tulenevalt käibemaksuseaduse erinevatest paragrahvidest.

Seda, et andmed kajastuksid käibemaksudeklaratsiooni õigetel ridadel, saad seadistada lisareeglitega. Kirjuta pealehe otsingulahtrisse “Käibemaksu lisareeglid”. Pöördkäibemaksu puhul kontrolli, kas on täidetud järgmised read:

  • KM – käibemaksuliik, millele soovid lisareeglit lisada
  • Tüüp – käibedeklaratsiooni rea number
  • Milliseid näidata – mis summat näidatakse (“purchase” ostuarvete puhul, “sales” müügiarvete puhul, netosumma, käibemaksusumma vm)

Järgneval pildil on kuvatud, kuidas on seadistatud pöördkäibemaks, kui seda on vaja kuvada käibedeklaratsiooni ridadel 1, 4, 5, 7.

käibemaksu lisareeglid

Ostja näitab real 1 ja 7 maksustatavat ostusummat, real 4 ja 5 deklareeritakse pöördkäibemaksu summa.

*ADDITIONAL_PURCAHSES on käibemaksu osa, mida tuleb pööritada. Pööratav käibemaksu osa (vastav protsent) tuleb määrata KM liikide all veergudes “Protsent (Müük)” ja “Protsent (Ost)”.

Käibemaksuseaduse § 411 (Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord) puhul lisa käibemaksu lisareeglite alla ka rida 7.1 (Purchases net total) ja müügi jaoks rida 9 (Sales net total).

NB! Kui alustasid ERPLY Books’i kasutamist enne 2019 aastat, siis kontrolli käibemaksu lisareeglite alt üle, kas Sul on pöördkäibemaksu puhul lisareeglid seadistatud.

 

Pöördkäibemaksu 2024 aasta muudatused

Selle jaoks, et korrektselt arvestada pöördkäibemaksu 22% vs 20%, tuleb kõikidele pöördkäibemaksuliikidele ka teha vastavad muudatused. Süsteem loob juurde uued pöördkäibemaksuliigid – aga tööpõhimõte vaja üle käia.

Pöördkäibemaks töötab Booksis kahel erineval põhimõttel:
– tüüp: EU KM (tooted), EU KM (teenused), Pöördkäibemaks, EU KM (tooted – vähendatud), EU KM (teenused – vähendatud)
– pöördkäibemaksu protsent


Viimast näeb kui vajutada KM liikide all “lisainfo”. Kui protsenti pole määratud, siis 10/01/2024 määrab süsteem selle ise.

Analoogselt nagu peamise käibemaksuga, saab ka pöördkäibemaksule märkida koodi lahtrisse aasta ehk viimase hetke, kui ta veel aktiivne oli.

Küll aga erinevus tuleb erinevate süsteemide kasutamisel:
– sisestades ERPLY Books kasutajaliidesest andmeid, ei tohiks tekkida probleeme, sest vanad pöördkäibemaksuliigid on muudetud mitteaktiivseks. Kui on vaja teha vana pöördkäibemaksuga tehinguid (kreeditarved jms), siis muuda need aktiivseks tagasi
– ERPLY laost, API-st ja muudest integratsioonidest tulevad tehingud läbivad automaatse kontrolli: kui valitud tehing on pöördkäibemaksuga maksustatud, siis süsteem kontrollib, kas tehingu kuupäeva arvesse võttes peaks valima hoopis uuema pöördkäibemaksu liigi
– importides arveid Booksi läbi faili, peaks failis olema korrektne pöördkäibemaksu liik

NB: tulevikus hakkab süsteem käibedeklaratsiooni lisama pöördkäibemaksu puhtalt pöördkäibemaksu protsendi järgi.

 

Metalli KM seadistamine ERPLY lao klientidele

Logi sisse ERPLY lattu. Ava “Seaded” > “Sisesta käibemaksumäärad”. Avanenud lehel kirjuta maksu nimi “Metalli KM”, käibemaksumääraks lisa 0%, tee linnuke pöördkäibemaksu lahtrisse ja pöördkäibemaksu määraks lisa 20%. Seejärel salvesta.

Nüüd ava ERPLY Books’is “Sätted” > “ERPLY Kassa ja lao sätted” > “Sünk artiklid ja KM väärtused” > “Sünkroniseeri (km liigid)”.

Kui sünkroniseerimine on tehtud, toimi nagu on kirjeldatud eelnevalt.