Konsolideerimisaruanne

 

Konsolideerimisaruanne võimaldab koostada ühte gruppi kuuluvate ettevõtete koondaruannet, välistades sealjuures omavahelised tehingud – müügid, ostud, laenud jne. Konsolideerimisaruande loomiseks peab olema kõikidel aruandesse kuuluvatel organisatsioonidel kasutusel sama kontoplaan.

Aruande koostamiseks tuleb kõigepealt ära määrata osalused. Selleks tuleb Pealehe otsingukasti abil avada moodul – “Määra osalused teistes organisatsioonides”. Nimekirja tuleb lisada kõik grupi ettevõtted ja osalusprotsendid. Selleks, et saaks konsolideerimisaruannet moodustada, peab selle aruande moodustajal olema täielik ligipääs ja admin õigused kõikide aruandesse kuuluvate ettevõtete ERPLY Books’i kontodel!

 

Järgmiseks tuleb määrata seotud isikud. Selleks ava Pealehelt “Määra seotud isikud konsolideerimisaruannete jaoks”. See on vajalik selleks, et tarkvara oskaks siduda ettevõtet ja tema võimalikke erinevaid nimekujusid ettevõtete kontaktide hulgas. 

Näide

Me koostame konsolideerimisaruannet ERPLY Books’i organisatsiooni Demo OÜ all. Meie aruandesse kuulub ettevõte A1 OÜ, aga selle ettevõttega seotud kontaktide nimed Demo OÜ’s on hoopis “A1 OÜ – tarnija” ja “A1 OÜ – klient”. Selleks, et tarkvara oskaks vahet teha, millised tehingud on omavahelised, peame me looma seose organisatsiooni ja kontaktide vahel. Selleks lisame me iga seotud osapoole kontakti (tarnija ja klient) jaoks eraldi rea.

 

Välistamaks finantskandega lisatud omavahelisi tehinguid tuleb meil Pealehe otsingukastis määrata ka kontod moodulis “Accounts for Consolidation”, mis on seotud selliste tehingutega. Näide: Demo OÜ on andnud laenu A1 OÜ’le. Kontoplaanis on selle tehingu jaoks loodud kontod – Saadud laen Demo OÜ’lt ja Antud laen A1 OÜ’le. Mõlemad kontod tuleb antud mooduli kaudu aruandest välistada. Kirjelduse lahter on informatiivne enda jaoks.

Kui osalused ja seotud isikud on määratud, saab koostada konsolideerimisaruandeid. Peale mooduli  “Konsolideerimisaruanne” avamist Pealehe otsingukastis saab valida, kas soovitakse koostada bilanss või kasumiaruanne. Mõlemad aruanded luuakse põhimõttel – esimene andmete veerg sisaldab summeeritult kõikide aruandesse kuuluvate ettevõtete andmeid, edasi on iga aruandesse kuuluva ettevõtte andmed eraldi veerus.