Koondaruanne

Koondaruanne on finantsaruanne, kus koondatakse samade väljade andmed. Näiteks kui Sul on kaks kannet, millel samad projektid, käibemaks, kontod jne, siis need liidetakse koondaruandes kokku.

Koondaruanne sisaldab andmemassiivi täpselt sellises järjestuses ja ulatuses nagu Sul tarvis on.

Seda saab alla laadida CSV failina.

Koondaruannete saamiseks võid kasutada ERPLY Books’i täies mahus või siis olla ainult mõndade funktsioonide aktiivne kasutaja.

Koondkanne on kannete koond dimensioonide lõikes määratud perioodis, arvestades, et koondkandes on kõik erinevad dimensioonide grupid. Dimensioonid on käibemaksud, projektid, kontod. Koondaruanne näitab vähimat dimensioonide gruppi.

Koondaruandesse saab lisada järgmised väljad

  • Projektigrupid
  • Käibemaksud
  • Kliendi andmed (nimi, kood (nt: tehingupartneri kood võetakse kliendikoodi lahtrist), registrikood)
  • Kontod (number, nimi)

 

Koondaruanne: veergude tähendused

Trüki pealehe otsingusse “Koondaruande vorm”.

  • Nimi – enda poolt valitud nimi, mida soovid Excelis näha
  • Projektigrupp (2. veerg) – projektigrupp (vajadusel)
  • Tüüp – kui pole projektigrupp
  • Järjekord – järjekord Excelis, näitab mitmendas veerus antud ettevõtte andmed asuvad

Kui soovid enda kontolt koondaruannet alla laadida, siis võta ühendust support@erplybooks.com.

Saad alla laadida CSV faili, kus annab kindlas kuupäevavahemikus need parameetrid, mis on dimensioonides valitud. Näitab dimensioone eri ridades ja järjekorra numbri alusel ettevõtte kaupa.

NB! Kui soovid koondaruandes pealdise välja jätta, siis kasuta globaalset attribuuti: “GLOBAL_EXCLUDE_SUMMARY_REPORT_HEADER”. Trüki pealehe otsingusse “Globaalsed attribuudid”, lisa uus rida ja sisesta attribuut.

Lisaks saad lisada koondaruandesse kinnitatud väärtusi. Tüüp peaks olema FIXED_VALUE ja Alt. Value2 peaks olema fikseeritud väärtus.

Näiteks: Valuuta veerus peab olema alati väärtus EUR.

Projektide ID kirjeldus allalaetud failis  

ID kirjelduse saab määrata minnes “Sätted” > “Algandmed” > “Projektid” > veerg “Kirjeldus/ID”

koondaruanne