Koondaruanne

Koondaruanne

Koondaruanne on kannete koond grupeerituna läbi kõikide väljade, mis koondaruandes on. Näiteks on Teil kaks kannet millel kõik projektid, käibemaks jne on sama – siis need liidetakse kokku koondaruandes.

Koondaruanne sisaldab täpselt sellises järjestuses andmemassiivi täpselt sellises ulatuses nagu Teil tarvis on. Seda saab alla laadida CSV failiga.

Koondaruannete saamiseks võid kasutada ERPLY Booksi täies mahus või siis olla ainult mõndade funktsioonide aktiivne kasutada.

Koondkanne – koondkanne on kannete koond dimensioonide lõikes mingis perioodis, arvestades, et koondkandes on kõik erinevad dimensioonide grupid. Dimensioonid on käibemaksud, projektid, kontod. See tähendab, kui arvel on kolm kande rida, siis need tekitavad kolm koondkande rida. Kui teisel arvel on samad projektid, käibemaksud ja kontod siis need asjad arvutatakse kokku koondaruandes. See tähendab, et koondaruanne näitab vähimat dimensioonide gruppi.

Koondaruandesse saab lisada järgmised väljad

  • Projektigrupid
  • Käibemaks
  • Kliendi andmed (nimi, kood (N: tehingupartneri kood võetakse kliendikoodi lahtrist), registri kood)
  • Konto (number, nimi)

Trükkige pealehe otsingusse “Koondaruande vorm”.

Veergude tähendused

  • Nimi – Enda poolt valitud nimi, mida Excelis soovite näha
  • 2. veerg – Projektigrupp (vajadusel)
  • Tüüp – Kui pole projektigrupp
  • Järjekord – Järjekord Excelis, näitab mitmendas veerus antud ettevõtte andmed asuvad.

Kui soovite enda kontolt koondaruannet alla laadida, siis võtke ühendust support@erplybooks.com.

Saate alla laadida CSV faili, kus annab kindlas kuupäevavahemikus need parameetrid, mis on dimensioonides valitud. Näitab dimenstioone eri ridades ja järjekorra numbri alusel ettevõtte kaupa.

 

NB! Kui soovite koondaruandes pealdise välja jätta, siis kasutage globaalset attribuuti: GLOBAL_EXCLUDE_SUMMARY_REPORT_HEADER. Trükkige pealehe otsingusse “Globaalsed attribuudid” , lisage uus rida ja sisestage attribuut.

Lisaks saate lisada koondaruandesse kinnitatud väärtusi. Tüüp peaks olema FIXED_VALUE ja AltValue2 peaks olema fikseeritud väärtus.

Näiteks: Valuuta veerus peab olema alati väärtus EUR.

Projektide ID kirjeldus allalaetud failis  

ID kirjelduse saab määrata minnes “Sätted” > “Algandmed” > “Projektid” > veerg “Kirjeldus/ID”