Koondaruanne

 

Koondaruanne on kannete koond grupeerituna läbi kõigi väljade, mis koondaruandes on. Näiteks on Sul kaks kannet, millel kõik projektid, käibemaks jne on sama – siis need liidetakse kokku koondaruandes.

Koondaruanne sisaldab täpselt sellises järjestuses andmemassiivi täpselt sellises ulatuses nagu Sul tarvis on. Seda saab alla laadida CSV failiga.

Koondaruannete saamiseks võid kasutada ERPLY Books’i täies mahus või siis olla ainult mõndade funktsioonide aktiivne kasutada.

Koondkanne – koondkanne on kannete koond dimensioonide lõikes mingis perioodis, arvestades, et koondkandes on kõik erinevad dimensioonide grupid. Dimensioonid on käibemaksud, projektid, kontod. See tähendab, kui arvel on kolm kande rida, siis need tekitavad kolm koondkande rida. Kui teisel arvel on samad projektid, käibemaksud ja kontod siis need asjad arvutatakse kokku koondaruandes. See tähendab, et koondaruanne näitab vähimat dimensioonide gruppi.

Koondaruandesse saab lisada järgmised väljad

  • Projektigrupid
  • Käibemaks
  • Kliendi andmed (nimi, kood (nt: tehingupartneri kood võetakse kliendikoodi lahtrist), registrikood)
  • Konto (number, nimi)

Trüki pealehe otsingusse “Koondaruande vorm”.

Koondaruanne: veergude tähendused

  • Nimi – enda poolt valitud nimi, mida soovid Excelis näha
  • 2. veerg – projektigrupp (vajadusel)
  • Tüüp – kui pole projektigrupp
  • Järjekord – järjekord Excelis, näitab mitmendas veerus antud ettevõtte andmed asuvad

Kui soovid enda kontolt koondaruannet alla laadida, siis võta ühendust support@erplybooks.com.

Saad alla laadida CSV faili, kus annab kindlas kuupäevavahemikus need parameetrid, mis on dimensioonides valitud. Näitab dimensioone eri ridades ja järjekorra numbri alusel ettevõtte kaupa.

NB! Kui soovid koondaruandes pealdise välja jätta, siis kasuta globaalset attribuuti: “GLOBAL_EXCLUDE_SUMMARY_REPORT_HEADER”. Trüki pealehe otsingusse “Globaalsed attribuudid”, lisa uus rida ja sisesta attribuut.

Lisaks saad lisada koondaruandesse kinnitatud väärtusi. Tüüp peaks olema FIXED_VALUE ja Alt. Value2 peaks olema fikseeritud väärtus.

Näiteks: Valuuta veerus peab olema alati väärtus EUR.

Projektide ID kirjeldus allalaetud failis  

ID kirjelduse saab määrata minnes “Sätted” > “Algandmed” > “Projektid” > veerg “Kirjeldus/ID”

koondaruanne