Ümardusreeglid

 

ERPLY Books’is on kindlad ümardusreeglid, mida tuleks jälgida.

Kolm peamist reeglit, mida tuleks silmas pidada:

1. Komakohti ümardamise leiad “Sätted” > “Üldised sätted” > “Komakohti ümardamisel”. See määrab ära, mitme komakohani arve peal ümardatakse.

Üldised sätted

2. Peamine ümardamisreegel on half even.

3. Arve ümardamisel kasutatakse loogikat: arve iga rida ümardatakse sellise täpsuseni, mille olete määranud üldseadistuste all ning need liidetakse kokku – ehk arve neto- ja brutosumma tulevad arve ridade ümardatud summadest mitte kokku summa ümardamisest.

Kuna ümardamisreeglid on programmides (ja ettevõtetes) erinevad, siis võivad tekkida ka vahed, mis on vaja kuhugi kirjutada:

 • netosumma ümardamiseks kasuta arve ridu – kas muuda mingi rea summat või lisa üks rida juurde.
 • KM summa ümardamiseks pane õige summa KM summa lahtrisse (kui summa ületab ühte eurot, siis annab veateate, sest sellist summat saab juba arve rea peal korrigeerida).
 • kokku summa ümardamiseks võta arve lisainfo lahti ja märki ümarduse summa ümarduse lahtrisse.

ERPLY laost andmete sünkroniseerimisel on järgmised võimalused:

 • Vaikimisi, kui muid reegleid pole määratud, kontrollib kokku summa erinevust ja sealt tekkiva vahe paigutab ümarduse peale
 • “Sünkroniseeri ostuarve koondväärtusi? – sünkroniseerida raamatupidajale mõeldud neto- ja brutosummad
 • “Koondkannete loomisel kontrolli, et arve netosumma oleks sama, mis kliendile saadeti” – müügiarved sünkroniseerida selliselt, et ümardaks arve neto, mitte brutosummat
  • Selle alusel kontrollib ERPLY Books, et arve peal olev netosumma oleks sama – puudujäägi/ülejäägi paigutab viimasele arve reale ERPLY Books’is (st kui Sa jagad arveid erinevate tootegruppide vms tunnuste järgi, siis võivad sendivahed probleeme tekitada, vastasel juhul probleemid puuduvad).
  • Lisatingimus: Arvuta ümardus arve ridadelt”. Kuna Erply võib olla seadistatud jaehindadele (mitte hulgihindadele), siis võivad tekkida erinevused arve netosumma ja arve ridadelt arvutatud netosumma vahel. Selle vältimiseks saab aktiveerida võimaluse, kus netosummat ei võeta arve pealt vaid arvutatakse kannete loomise hetkel.

Ümarda pangaimport

ERPLY Booksis on võimalik lisada reegel pangaimpordis arvete sidumiseks, mille põhimõte seisneb selles, et kui seotud arvete summa A ja pangamakses olev summa B on absoluutväärtuselt (ehk siis ABS(A-B)) väiksem või võrdne kui sisestatud reegli summa, siis võib lugeda arve korrektselt tasutuks. Seejärel lisatakse automaatselt sinna juurde ümardusrida selle vahega ning kontoks valitakse ümarduskulu konto. 

Selle reegli saab seadistada Üldiste sätete (Sätted -> Üldised sätted) all. Selleks otsi  “Ümarda pangaimport kui erinevus on vähem või võrdne kui”. 

 • Aktiveeri lahtrisse märgi “Jah” ning 
 • Väärtuse lahtrisse sisesta see summa, mille absoluutväärtuse puhul loetakse arve korrektselt tasutuks
 • Salvesta ja värskenda

Kui soovid kasutada teist kontot, mitte tavalist ümardamise kulukontot, siis see tuleb lisada otse Globaalsete Atribuutide alt, lisades selle AltValue lahtrisse. 

 1. Selleks ava pealehelt Globaalsed Atribuudid
 2. Otsi üles reegel ATTRIBUTE_GLOBAL_ROUNDING_AMOUNT
 3. Lisa AltValue lahtrisse vastava kulukonto ID (konto ID saad välja võtta Aruandegeneraatorist)