Ümardusreeglid ERPLY Booksis

Ümardusreeglid ERPLY Booksis

ERPLY Books’is on kindlad ümardusreeglid, mida tuleks jälgida.

Kolm peamist reeglit, mida tuleks silmas pidada:

 • Komakohti ümardamisel leiad “Sätted” > “Üldised sätted”. See määrab ära, mitme komakohani arve peal ümardatakse.
 • Peamine ümardamisreegel on half even.
 • Arve ümardamisel kasutatakse loogikat: arve iga rida ümardatakse sellise täpsuseni, mille olete määranud üldseadistuste all ning need liidetakse kokku – ehk arve neto- ja brutosumma tulevad arve ridade ümardatud summadest mitte kokku summa ümardamisest.

Kuna ümardamisreeglid on programmides (ja ettevõtetes) erinevad, siis võivad tekkida ka vahed, mis on vaja kuhugi kirjutada:

 • Arve netosumma ümardamiseks kasutage arve ridu – kas muutke mingi rea summat või lisage üks rida juurde.
 • Arve KM summa ümardamiseks pange õige summa KM summa lahtrisse (kui summa ületab ühte eurot, siis annab veateate, sest sellist summat saab juba arve rea peal korrigeerida).
 • Arve kokku summa ümardamiseks võtke arve lisainfo lahti ja märkige ümarduse summa ümarduse lahtrisse.

ERPLY laost andmete sünkroniseerimisel on järgmised võimalused:

 • Vaikimisi, kui muid reegleid pole määratud, kontrollib kokku summa erinevust ja sealt tekkiva vahe paigutab ümarduse peale
 • Sünkroniseeri ostuarve koondväärtusi? – sünkroniseerida raamatupidajale mõeldud neto- ja brutosummad

 • Koondkannete loomisel kontrolli, et arve netosumma oleks sama, mis kliendile saadeti” Müügiarved – sünkroniseerida selliselt, et ümardaks arve neto- mitte brutosummat
  • Selle alusel kontrollib ERPLY Books, et arve peal olev netosumma oleks sama – puudujäägi/ülejäägi paigutab viimasele arve reale ERPLY Booksis (st kui Te jagate arveid erinevate tootegruppide vms tunnuste järgi, siis võivad sendivahed probleeme tekitada, vastasel juhul probleemid puuduvad).
  • Lisatingimus: “Arvuta ümardus arve ridadelt”. Kuna Erply võib olla seadistatud jaehindadele (mitte hulgihindadele), siis võivad tekkida erinevused arve netosumma ja arve ridadelt arvutatud netosumma vahel. Selle vältimiseks saab aktiveerida võimaluse, kus netosummat ei võeta arve pealt vaid arvutatakse kannete loomise hetkel.