Hinnakirja funktsionaalsused

Hinnakirja funktsionaalsused

Selleks, et oleks täpselt arusaadav, mida iga funktsionaalsus hinnakirjas tähendab, kirjeldame need lahti. 

PõhifunktsioonidFinants: kontoplaan, käsikanded, pearaamat. Arved: müük, ost. Ei sisalda arvete emailiga saatmist, failide lisamist arvele, pangaimporti ega muud seesugust.
Ostuarvete postkastOstuarvete Postkast koos kõikide võimalustega: vali oma postkasti email, koosta arved automaatselt PDF parseriga, mugav arve sisestamise vaade (vasakul sisestad, paremal näed).
Oma domeeniga ostuarvete postkasti e-mailOstuarvete postkastis saate ise muuta e-maili aadressi. Määrata stiilis minuettevote@app.erplybooks.com. Kui aga tahate automaatselt edastada e-maile postkasti oma e-maililt (näiteks arved@minuettevote.ee), siis peate aktiveerima ostuarvete postkasti e-maili võimaluse.
PangaimportPangaimport võimaldab automatiseerida erinevaid laekumisi-maksimisi. Saate kas ühendada panga automaatselt (kui Teie panga tugi on olemas) või laadida oma pangaväljavõtte üles, misjärel ERPLY Books ühendab kuni 99% tehinguid automaatselt arvete ja/või kontodega.
PõhivaradPõhivarade moodul sisaldab kõiki põhivaraga seotud funktsionaalsusi: võta põhivarad arvele, arvesta neile amortisatsiooni, määra erinevad amortisatsioonireeglid ning jälgi põhivarade aruandlust
KäibemaksuaruanneKäibemaksuaruanne võimaldab alla laadida riikliku käibemaksuaruande XML kujul ning ühtlasi printida käibedeklaratsiooni paber/PDF kujul.
Emailide saatmineEmailide saatmine hõlmab kõiki punkte, kus süsteemist saadetakse emailiga välja arveid, saldoteatisi, maksemeenutusi, töötajatele palgalipikuid jne. See ei hõlma automaatseid süsteemidevahelisi liigutusi nagu e-arvete saatmine Envoice või Omniva süsteemi.
E-arvedE-arvete moodul annab õiguse printida e-arveid ja neid klientidele saata. Ilma selleta partnerintegratsioonid Omniva, Fiteki ja Envoicega ei toimi.
Maksefailide koostamineMaksefailide koostamine tähendab maksekorralduste failide tegemist. See tähendab nii SEPA, ABA, “maksekorralduse” kui ka tšekiformaatide väljaprintimist.
Kliendi raportKliendi raport on kliendi/hankija võlgade ajalise jaotuse raport. Aruandel on ka operatiivne mõõde: saate saata klientidele/hankijatele maksemeenutusi ja saldoteateid. Lisaks saate lisada kommentaare klientidega suhtlemise kohta (st märkida kommentaare, mis klient ütles võlgade kohta jne). Aruandes saab näha, millal viimati kliendile email saadeti.
Projektid, objektid, dimensioonidPaindlik funktsionaalsus nägemaks kõiki teile vajalikke dimensioone-kulu/tulukohti-projekte-objekte – kuidas iganes neid nimetada soovite. Näiteks soovite eristada kindla kliendi kulutusi – loote selle jaoks projekti. Või on teil mitu osakonda – iga osakond on projekt. Saate valida mitu projekti korraga. Saate need lisaks ära grupeerida – et oleks mugavam jälgida. Antud funktsionaalsus võimaldab ERPLY  Booksi laiendada.
Detailsed kasumi- ja bilansivaatedVaikimisi on Teil ligipääs olemas tavapärsele kasumi- ja bilansivaatele. Kui soovite lisaks 12 kuud aruandevaadet, võrdlevat aruannet või koguni disainida endale ise kasumiaruanne ja bilanss, siis on Teil vaja ligipääsu detailsele kasumi- ja bilansivaatele.
Arve disainimineVaikimisi on teil olemas neli erinevat arvemalli: allahindlusega, allahindlusete, allahindluse ja allkirjaga, allahindluse ja allkirjata. Kui teile ei sobi vaikimisi arve disain, siis saate ise valmis meisterdada sellise, mis soovite.
APIAPI (application programming interface) on andmevahetuskiht ERPLY Booksi ja teie rakenduse vahel. API’le ligipääs on vajalik kui soovite ligipääsu suvalisele partnerrakendusele (va Swedbank otseühendus). Siia alla kuulub Erply kassa- ja lao integratsioon, Envoice kui ka Omniva integratsioon. Lisaks, kui teete ise API vastu integratsiooni, siis ilmselt API’le ligipääsu omamata, seda kasutada ei saa
Perioodilised arvedKui Teil on tarvis iga kuu arveldada mingi kliendiga, siis vajate perioodilisi arveid. Süsteem kontrollib iga öö, kas on arveid, mis on vaja uuesti arveldada
PalgamoodulPalgamoodul võimaldab arvestada palka ja printida välja erinevad palgaga seotud aruandeid
LisakasutajaSaate oma ettevõttele lisada kasutajaid ning määrata neile erinevaid õiguseid ning rolle.
AruandegeneraatorAruandegeneraator on funktsionaalsus loomaks kõiksugu erinevaid aruandeid, mida standardis olemas ei ole. Näiteks võimaldab aruandegeneraator teha päringuid ajas tagasi – nägemaks, kes, millal midagi tegi. Teine võimalus on teha grupeeritud aruandeid – näiteks vaadata deebet ja kreedit kannete koondsummasid tehinguliikide lõikes.
Valuutad, automaatkursid, valuutakontodValuutad võimaldab sisestada arveid erinevates valuutades, saab sisestada valuutakontosid, hallata pangaimporti mitmes valuutas, vaadata valuutaaruannet ja ühtlasi vaadata aruandeid erinevates valuutades
Juhtimisarvestuse aruandedTeil on võimalik kasutada erinevaid suhtarve ja analüütilisi aruandeid. Need sisaldavad näiteks top 10 võlgnikku, GMROI, ROE, varude käibekordaja jne.
Automaatne maksemeenutusTeil on võimalik peale panna reeglid, mille alusel süsteem igal öösel kontrollib, kas on kliente, kellele on vaja saata maksemeenutus. Reeglid on mitmekihilised: saate määrata näiteks 3 päeva üle tähtaja “leebe” kirja ja 14 päeva üle tähtaja “range” kirja.
Arvete kinnitusringKinnitusring on äärmiselt kasutajasõbralik funktsionaalsus ostuarvete kinnitamiseks nii väikesele kui suurele ettevõttele. See tähendab, et sõltumata ettevõtte suurusest saate oma ostuarved kinnitada otse emailist või otse tarkvarast.
LisaosakondPalun võta meiega ühendust kui Teil on mitu osakonda. Saame teha eraldi hinnapakkumise