Suhtarvud

Suhtarvud

ERPLY Books’is saab ligi 50 erinevat suhtarvu vastavalt enda soovile graafikul vaadata: põhilised finantssuhtarvud – näiteks ROE, ROA, ROR; likviidsuse suhtarvud; pankroti suhtarvud. Lisaks võimaldab ERPLY Books võrrelda andmeid aastate lõikes ning...
Võlgade jälgimine

Võlgade jälgimine

ERPLY Books aitab hõlpsasti silma peal hoida võlglastel ja laekunud ettemaksetel. Kliendiraport annab ülevaate klientide makstud ja maksmata arvete kohta. Saada klientidele regulaarselt meeldetuletusi ja saldoteatisi. Saada automaatseid...