ERP software

ERPLY Books is a full-featured ERP, which is automatic and also as customisable as you need. Thanks to the API and many existing integrations, the full-featured accounting software is suitable for even the largest companies. Ask for a demo at info@erplybooks.com to...

Business software for medium sized business

The ERPLY Books professional business software is suitable for medium-sized and all accounting companies. The software simplifies accounting processes and helps manage multiple businesses in one place. Register an ERPLY Books account for your company and organise your...
Põhivarad

Põhivarad

Põhivarade moodul aitab hoida põhivarad korras – neid arvele võtta, arvutada amortisatsiooni. Põhivarade arvelevõtmisel saab andmeid Excelist ümber kopeerides kergesti importida. Väikevahendite arvestus. Põhivarade arvestus projektide...
Suhtarvud

Suhtarvud

ERPLY Books’is saab ligi 50 erinevat suhtarvu vastavalt enda soovile graafikul vaadata: põhilised finantssuhtarvud – näiteks ROE, ROA, ROR; likviidsuse suhtarvud; pankroti suhtarvud. Lisaks võimaldab ERPLY Books võrrelda andmeid aastate lõikes ning...
Arvete kinnitamine

Arvete kinnitamine

Arvete kinnitusring võimaldab jälgida, kes ja millal on arved kinnitanud või tagasi lükanud. Selle kaudu saab vähendada valede arvete tasumise riski. Määra endale vajalikud kinnitusringi reeglid. Määra, kellele ja mis järjekorras arve kinnitamise e-mail saadetakse....