Kaarditerminali laekumised

 

Käesolev juhend kirjeldab, kuidas toimuvad ERPLY Books’is kaarditerminali laekumised. Eeldusel, et kasutad kaardimakseterminali ning soovid sellega seotud müügiarved (ja laekumised) sünkroniseerida ERPLY Books’i (näiteks ERPLY laost).

 

Kaardiga makstud müügiarvele laekumise lisamine

Kaarditerminali puhul on laekumised arvele soovitatav lisada juba ERPLYs. Laekumise või maksmise viisiks on sellisel juhul “Maksekaardiga”.

Juhul, kui arve märgitakse ERPLYs õige viisiga laekunuks, sünkroonitakse laekumine ERPLY Books’i kaarditerminali vahekontole (“Sätted” > “Algandmed” > “Süsteemikontod”; süsteemikonto tüüp: “Kaarditerminal”).

Näide: müügiarve summa on 84€, Books’is tehakse järgmiste kanderidadega makse:

D: 84 – kaarditerminali vahekonto

K: 84 – nõuded ostjatele

 

Laekumine arveldusarvele

Üldiselt, olenevalt pangast, laekub kaarditerminali tulu arveldusarvele järgmisel tööpäeval. Tavapäraselt on sellest summast juba kaarditerminali teenustasu maha arvatud. Pangaimpordis on laekumise konteerimiseks järmised võimalused:

  • Käsitsi kontot valides

Näide 1: arveldusarvele laekub 82.75€ (84€ – 1.25€ teenustasu). Laekumisele tuleb kontoks valida “Kaarditerminali vahekonto”.

Kanne:

D: 82.75 – arveldusarve

K: 82.75 – kaarditerminali vahekonto

Selle tulemusena jääb kaarditerminali vahekontole 1.25€ suurune teenustasu, mille võib kord päevas/nädalas/kuus käsikandega kulusse kanda.

  • Pangareegli abil

Näide 2: Swedbanki kaarditerminal.

Laekumine: 82.75

Kirjeldus: /…/; kuupäev; TERM:001; NR:x; SUMMA:84.00; TT:1.25 /…/

Pangareegli tüüp:  Mitme konto ühendamine otsides konkreetset kirjeldust

Kirjeldus: ; SUMMA:|57000:-1*TT:

Konto: kaarditerminali vahekonto (nt 11030)

Tulemus: ;SUMMA: järel olev summa konteeritakse kaarditerminali vahekontolt, panga väljavõttes olev summa konteeritakse arveldusarvele ning TT: järel olev summa korrutatakse läbi -1-ga ja konteeritakse pangateenustasu kulukontole (näites konto nr 57000).

Kanne:

D: 82.75 –arveldusarve

D: 1.25 – pangakulu

K: 84.00 – kaarditerminali vahekonto

Näide 3: LHV kaarditerminal

Laekumine: 84.00€

Väljamakse: 1.25€

Kirjeldus 1: Kaupmehe Kaardimaksete tulu /…/ (laekumine arveldusarvele)

Kirjeldus 2: Kaupmehe Kaardimaksete teenustasu /…/ (väljamakse arveldusarvelt)

Pangareegli 1 tüüp: “algab”

Kirjeldus: “Kaupmehe Kaardimaksete tulu”

Konto: kaarditerminali vahekonto (nt 11030)

Kanne:

D: 84.00 – arveldusarve

K: 84.00 – kaarditerminali vahekonto

Pangareegli 2 tüüp: “algab”

Kirjeldus: “Kaupmehe Kaardimaksete teenustasu”

Konto: pangateenustasu konto (nt 57000).

Kanne:

D: 1.25 – pangakulud

K: 1.25 – arveldusarve

 

Kaarditerminalitasud

Laekumised tulevad ERPLY Laost, terminalitasusid ei ole klientidega seotud, sest üldiselt on tegemist koondsummaga. Terminalid jagunevad kaheks: tasu võetakse kliendi põhiselt või võetakse kokku mingi tasu (esimene on näiteks Maksekeskus, teine on näiteks pank)

Maksekeskus: võtab kahes erinevas summas pangaterminalitasu iga makse eest. Üks on tasu ja teine on käibemaks (näiteks summa 40 EUR, selle eest teenustasu -1 EUR ja KM -0.2). Lisame pangareegli, et need mõlemad summad saavad endale käibemaksu külge. Kokku tuleb õige summa (1*0.2 + 0.2*0.2).

Kuidas see toimib erinevates pankades?

  1. Swedbanki puhul tuleb koostada pangareegel. Selle kohta saab täpsemalt lugeda siit samast juhendist Laekumine arveldusarvele, näide 2.
  2. SEB puhul on lihtsalt “Kaarditerminal”. See tähendab, esmalt tuleb seadistada teine pangaimpordi fail. Seda saab teha, kui avad “Sätted“ > “Üldised sätted“ ja sealt leiate lahtri “Ehita pangaimport“. Seal moodulis tuleb seadistada pangaimpordi fail sel viisil, et loetakse kõige pealt sisse nt maksekeskuse laekumised ja siis panga omad. Täpsemalt pangaimpordi faili ehitamisest saate lugeda järgnevast siit.

Kui see on seadistatud lae alla SEB’st terminali väljavõtte ja seejärel laadi see kaks korda üles. Ühe korraga saame laekunuks märkida laekunud raha terminali eest. Teise korraga seome ära pangakulud.

NB: tavalises pangaimpordis “Kaardimaksed” kirjelduse puhul jätame read sidumata

  1. Teiste pankade puhul toimivad seadistused vastavalt punktis 1 ja 2 kirjeldatule.

 

Kaarditerminali laekumiste kinnitamine panka laekunud koondsummaga

Vaata täpsemalt siit.