Vaikimisi projektigruppe kasutades saab vaadata projektigruppide lõikes pearaamatut ja arveid. Esimest otse pearaamatust ja teist, kui see eraldi seadistada või kui Excelisse andmed võtta. Need näitavad andmeid tehingute lõikes, nii et üks projektigrupp on üks veerg. Küll aga kui on vaja näha konkreetse projektigruppi lõikes aruandlust – näiteks osakondade lõikes – siis selle jaoks on projektigruppide aruandluse plugin olemas. See sisaldab järgmist: 

  • Kasumiaruanne konkreetse projektigrupi lõikes – siis alati kui kasumiaruannet avada, näitab kõigepealt kõike kokku ja seejärel igat projekti eraldi veerus. See tähendaks osakondade näite puhul, et iga osakond oleks eraldi veerus kuvatuna ja saate lihtsa vaevaga kontrollida osakondade tulusid, kulusid ja kasumit. 
  • Graafik: klientidele müüdud summad perioodis projektigrupi lõikes
  • Graafik: hankijatelt ostetud summad perioodis projektigrupi lõikes
  • Graafik: kliendigruppidele müüdud summad perioodis projektigrupi lõikes
  • Graafik: hankijagruppidelt ostetud summad perioodis projektigrupi lõikes
  • Graafik: müügitulu kuude lõikes konkreetsel aastal projektigrupi lõikes
  • Graafik: kulud kuude lõikes konkreetsel aastal projektigrupi lõikes
  • Graafik: konkreetse konto käive kuude lõikes konkreetsel aastal projektigrupi lõikes

Plugina eeldus: eeldab lisaaruannete pluginat. Ilma selleta ei saa seda aktiveerida, sest plugin kasutab lisaaruannete pluginat. 

Plugina hind: 599 EUR + käibemaks.