Search

Search Results for: projektid

Envoice integratsioonilahendus

  1. Partnerlus Envoice on digiteerimis-ja kuluhaldustarkvara igas suuruses ettevõtetele. Envoice võimaldab automaatset andmesisestuseta raamatupidamist ja toetab e-arveldust. Lisainformatsioon: www.envoice.eu ja support@envoice.eu.   2. Integratsioon 2.1. Millist kasu saab integratsiooni lahendusest ERPLY Booksi kasutaja? Envoice aitab ERPLY Booksi kasutajatel astuda suure sammu paberiva raamatupidamise suunas. Envoice muudab ostuarved ja kviitungid elektroonilisteks dokumentideks ning seejärel  on neid

Erinevad aruanded ja nende kasutamine ERPLY Booksis

Millised aruanded on ERPLY Booksist saada ja kus neid kasutatakse? Kasumiaruanne ja bilanss; Detailne kasumiaruanne ja bilanss; 12-kuu aruanded; Võrdlevad aruanded (neid kasutatakse erinevate ajaperioodide omavaheliseks võrdlemiseks (N: praegune ja eelmine aruandeaasta); Kasutaja enda disainitud aruanded.   Detailine kasumiaruanne Kui avate kasumiaruande detailse vaate, siis näete, et tehinguid kuvatakse kontode kaupa. See lihtsustab kontodevahelist navigeerimist.

Üldised sätted

Millised on ERPLY Books’i üldised sätted? ERPLY Books on raamatupidamistarkvara, mis on areneb pidevalt: iga nädal töötab meie arendustiim välja erinevaid uuendusi, et klientide elu lihtsamaks muuta. Peamiselt on reeglid leitavad moodulist “Üldised sätted”, mille leiate, minnes “Sätted” > “Üldised sätted”. Järgnev juhend seletab lahti antud reeglite ja seadistuste tähendused ning mis olukorras peaks neid

Kannete valideerimine ERPLY Booksis

Üldine Käesolev juhend kirjeldab, kuidas toimub kannete valideerimine ERPLY Booksis. Funktsionaalsus on mõeldud järgmistel juhtudel: Teil on vaja igale kandele määrata kindlad projektid ja on vaja panna peale kontroll, et kõik kanded ka selliseid tingimusi sisaldavad. Teil on vaja saata kanded ERPLY Books välisesse süsteemi, kuid sinna saatmisel peavad kanded sisaldama projekte ja muid tunnuseid.

ERPLY Books raamatupidamistarkvara funktsioonid

ERPLY Books on raamatupidamistarkvara, mis sobib nii suurele kui ka väikesele ettevõttele. Lisaks pakub ERPLY Books’i raamatupidamistarkvara eri funktsioone, mis teevad elu mugavaks raamatupidajal, kes pakub raamatupidamisteenust korraga paljudele ettevõtetele. Vaata ERPLY Booksi tutvustavat videot, et saada ülevaade programmist. Järgnevalt on toodud nimekiri ERPLY Booksi funktsionaalsustest. Kliki juhendi peale, et funktsiooni kohta rohkem lugeda.  Funktsioon

Koondaruanne

Koondaruanne on kannete koond grupeerituna läbi kõikide väljade, mis koondaruandes on. Näiteks on Teil kaks kannet millel kõik projektid, käibemaks jne on sama – siis need liidetakse kokku koondaruandes. Koondaruanne sisaldab täpselt sellises järjestuses andmemassiivi täpselt sellises ulatuses nagu Teil tarvis on. Seda saab alla laadida CSV failiga. Koondaruannete saamiseks võid kasutada ERPLY Booksi täies

Kaarditerminali maksete kinnitamine pangas

Kaarditerminali maksete kinnitamisega seotud uuendused ERPLY Books’is Käesoleva blogi postitusega anname ülevaate viimastest uuendustest ERPLY Books’is. Viimane uuendus on seotud kaarditerminali maksete kinnitamisega. Mainitud uuendus on tähtis nendele klientidele, kes tegelevad päevas paljude kaardimaksetega ning soovivad omada täpsemat ülevaadet, kuidas teenustasud on jaotunud.  Mooduli eesmärk on pakkuda lahendust järgnevatele protsessidele: – Vajadus kontrollida, kas kõik

Kaarditerminali maksete kinnitamine

Käesolev juhend kirjeldab kaarditerminali maksete kinnitamise võimalusi ERPLY Booksis. Järgnevalt kirjeldatud seadistused ja toimingud kehtivad ühtemoodi nii ostu- kui ka müügitehingutele. 1. Üldised sätted Esmalt määrake konto, mida pangaimpordis kinnitatakse (konto, mida peab käsitsi kinnitama). Selleks minge “Sätted” > “Üldised Sätted” ja kõige viimases rubriigis “Kinnita pangaimpordis seda kontot” valige konto, mida kinnitatakse käsitsi (N: kaardimakse

Automaatsed kontode reeglid ERPLY Booksis

Millised on automaatsed kontode reeglid ERPLY Booksis? Järgnev juhend seletab lahti kontode reeglite hierarhia ERPLY Books’is. Kui avate PDF faili, siis tabelist näete, et hierarhiaga 6 on olulisem, kui konto hierarhiaga 7 jne. Kontode kaardistamisel määrab programm järgmiselt: võtab kõige alumise reegli ja hakkab seejärel kõiki reegleid läbi käima ning kontrollib, kas on kõrgemaid reegleid olemas. Selle alusel

Projektigrupid

Projektigrupid aitavad lihtsamini hallata ja saada ülevaadet erinevatest projektidest. Võimalus on samalaadseid projekte grupeerida, et hiljem oleks neid vajadusel lihtsam leida. Samuti saab arveid siduda erinevate projektidega, et saada ülevaadet kulukohtadest. Skeem: Projektigruppide määrmine ostuarve koostamisel Kuidas alustada? Määrake üldistest sätetest, et soovite kasutada mitme projekti valikut. Saate teha seda minnes: Sätted> Üldised Sätted> Võimalda