Search

Search Results for: projektid

Projektid ERPLY Books’is

Käesolev juhend on koostatud selleks, et näidata projektide kasutamise võimalusi ERPLY Books’is. Projekt on ERPLY Books’is lihtsalt tunnus, mingi parameeter, mis töötab üle kõigi moodulite. Projektiks ei pea olema ainult osakond, see võib olla ka üksik töötaja, inimeste grupp, auto, toode, linn jne. Samuti on olemas emaprojekti võimalus, mis koondab enda alla teisi projekte. Erinevaid

Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s

Margn’s on olemas kõik võimalused projektide kulude-tulude (ja miks mitte ka kogu bilansi) haldamiseks. Vastame siin mõningatele küsimustele, kuidas seda teha. Etteruttavalt on palju siinkirjutatust olemas ka videojuhendis. Projekte saab määrata projektide moodulis. See asub sätted -> algandmed -> projektid. Kui projekt on mitteaktiivne (töötaja = projekt korral töötaja ei tööta enam firmas; objekt =

Emaprojektid (põhiosakonnad)

Oletame, et ettevõttes töötab 30 inimest ja nad moodustavad kokku 3 osakonda (A, B, C). Kulusid-tulusid tahaks näha nii osakonna kui ka töötaja lõikes. Ehk kulukohaks on nii osakond kui ka töötaja. Sellises olukorras saab Margn’s kasutada emaprojektide funktsionaalsust.  Emaprojektid töötavad nagu tavalised projektidki – eraldi projektina. Kuid aruannetes toimivad erinevalt. Oletame, et töötajad T1,

Envoice integratsioonilahendus

  1. Partnerlus Envoice on digiteerimis-ja kuluhaldustarkvara igas suuruses ettevõtetele. Envoice võimaldab automaatset andmesisestuseta raamatupidamist ja toetab e-arveldust. Lisainformatsioon: www.envoice.eu ja support@envoice.eu.   2. Integratsioon 2.1. Millist kasu saab integratsiooni lahendusest ERPLY Booksi kasutaja? Envoice aitab ERPLY Booksi kasutajatel astuda suure sammu paberiva raamatupidamise suunas. Envoice muudab ostuarved ja kviitungid elektroonilisteks dokumentideks ning seejärel  on neid

Erinevad aruanded ja nende kasutamine ERPLY Booksis

Millised aruanded on ERPLY Booksist saada ja kus neid kasutatakse? Kasumiaruanne ja bilanss; Detailne kasumiaruanne ja bilanss; 12-kuu aruanded; Võrdlevad aruanded (neid kasutatakse erinevate ajaperioodide omavaheliseks võrdlemiseks (N: praegune ja eelmine aruandeaasta); Kasutaja enda disainitud aruanded.   Detailine kasumiaruanne Kui avate kasumiaruande detailse vaate, siis näete, et tehinguid kuvatakse kontode kaupa. See lihtsustab kontodevahelist navigeerimist.

Üldised sätted

Millised on ERPLY Books’i üldised sätted? ERPLY Books on raamatupidamistarkvara, mis on areneb pidevalt: iga nädal töötab meie arendustiim välja erinevaid uuendusi, et klientide elu lihtsamaks muuta. Peamiselt on reeglid leitavad moodulist “Üldised sätted”, mille leiate, minnes “Sätted” > “Üldised sätted”. Järgnev juhend seletab lahti antud reeglite ja seadistuste tähendused ning mis olukorras peaks neid

Kannete valideerimine ERPLY Booksis

Üldine Käesolev juhend kirjeldab, kuidas toimub kannete valideerimine ERPLY Booksis. Funktsionaalsus on mõeldud järgmistel juhtudel: Teil on vaja igale kandele määrata kindlad projektid ja on vaja panna peale kontroll, et kõik kanded ka selliseid tingimusi sisaldavad. Teil on vaja saata kanded ERPLY Books välisesse süsteemi, kuid sinna saatmisel peavad kanded sisaldama projekte ja muid tunnuseid.

ERPLY Books raamatupidamistarkvara funktsioonid

ERPLY Books on raamatupidamistarkvara, mis sobib nii suurele kui ka väikesele ettevõttele. Lisaks pakub ERPLY Books’i raamatupidamistarkvara eri funktsioone, mis teevad elu mugavaks raamatupidajal, kes pakub raamatupidamisteenust korraga paljudele ettevõtetele. Vaata ERPLY Booksi tutvustavat videot, et saada ülevaade programmist. Järgnevalt on toodud nimekiri ERPLY Booksi funktsionaalsustest. Kliki juhendi peale, et funktsiooni kohta rohkem lugeda.  Funktsioon

Koondaruanne

Koondaruanne on kannete koond grupeerituna läbi kõikide väljade, mis koondaruandes on. Näiteks on Teil kaks kannet millel kõik projektid, käibemaks jne on sama – siis need liidetakse kokku koondaruandes. Koondaruanne sisaldab täpselt sellises järjestuses andmemassiivi täpselt sellises ulatuses nagu Teil tarvis on. Seda saab alla laadida CSV failiga. Koondaruannete saamiseks võid kasutada ERPLY Booksi täies

Kaarditerminali maksete kinnitamine pangas

Kaarditerminali maksete kinnitamisega seotud uuendused ERPLY Books’is Käesoleva blogi postitusega anname ülevaate viimastest uuendustest ERPLY Books’is. Viimane uuendus on seotud kaarditerminali maksete kinnitamisega. Mainitud uuendus on tähtis nendele klientidele, kes tegelevad päevas paljude kaardimaksetega ning soovivad omada täpsemat ülevaadet, kuidas teenustasud on jaotunud.  Mooduli eesmärk on pakkuda lahendust järgnevatele protsessidele: – Vajadus kontrollida, kas kõik

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.