Search

Search Results for: projektid

Projektid ERPLY Books’is

Projektid ERPLY Books’is Käesolev juhend on koostatud selleks, et näidata projektide kasutamise võimalusi ERPLY Books’is. Projekt on ERPLY Books’is lihtsalt tunnus, mingi parameeter, mis töötab üle kõigi moodulite. Projektiks ei pea olema ainult osakond, see võib olla ka üksik töötaja, inimeste grupp, auto, toode, linn jne. Samuti on olemas emaprojekti võimalus, mis koondab enda alla

Projektide (osakondade, eriprojektide, kulukohtade) haldamine Margn’s

Margn’s on olemas kõik võimalused projektide kulude-tulude (ja miks mitte ka kogu bilansi) haldamiseks. Vastame siin mõningatele küsimustele, kuidas seda teha. Etteruttavalt on palju siinkirjutatust olemas ka videojuhendis. Projekte saab määrata projektide moodulis. See asub sätted -> algandmed -> projektid. Kui projekt on mitteaktiivne (töötaja = projekt korral töötaja ei tööta enam firmas; objekt =

Emaprojektid (põhiosakonnad)

Oletame, et ettevõttes töötab 30 inimest ja nad moodustavad kokku 3 osakonda (A, B, C). Kulusid-tulusid tahaks näha nii osakonna kui ka töötaja lõikes. Ehk kulukohaks on nii osakond kui ka töötaja. Sellises olukorras saab Margn’s kasutada emaprojektide funktsionaalsust.  Emaprojektid töötavad nagu tavalised projektidki – eraldi projektina. Kuid aruannetes toimivad erinevalt. Oletame, et töötajad T1,

Üldised sätted

Üldised sätted   ERPLY Books on raamatupidamistarkvara, mis on areneb pidevalt: iga nädal töötab meie arendustiim välja erinevaid uuendusi, et klientide elu lihtsamaks muuta. Peamiselt on reeglid leitavad “Üldiste sätete” moodulist, mille leiate minnes “Sätted” > “Üldised sätted”. Järgnev juhend seletab lahti antud reeglite ja seadistuste tähendused ning mis olukorras peaks neid rakendama. Kõiki seadeid

Kannete valideerimine ERPLY Booksis

Kannete valideerimine ERPLY Booksis   Üldine Käesolev juhend kirjeldab kannete valideerimise võimalusi ERPLY Booksis. Võimalus on mõeldud järgmistel juhtudel: Teil on vaja igale kandele määrata kindlad projektid ja on vaja panna peale kontroll, et kõik kanded ka selliseid tingimusi sisaldavad. Teil on vaja saata kanded ERPLY Books välisesse süsteemi, kuid sinna saatmisel peavad kanded sisaldama

ERPLY Books raamatupidamistarkvara funktsioonid

ERPLY Books raamatupidamistarkvara funktsioonid ERPLY Books on raamatupidamistarkvara, mis sobib nii suurele, kui ka väiksele ettevõttele. Lisaks pakub ERPLY Books funktsioone, mis teevad elu mugavaks raamatupidal, kes pakub raamatpidamisteenust korraga paljudele ettevõtetele.   Vaata ERPLY Booksi tutvustavat videot, et saada ülevaade programmist.   Järgnevalt on toodud nimekiri ERPLY Booksi funktsionaalsustest. Kliki juhendi peale, et funktsiooni

Koondaruanne

Koondaruanded ERPLY Booksis Koondaruanne on kannete koond grupeerituna läbi kõikide väljade, mis koondaruandes on. Näiteks on Teil kaks kannet millel kõik projektid, käibemaks jne on sama – siis need liidetakse kokku koondaruandes. Koondaruanne sisaldab täpselt sellises järjestuses andmemassiivi täpselt sellises ulatuses nagu Teil tarvis on. Seda saab alla laadida CSV failiga. Koondaruannete saamiseks võid kasutada

Kaarditerminali maksete kinnitamine pangas

Kaarditerminali maksete kinnitamisega seotud uuendused ERPLY Books’is Käesoleva blogi postitusega anname ülevaate viimastest uuendustest ERPLY Books’is. Viimane uuendus on seotud kaarditerminali maksete kinnitamisega. Mainitud uuendus on tähtis nendele klientidele, kes tegelevad päevas paljude kaardimaksetega ning soovivad omada täpsemat ülevaadet, kuidas teenustasud on jaotunud.  Mooduli eesmärk on pakkuda lahendust järgnevatele protsessidele: – Vajadus kontrollida, kas kõik

Kaarditerminali maksete kinnitamine pangas

Kaarditerminali maksete kinnitamine pangas Käesolev juhend kirjeldab kaardimaksete kinnitamise võimalusi ERPLY Booksis. Järgnevalt kirjeldatud seadistused ja toimingud kehtivad ühtemoodi nii ostu- kui ka müügitehingutele. 1. Üldised sätted Esmalt määrake konto, mida pangaimpordis kinnitatakse (konto, mida peab käsitsi kinnitama). Selleks minge “Sätted” > “Üldised Sätted” ja kõige viimases rubriigis “Kinnita pangaimpordis seda kontot” valige konto, mida kinnitatakse

Projektigrupid

Projektigrupid ERPLY Books’is   Projektigrupid aitavad lihtsamini hallata ja saada ülevaadet erinevatest projektidest. Võimalus on samalaadseid projekte grupeerida, et hiljem oleks neid vajadusel lihtsam leida. Samuti saab arveid siduda erinevate projektidega, et saada ülevaadet kulukohtadest.   Skeem: Projektigruppide määrmine ostuarve koostamisel   Kuidas alustada? Määrake üldistest sätetest, et soovite kasutada mitme projekti valikut. Saate teha