Viivisarved

 

Viivisarvete lahendus on lisaplugin, mis võimaldab klientidele viiviseid arvestada.

ERPLY Booksis on olemas eraldi viivisarvete lahendus. Sellega saate:

 • luua viivisarveid
 • jälgida viivise summat
 • kasutada viivisartiklit, mis ühendab endas kõiki viivistega seotud tehinguid

Viivisarvete lahendus on integreeritud lahendus kliendi raportiga – kohaga, kust tulevad ka kliendi saldod. Kliendi raportist on viiviste kohta järgneva info:

 • Viiviste summad
 • arvutatud viivisesummade veerg
 • arveldatud viiviste summade veerg (ehk maksmata arvete hulgas olev viivisarve summa)
 • perioodis makstud viivisarvete veerg – selle jaoks peate lisama ka perioodi alguskuupäeva (kui otsite aprilli perioodi, siis näitab aprillis makstud arvete viivisesummat, mis oli arve maksmise hetkeks kogunenud)
 • saate valida kliendi ja vajutada “viivis”, mille peale valmistatakse viivisarve ette

Mõned nüansid viivisarvete lahenduse kohta:

 • Viivisarveid ei looda automaatselt – lahendus võimaldab jälgida ja ühe kaupa arveid lisada
 • Viiviseid arvele lisades tuleb alati kasutada sama artiklit – viivisartikli kaudu kontrollib Books, kui palju on juba viiviseid arvutatud

Viivisearvutus:

 • Kui hakkad arvet looma, siis enne kliendi valimist on määratud üldiste sätete all olev viiviseprotsent
 • kui valid kliendi, määratakse arvele kliendi kaardil olev viiviseprotsent
 • viivise lahendus põhineb päeva põhisel arvestusel – kui Teil on kasutusel mingi muu viivisearvestuse meetod, siis antud moodul ei pruugi Teile abiks olla
 • viivise summa, mida näete kliendi raportis, on arvutatud kõikide üle tähtaja arvete peale kokku (võttes sealhulgas arvesse iga arve üle tähtaja päevade hulka)

Viivisarvete lahendus maksab ühekordse maksena 599 EUR + KM.