Kuidas toimida, kui andmed jäävad sünkroniseerimata?

Kuidas toimida, kui andmed jäävad sünkroniseerimata?

Käesolev juhend on mõeldud neile ERPLY ja ERPLY Books’i kasutajatele, kellel on teatud andmed jäänud sünkroniseerimata. See juhend aitab kasutajal üles leida probleeme ning näitab võimalusi, kuidas neid lahendada. Kui tegemist on probleemiga, mida kasutajal pole ise võimalik lahendada, tuleb kontakteeruda kasutajatoega e-maili aadressil support@erplybooks.com​.
Järgnevalt on kirjeldatud, mida peaks kontrollima, kui olete avastanud, et mingi arve või arved on jäänud ERPLY lao süsteemist Books’i sünkroniseerimata:

1. Kas arved on sünkroniseeritud?

  • Kontrollige, millal toimus viimane sünkroniseerimine, vajadusel sünkroniseerige andmed

2. Sünkroniseerimise käigus ei tulnud ikkagi soovitud andmed üle

3. Arve staatus on ERPLY laos “kinnitamata”

  • Avage ERPLY kassa ja lao süsteem, otsige üles vastav arve ning kontrollige, et arve staatus on kinnitatud. Kui see kinnitatud ei ole, siis muutke vastavaks.
  • Sünkroniseerige andmed

4. Vastavat dokumendiliiki ei sünkroniseerita ERPLY Books’i

  • ERPLY Books’i seadistamise juhendist saate lugeda, milliseid dokumendiliike sünkroniseeritakse. Juhend asub siin: ​https://www.erplybooks.com/et/dokumentatsioon/seadistamine-kasutajatele/
  • Sünkroniseeritud dokumendiliigi sünkroniseerimine on ERPLY Lao poole pealt keelatuks määratud. Saate seda kontrollida, kui avate ERPLY sätete all “muud võimalused”

5. Valisite käsitsi sünkroniseerimise kuupäeva, nt liiga hilise kuupäeva, seega mõned päevad jäid sünkroniseerimata

  • Sünkroniseerige andmed uuesti vastava kuupäeva (need mis on puudu) seisuga.

6. Olge kindlad, et Te pole juba sünkroniseeritud andmeid ERPLY Booksist ära kustutanud.

  • Kui olete andmed sünkroniseerinud ja need siis kogemata ära kustutanud, on tulemuseks erinevus ERPLY Booksi ja ERPLY vahel.
  • Olge kindlad, et sünkroniseerite soovitud kuupäeva vahemikus ja kui ERPLY laost pärit andmed on ERPLY Booksis kustutatud, siis sünkroniseerides kirjutab süsteem andmed üle.

7. Muud olukorrad

  • Sünkroniseerige periood, kust andmed on puudu. Kui ikka andmed üle ei tule, andke ERPLY Books’i klienditoele sellest teada e-maili aadressile ​support@erplybooks.com