Erinevad maksetüübid ERPLY Books’is

Erinevad maksetüübid ERPLY Books’is

Erinevad maksetüübid, mida ERPLY Books’is kasutatakse, on järgmised: arve maksed, ettemaksud ja muud maksed. Arvemakseid ja ettemakse on võimalik teha nii müükide kui ka ostude alt ja teisi makseid sissetulekute ja väljaminekute alt.

1. Arve maksed

Arve maksete sooritamine on väga lihtne. Näiteks ostuarve puhul lähete “Ost”→ “Ostuarve (Lisa uus)”→ “Ostuarve”. Sealt saate valida hankija, kellele makse läheb ja mille eest. Oletame, et tahame sooritada firmale “Juriidiline nõustaja” 100 eurose makse “teenused” eest, valime hankijaks “Juriidiline nõustaja” ja artikliks valime “teenused” ja hinnaks 100 eurot. Sisestame arve numbri rea peale arve numbri ja salvestame. Pärast seda vajutame nupule “Lisa makse” ja sisestame sinna makstud summaks 100 eurot ning vajutame “salvesta”. Nüüd kui läheme “Aruanded”→ “Maksmiste raport”, siis näeme, et see makse on seal ja ühendatud arvega.

2.  Ettemaks

Kui Teil on antud hankijale 100 euro suurune ettemaks, minge “Ost”→ “Maksmata ostuarved”→ “Maksmata ostuarved”. Valige sealt “Lisa makse” ning täitke väljad nii, et valite sealt vastava hankija, kuid ei lisa arve numbrit, sisestage “Makstud summa” lahtrisse 100 ning vajutage “Salvesta”. See makse läks nüüd ettemaksuks. Kui lähete nüüd selle hankija lehele, siis näete, et sellele hankijale on teil ettemaks nime all “muud väljamaksed”. See kajastub Maksmiste raportis väljaminekuna, kuid ei ole seotud arvega, mis tähendab, et tegu on ettemaksuga. Iga kord kui Te lähete Maksmiste raportisse ja näete seal arvet, millel ei ole arve numbrit, kuid on hankija siis on tegu ettemaksuga. Väljaminekul, millel on arve number ja hankija on arve makse. Ettemaksud kajastuvad ka ostu-müügi artiklites nii müügi- kui ostuarvetel.

3. Muud maksed

Muud maksed on kõik muud tehingud, näiteks panga teenustasud, intressitasud jne. Neid saate sooritada kirjutade pealehel “muu raha väljaminek”. Pärast seda avaneb aken, kus saate vastava makse sooritada. Näiteks kirjutame sinna summaks 2 eurot ja kirjelduseks panga teenustasu ja salvestame.

Kui läheme nüüd Maksmiste raportisse, siis näeme, et see 2 eurot on seal ilma arve numbri ja hankija nimeta, mis tähendab see on kolmas makseviis- muu makse. Kõik muud maksed kajastuvad ka pangaimpordis. Pangaimpordi puhul esimest tüüpi maksed on seotud arve maksetega, teist tüüpi maksed ettemaksudega ja kolmandat tüüpi maksed muude maksetega.

On olemas ka võimalus kombineeritud tehinguteks, näiteks maksti arvet, mille maksmisel kasutati ettemaksu ja sellele lisandus veel mingi muu makse. See tekitab meil ikkagi eraldi maksed, mis on siis kõik eelmainitud kolm maksetüüpi. Kui te tahate neid makseid muuta, siis tehke vastavatel lahtritel topeltklõps ja muutke neid, kui te soovite neid aga ühest tüübist teiseks muuta, peate eelmise makse kustutama ja selle uuesti sisestama.